شناسهٔ خبر: 125831 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان خبر داد؛

الحاق ۶۴ هکتار اراضی به محدوده شهرهای کاشان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن

مجتبی آراسته - اصفهان رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان از الحاق ۶۴ هکتار اراضی یه محدوده شهرهای این شهرستان در جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ مجتبی آراسته رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان اظهار داشت: کمیسون امور زیربنایی استان اصفهان در محل استانداری و با حضور اعضا در راستای بررسی طرح‌های ارجاع شده تشکیل شد.   

وی اذعان داشت: در این نشست، برای شهر کاشان باتوجه به در حال ساخت بودن فاز اول طرح نهضت ملی مسکن به تعداد یکهزار و ۵۰۰ واحد و نیز الحاق ۵۰ هکتار به محدوده قبلی کاشان، مقررشد نیازسنجی مجدد طبق تعداد نهایی متقاضیان بر اساس سامانه صورت پذیرد.   

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان افزود: در خصوص شهرهای جوشقان قالی و شهر قمصر مقرر شد باتوجه به لیست نهایی متقاضیان واجد شرایط، جانمایی محل با نظر مسئولین شهری صورت پذیرد و موضوع در جلسه آتی کمیسیون امور زیربنایی استان اصفهان، طی مصوبه شورای عالی مسکن شهرستان کاشان با پیشنهاد اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان نیازسنجی و اعلام شود.  

وی بیان داشت: در این نشست در راستای اجرای فاز دوم طرح نهضت ملی مسکن شهرستان کاشان در مجموع با الحاق ۱۴ هکتار اراضی به محدوده شهری شهرهای مشکات، برزک، نیاسر و کامو چوگان موافقت شد.   

آراسته ادامه داد: این مصوبه شامل الحاق پنج هکتار به محدوده شهر مشکات، شش هکتار شهر برزک، یک هکتار شهر نیاسر و دو هکتار شهر کاموچوگان بوده است.   

وی عنوان کرد: برای فاز سوم اجرایی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان کاشان، باتوجه به شناوری میزان متقاضیان و تثبیت تعداد، مطابق با پیشنهاد اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان و مصوبات مربوطه، کل نیاز شهرهای شهرستان کاشان در شهرهای کاشان، جوشقان قالی و قمصر ساماندهی نهایی و تخصیص زمین مورد نیاز انجام می‌شود.