شناسهٔ خبر: 163685 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

اطلاع نگاشت| آمار محتوای منتشر شده اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (زمستان ۱۴۰۲)

اطلاع نگاشت 600 در 400

اطلاع نگاشت| آمار محتوای منتشر شده اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (زمستان ۱۴۰۲)