شناسهٔ خبر: 17620 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

جزئیات بهره‌برداری از پروژه‌های راه و شهرسازی در دهه فجر - مسکن مهر

تحویل ۱۵۰ هزار واحد مسکن مهر قابل افتتاح در دهه فجر/ سهم ۴۰ هزار واحدی شهرهای جدید

مسکن مهر تهران افتتاح ۱۵۰ هزار واحد مسکن مهر در استان‌های مختلف که بیش از ۸۵ هزار واحد از این تعداد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر است، به عنوان یکی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی به مناسبت دهه فجر معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس آخرین آمار استان‌های مختلف در مجموع  ۲۵۱۰۵ واحد مسكونی در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، ۸۵۴۷۹  واحد مسكونی در شهرهای زیر ۲۵هزار نفر و ۳۹۶۰۵  واحد مسكونی در شهرهای جدید در ۳۴ استان كشور آماده افتتاح هستند که جزئیات آن در جدول ذیل آمده است.

بر اساس این گزارش پروژه‌های مسکن مهر تمامی استان‌ها در دهه فجر در فهرست افتتاح‌ها قرار گرفته‌اند و بیشترین میزان افتتاح مربوط به استان تهران است. لازم به ذکر است به دلیل تعداد زیاد پروژه‌های قابل افتتاح، روند افتتاح واحدهای مسکن مهر تا پایان اسفند ماه ادامه خواهد یافت.

جمع كل

شهرهای جديد

شهرهای بالاي  ۲۵هزارنفر

شهرهای زير۲۵ هزارنفر

استان

رديف

(ادارات كل استانی)

(بنياد مسكن)

۶۲۶۷

۴۲۵۰

۱۹۴۵

۷۲

آذربايجان شرقی

۱

۱۹۲۸

_

۱۹۲۸

_

آذربايجان غربی

۲

۴۰۵۸

_

۳۶۱۳

۴۴۵

اردبيل

۳

۱۰۰۶۶

۷۱۳۴

۱۶۳۷

۱۲۹۵

اصفهان

۴

۲۵۵۷

_

۲۵۵۷

_

ايرانشهر

۵

۷۰۰

_

۷۰۰

_

ايلام

۶

۱۱۷۵۴

۶۷۷۴

۳۲۰۰

۱۷۸۰

البرز

۷

۲۳۰۴

_

۱۶۳۴

۶۷۰

بوشهر

۸

۲۲۸۰۹

۱۴۹۴۶

_

۷۸۶۳

تهران

۹

۲۶۵۰

_

۱۶۵۰

۱۰۰۰

چهارمحال بختياري

۱۰

۱۱۷۴

_

۸۲۸

۳۴۶

خراسان جنوبي

۱۱

۴۸۱۷

۳۰۵۷

۱۷۶۰

_

خراسان رضوي

۱۲

_

_

_

_

خراسان شمالي

۱۳

۶۲۸۱

۲۴۰

۶۰۰۰

۴۱

خوزستان

۱۴

۲۴۹۱

_

۲۴۹۱

_

زنجان

۱۵

۱۴۵۱

_

۱۲۶۸

۱۸۳

سمنان

۱۶

۴۶۲۰

_

۳۳۶۲

۱۲۵۸

سيستان وبلوچستان

۱۷

۸۵۵۲

۲۷۵۶

۳۳۰۵

۲۴۹۱

فارس

۱۸

۱۰۶۵۵

_

۱۰۰۰۰

۶۵۵

قزوين

۱۹

۶۷۳

_

۶۷۳

_

قم

۲۰

۱۵۰۰

_

۱۲۳۲

۲۶۸

كردستان

۲۱

۵۰۵۰

_

۴۵۰۰

۵۵۰

كرمان

۲۲

۹۷۹

_

۹۷۹

_

جنوب كرمان

۲۳

۶۱۳۴

_

۵۳۷۱

۷۶۳

كرمانشاه

۲۴

۳۷۹

_

_

۳۷۹

كهگيلويه وبويراحمد

۲۵

۲۲۴۹

_

۱۸۹۹

۳۵۰

گلستان

۲۶

۴۹۱۰

_

۱۵۰۰

۳۴۱۰

گيلان

۲۷

۷۹۶۱

_

۷۷۰۴

۲۵۷

لرستان

۲۸

_

_

_

_

لارستان

۲۹

۶۲۶۶

_

۵۸۶۳

۴۰۳

مازندران

۳۰

۲۱۱۲

۴۴۸

۱۳۲۰

۳۴۴

مركزي

۳۱

۵۷۹۷

_

۵۷۹۷

_

هرمزگان

۳۲

۱۷۸

_

_

۱۷۸

همدان

۳۳

۸۶۷

_

۷۶۳

۱۰۴

يزد

۳۴

جمع

۲۵۱۰۵

۸۵۴۷۹

۳۹۶۰۵

۱۵۰۱۸۹

جمع

 

نظر شما