شناسهٔ خبر: 135881 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در راستای طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت انجام شد:

بررسی طرح جامع – تفصیلی 6 شهر در جنوب کرمان

ساردویی جنوب کرمان مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان از بررسی طرح جامع – تفصیلی 6 شهر فاریاب ، درب بهشت ، جبالبارز ، نودژ ، دوساری و مردهک در جنوب کرمان خبر داد

 به گزارش پایگاه خبری راه و شهرسازی (جنوب کرمان) در جلسه ای ک با حضور مدیر کل راه وشهرسازی جنوب کرمان ، نماینده استاندار و شهر داران وشورای شهر 6 شهر فاریاب ، درب بهشت ، جبالبارز ، نودژ ، دوساری و مردهک در محل اداره کل راه و شهر سازی جنوب کرمان برگزار شد مغایرت های طرح های جامع و تفصیلی این شهر ها مورد بررسی قرار گرفت

در ابتدای جلسه مشاور طرح با ارائه ی طرح مورد نظر در این شهر ها به بررسی نقاط قئت و ضعف طرحها پرداختند و در ادامه نقطه نظرات نماینده استاندار و شهر داران مورد توجه حاضرین قرار گرفت

مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان در این جلسه ضمن برشمردن اهمیت طرح جهش تولید مسکن و طرح جوانی جمعیت ، بیان کرد : مسکن یکی از نیاز های اساسی کشور ماست و تامین زمین باید  در راستای طرح نهضت ملی مسکن باشد تا مردم در همه شهر ها به ویژه شهر هایی که امروز مورد بررسی قرار گرفت بتوانند صاحب خانه بشوند.