شناسهٔ خبر: 121625 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار عنوان کرد؛

افزایش برگزاری ستادهای بازآفرینی شهری پایدار در کشور نسبت به گذشته

استادی مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار گفت: در چارچوب برنامه مصوب ستادهای استانی بازآفرینی شهری تعداد چهار هزار فعالیت/پروژه با اعتبار بالغ بر ۸۵,۹۰۶ میلیارد ریال توسط شهرداری‌ها، دستگاه‌های دولتی و شرکت بازآفرینی شهری ایران در محلات هدف اجرا شده که نسبت به سه سال اول برنامه ششم توسعه، جهش بیش از سه برابری داشته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منصور استادی مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به فعالسازی ستادهای بازآفرینی شهری در سراسر کشور گفت: تجربه‌های جهانی و کشور نشان از این دارد که ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد شهری(بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت تاریخی)، مستلزم جامعیت در نظام برنامه‌ریزی و بودجه، انسجام سازمانی و همکاری بین‌بخشی (اعم از دولت و نهادهای حاکمیتی) و جلب مشارکت مردمی و همراهی گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی، اعم از داوطلبان و سازمان‌های‌ غیردولتی و همچنین بخش خصوصی و رسانه‌هاست.

مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار افزود: اثربخشی و پایداری این اقدامات زمانی حاصل می‌شود که شهرداری‌ها و نهادهای محلی محور این فعالیت در سطح محلی قرار گیرند و مدیریت این اقدامات و هماهنگی‌ها به عنوان مسئولیت اصلی آنها پذیرفته و متناسب با آن سازماندهی شوند.

او با اشاره به بند (۲) مصوبه هیات وزیران در خصوص تشکیل ستادهای ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی شهری با عضویت نمایندگان دستگاه‌های موثر بر توسعه و مسوول در حل مشکلات مردم، تصریح کرد: ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار متشکل از نمایندگان قوه‌های مقننه، مجریه و قضاییه به ریاست رییس‌جمهور و نایب رییسی وزیر راه و شهرسازی است که دبیرخانه آن در شرکت بازآفرینی شهری ایران مستقر است؛ همچنین ستاد استانی بازآفرینی شهری پایدار، متشکل از دستگاه‌های متناظر ملی در استان‌ها به ریاست استانداران برگزار می‌شود. معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری نایب رییس و اداره‌کل راه و شهرسازی استان عهده‌دار مسوولیت دبیری این ستاد هستند.

به گفته استادی ستادهای شهرستانی بازآفرینی شهری پایدار متشکل از دستگاه‌های متناظر استانی در شهرستان به ریاست فرماندار و دبیری شهرداران شهر مرکز شهرستان برگزار می‌شود و فقط در شهر تهران ریاست ستاد بازآفرینی شهری پایدار بر عهده شهردار بوده و و دبیری آن بر عهده سازمان نوسازی شهر تهران است.

استادی با یادآوری این که اولین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری در دولت سیزدهم در تاریخ ۲۰ تیر سال جاری برگزار شد، عنوان کرد: این جلسه هشت مصوبه داشته و برای اولین بار مصوبات ستاد ملی با تایید و موافقت رییس جمهور به عنوان رییس ستاد ملی برای اجرا به دستگاه‌های عضو و استانداران ابلاغ شده است.

او مهمترین مصوبه این جلسه را تفویض اختیارات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در حوزه تصویب برنامه‌ها به ستادهای بازآفرینی استانی با ریاست استانداران و الزام ستادهای استانی و شهرستانی به تهیه و تصویب و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های اقدام مشترک بازآفرینی محلات هدف با اولویت نوسازی مسکن برشمرد.

مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در ادامه آماری از برگزاری جلسات ستادها ارایه کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۲ جلسه ستاد استانی، ۳۶۵ جلسه ستادهای شهرستانی و ۳۹۵ جلسه کارگروه‌های ذیل ستادهای برگزار شده است که بیش از کل جلسات استانی در سال گذشته بوده است. شایان ذکر است به منظور حساس‌سازی و جریان‌سازی نوسازی مسکن و بازآفرینی محلات هدف، تعداد ۲۲ جلسه ستاد استانی با حضور دکتر آئینی معاون وزیر و دبیر ستاد ملی در استان‎ها برگزار شده است.

تصویب بیش از ۹ هزار پروژه برنامه اقدام مشترک بازآفرینی محلات هدف برای ۶۴۹ محله 

استادی با اشاره به بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گفت: اعضای ستادهای بازآفرینی شهری در سطوح مختلف مکلف به تهیه، تعهد و التزام به اجرای برنامه‌‎های بازآفرینی شهری شده‌اند. ستادهای بازآفرینی استانی و شهرستانی به استناد بند مذکور و برنامه ملی بازآفرینی شهری مصوب ستاد ملی، در سال ۱۳۹۷ تعداد ۹۱۶۱ فعالیت/پروژه را برای ۶۴۹ محله (۳۵۱ محله سکونتگاه غیررسمی)، در ۲۳۵ شهر و ۳۱ استان در قالب برنامه اقدام مشترک بازآفرینی محلات هدف با اعتبار بالغ بر ۱۲۱,۱۵۸ میلیارد ریال از محل منابع شهرداری‌ها، دستگاه‌های دولتی و حمایت اهرمی شرکت بازآفرینی شهری ایران در طول برنامه ششم توسعه مصوب کرده‌اند.

او افزود: در این میان تعداد ۳۷۲۷ پروژه در حوزه احداث یا توسعه خدمات روبنایی، ۲۲۴۰ پروژه در حوزه ارتقای زیرساخت‌ها، ۲۵۲۸ مورد ارتقای توانمندی‌های اجتماعی و اقتصادی و ۶۶۶ مورد در حوزه تهیه طرح و تملک بوده است.

اجرای ۴هزار پروژه با  اعتبار بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد دریال در محلات هدف

او ادامه داد: بر اساس گزارش اخذ شده از ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها (دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری استان) در چارچوب برنامه مصوب ستادهای استانی بازآفرینی شهری تعداد چهار هزار فعالیت/پروژه با اعتبار بالغ بر ۸۵,۹۰۶ میلیارد ریال توسط شهرداری‌ها، دستگاه‌های دولتی و شرکت بازآفرینی شهری ایران در محلات هدف اجرا شده که نسبت به سه سال اول برنامه ششم توسعه، جهش بیش از سه برابری داشته است.