شناسهٔ خبر: 126076 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان:

مرحله اول و دوم طرح ویژه سلطانیه برای بررسی و تایید به وزارت راه وشهرسازی ارسال شد

توسلیان - زنجان.jpg معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت:مرحله اول و دوم طرح ویژه سلطانیه برای بررسی و تایید به وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.

رحیم توسلیان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (زنجان)،با بیان اینکه مرحله اول و دوم طرح ویژه سلطانیه برای بررسی و تایید به وزارت راه و شهرسازی ارسال شد،گفت: مرحله اول و دوم طرح ویژه سلطانیه شامل " بررسی اسناد فرادست، مبانی نظری و تجربه های جهانی و داخلی، زمینه های شکل گیری شهر، مطالعات محیطی- طبیعی ، مطالعات اجتماعی و جمعیتی، مطالعات اقتصادی، مطالعات نظام فعالیت ها و کاربری ها، مطالعات شبکه راه و دسترسی ، مطالعات منظر شهری، تحلیل و ارزیابی و استخراج مسائل استراتژیک است. "

وی ابراز کرد: همچنین موانع اصلی برنامه ریزی جهت ارتقاء نقش شهر، تهیه سند راهبردی و تدوین برنامه ها در جهت اهداف تهیه طرح ویژه، بیانیه چشم انداز نهایی شهر، و ایده ساختاری مرجع به تایید کمیته راهبری استانی طرح ویژه رسید.

  معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: به منظور طی مراحل قانونی و تایید مراحل مذکور به دفتر معماری ، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی ارسال شده و در دستور کار بررسی کمیته فنی شماره سه وزارت قرارگرفته است.
توسلیان تاکید کرد: پس از بررسی و تایید در دفتر مذکور ، مرحله پیشنهادی  (که همزمان در حال تهیه می باشد) در دستور کار کمیته راهبری استانی قرار خواهد گرفت.