شناسهٔ خبر: 125829 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد؛

۴۲۲ کیلومتر از راه‌های استان اصفهان باید به بزرگراه تبدیل شود

بهزاد شاهسوندی-اصفهان معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ۴۲۲ کیلومتر از راه‌های استان اصفهان در اولویت اول برای ارتقاء قرار دارند که می‌بایستی تبدیل به بزرگراه شوند.

بهزاد شاهسوندی معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ اظهار داشت: در استان اصفهان حدود یکهزار و ۷۶۷ کیلومتر راه نیاز به ارتقاء دارند که براساس مطالعات ترافیکی در سه سطح اولویت بندی شده‌اند.   

وی اذعان داشت: راه‌هایی که در سطح یک یا اولویت اول قرار دارند ۴۲۲ کیلومتر بوده که می‌بایست به بزرگراه تبدیل شوند، همچنین یکهزار و ۲۸ کیلومتر در سطح دو و مابقی سطح سه هستند که این دو سطح نیاز به بهسازی دارند به طور مثال می‌بایست عرض مسیر و یا پل‌ها تغییر کند.   

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط به شیوه‌ای است که در برخی مسیرها دیگر بزرگراه پاسخگوی حجم ترافیکی نبوده و از شرایط بزرگراهی خارح شده‌اند و می‌بایست از بزرگراهی به آزادراهی تبدیل شوند که با توجه به اینکه دسترسی‌های محلی در آزادراه‌ها از طریق تقاطع‌های غیرهمسطح انجام می‌پذیرد لذا این موارد در دست بررسی قرار دارند.   

وی ادامه داد: بعضی محورها همچون نایین به اردستان یا اصفهان شیراز از جمله محورهایی هستند که می‌بایست حتما به آزادراه تبدیل شوند که البته اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در این زمینه اقداماتی نیز انجام داده است.   

شاهسوندی با بیان اینکه از سرمایه‌گذاری برای تبدیل این محورها به آزادراه استقبال می‌کنیم اذعان داشت: این اداره‌کل محورهایی شامل اصفهان به شیراز، اصفهان به نایین، اصفهان اردستان کاشان و اصفهان به سمت داران و الیگودرز را برای بحث سرمایه‌گذاری پیشنهاد داده است تا اگر سرمایه‌گذارانی تمایل داشتند نسبت به تبدیل این محورها اقدام کنند.