شناسهٔ خبر: 130441 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مقایسه آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد؛

افزایش ۵۰ درصدی نشست‌وبرخاست‌های فرودگاه اردبیل در ۸ فروردین‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل

فرودگاه اردبیل آمار مقایسه ای پروازها، نشست و برخاست‌ها و تعداد مسافران فرودگاه اردبیل در دو روز متوالی ۷ و ۸ فروردین‌ماه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از رشد مثبت آن‌ها در سال جدید حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آمار مقایسه‌ای پروازها، نشست و برخاست‌ها و تعداد مسافران فرودگاه اردبیل در دو روز متوالی ۷ و ۸ فروردین‌ماه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

۷ فروردین ۱۴۰۱، از فرودگاه اردبیل ۸ نشست و برخاست صورت گرفته است که تعداد مسافر ورودی ۲۲۷ نفر و مسافرخروجی ۲۱۷ نفر  بوده است.

این آمار در ۷ فروردین ۱۴۰۲ به ۶ نشست و برخاست، ۲۶۸ مسافر ورودی و ۲۸۶ مسافر خروجی تغییر کرده است که مقایسه نشست و برخاست‌ها، ۲۵%- کاهش، مقایسه مسافران ورودی ۱۸%+ افزایش و مقایسه مسافران خروجی ۳۲%+ افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین در ۸ فروردین ۱۴۰۱، ۴ نشست و برخاست ثبت شده که  مسافر ورودی ۱۶۹ نفر و مسافرخروجی ۱۸۴ نفر  بوده است، در حالیکه ۸ فروردین ۱۴۰۲ با افزایش نشست و برخاست‌ها این عدد به  ۶  رسیده که ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد، همچنین دیروز مسافر ورودی ۲۸۵ نفر و مسافر خروجی ۲۹۷ نفر بوده است  که به ترتیب با  ۶۹%+ و ۶۱%+ افزایش همراه بوده است.