شناسهٔ خبر: 130018 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در جلسه شورای اداری استان کرمان عنوان شد:

کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی توسط اداره کل راه وشهرسازی جنوب کرمان

جنوب کرمان  رتبه برتر شهید رجایی اداره کل راه وشهرسازی جنوب کرمان در ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاههای اجرایی استان کرمان درجشنواره شهید رجایی سال۱۴۰۱ حائز رتبه برتر شد.

 به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی اداره کل راه وشهرسازی جنوب کرمان در نشست شورای اداری استان کرمان که به ریاست استاندار برگزار شد ازاداره کل راه وشهر سازی جنوب کرمان به دلیل کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی در سال ۱۴۰۱ تجلیل شد.

گفتنی است: جشنواره  شهید رجایی به منظور ارزیابی عملکرد سالیانه ی دستگاه های اجرایی کشور و شناسایی وتقدیر از تلاشگران عرصه خدمت و در راستای نهادینه کردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف برگزار می شود.

شایان ذکر است : اداره کل راه وشهرسازی جنوب کرمان همانند سایردستگاه های اجرایی استان کرمان پس از ارئه ی مستندات لازم و کافی توانست رتبه برتر سال ۱۴۰۱ را بدست آورد.