شناسهٔ خبر: 129819 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

افزایش ۹۰ درصدی مسافران خروجی فرودگاه اردبیل در دوم فرودین ۱۴۰۲

فرودگاه اردبیل تعداد نشست و برخاست و پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه اردبیل در بازه زمانی طرح نوروزی تا کنون اعلام شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی تعداد نشست و برخاست و پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه اردبیل در بازه زمانی طرح نوروزی تا کنون اعلام شد.

این فرودگاه در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰با ۶ نشست و برخاست و ۲۷۳ مسافر ورودی و ۱۵۵ مسافرخروجی فعالیت خود را در طرح آغاز کرده است.

۲۵ اسفندماه ۱۴۰۱ نیز ۶ نشست و برخاست، ۲۷۸ مسافر ورودی و ۲۵۰ مسافر خروجی ثبت شده است که در مدت مشابه، مقایسه مسافران ورودی: ۲%+ و مقایسه مسافران خروجی: ۶۱%+ افزایش داشته است.

همچنین در ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۰، ۴نشست و برخاست، ۱۵۰-مسافر ورودی  و ۱۴۳ مسافرخروجی ثبت شده است که ۲۷ اسفند ۱۴۰۱: نشست و برخاست به  ۶ رسیده و مسافر ورودی ۲۷۱ نفر و مسافر خروجی ۲۳۰ نفر بوده است.

در نتیجه مقایسه نشست و برخاست ۵۰%+ افزایش،مقایسه مسافران ورودی: ۸۱%+ و مقایسه مسافران خروجی: ۶۱%+ افزایش را نشان می دهد.

در ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ تعداد نشست و برخاست ۶ بوده، ۳۸۳ نفر مسافر ورودی و ۱۵۹ نفر مسافرخروجی تردد کرده اند.

که در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱با مسافر ورودی ۳۳۲ نفر و مسافر و خروجی ۲۳۸ نفر، نسبت به سال قبل در مورد مسافران ورودی: ۱۳%- کاهش و مسافران خروجی: ۵۰%+ افزایش همراه بوده است.

در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ تنها ۲ نشست و برخاست با ۸۹مسافر ورودی، و۶۳ مسافرخروجی، درحالیکه در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ۶ نشست و برخاست ثبت شد و مسافر ورودی ۲۶۲ نفر و مسافر خروجی ۲۳۰ نفر بود که مقایسه نشست و برخاست،مسافران ورودی و مسافران خروجی: ۱۰۰%+ رشد داشته است.

اول فروردین ۱۴۰۱،تعداد نشست و برخاست ۴ بوده، مسافر ورودی ۱۹۱ نفر و مسافرخروجی ۱۰۱ نفر، اما اول فروردین ۱۴۰۲، نشست و برخاست ۴، مسافر ورودی ۱۹۳ نفر و مسافر خروجی ۱۵۲ نفر ثبت شده است که تعداد نشست و برخاست ها برابر بوده اما در مقایسه مسافران ورودی: ۱%+ افزایش و در مقایسه مسافران خروجی: ۵۰%+افزایش رخ داده است.

دوم فروردین ۱۴۰۱، فرودگاه اردبیل ۴نشست و برخاست، ۱۸۹ مسافر ورودی و ۱۰۲ مسافرخروجی داشت،که ۰۲ فروردین ۱۴۰۲ نیز ۴ نشست و برخاست، ۱۹۲ مسافر ورودی، ۱۹۴ مسافر خروجی ثبت شد.

مقایسه ها نشان می‌دهد نشست و برخاست بدون تغییر بوده اما مسافران ورودی: ۲%+ افزایش و مسافران خروجی، با ۹۰%+ افزایش همراه بوده است.