شناسهٔ خبر: 20502 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

پس از ارزیابی كارگروه اجتماعی، آموزش و فرهنگ كمیسیون ایمنی راه‌های كشور:

مدیرکل و کارکنان حمل و نقل و پایانه‌های گلستان از سوی مشاور وزیر راه و شهرسازی تقدیر شدند

سعید معیدفر مدیركل و کارکنان حمل و نقل و پایانه‌های استان گلستان از سوی مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی و رئیس كارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ كمیسیون ایمنی راه‌های کشور تقدیر شدند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره كل حمل و نقل و پایانه‌های استان گلستان، احراز این عنوان پس از ارزیابی‌های سعید معیدفر مشاور وزیر و رئیس كارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ كمیسیون ایمنی راه‌های كشور صورت گرفته است که به جهت تلاش در برگزاری مراسم هفته یادمان قربانیان سوانح رانندگی در سال 94 و مشارکت در تحقق اهداف ایمنی، در زمره یكی از ادارات كل برتر در سطح كشور معرفی شد.

در همین راستا مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی و رئیس كارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ كمیسیون ایمنی راه‌ها با ارسال تقدیرنامه‌ای از مهدی میقانی مدیركل و کارکنان حمل و نقل و پایانه‌های استان تقدیر كرد.

نظر شما