شناسهٔ خبر: 20906 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

اختصاصی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛

جابه‌جایی بیش از ۱۵۵هزار مسافر در نوروز با قطار حومه‌ای/ ضریب اشغال ۵۵ درصدی/ قطارهای حومه‌ای ۷ برابر کمتر از سایر قطارها تأخیر داشتند

ریل باس قطار حومه ای قطارهای حومه‌ای در ایام نوروز بیش از ۱۵۵ هزار مسافر را در ۱۳ روز نخست فروردین‌ماه با وجود تعطیلی مدارس و اکثر اداره‌های دولتی جابه‌جا کردند و میزان تأخیر قطارهای حومه‌ای کمتر از یک هفتم قطارهای عادی بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ در حالی که اکثر مسافران قطارهای حومه‌ای برای امور روزانه خود از این قطارها استفاده می‌کنند اما استقبال از این قطارها در ایام نوروز نیز قابل توجه بود به طوریکه در ۱۳ روز نخست فرودین‌ماه ۱۵۵ هزار و ۵۲۹ مسافر از طریق خطوط حومه‌ای در شبکه ریلی کشور جابه‌جا شدند.

ضریب اشغال قطارهای نوروزی در ایام نوروز در هفته نخست ۵۳ درصد و در هفته دوم ۵۷ درصد بود و این نشان از استقبال خوب مردم در ایام نوروز از قطارهای حومه‌ای و محلی دارد.

نکته قابل توجه اینکه این قطارها در قیاس با سایر قطارهای مسافری و باری دارای اولویت حرکت است به همین علت این قطارها تأخیر ندارند و در سر زمان مقرر در ایستگاه‌ها و توقف‌گاه‌های هدف حاضر هستند تا مردم بتوانند براساس برنامه از قطارهای حومه‌ای استفاده کنند.

با این توضیح تأخیر قطارهای حومه‌ای در هفته نخست نوروز ۳ دقیقه و در هفته دوم عید ۴ دقیقه بود در حالیکه تأخیر در طول مسیر برای قطارهای نوروزی برای ایام عید حدود ۲۵ دقیقه اعلام شد و این یعنی میزان تأخیر در قطارهای حومه‌ای کمتر از یک هفتم قطارهای عادی بود.

ریل‌باس‌ها دارای صندلی‌های اختصاصی یک نفره٬ سیستم تهویه مناسب٬ سرویس بهداشتی داخل قطار و مجهز به محل قرار دادن کیف و اثاثیه هستند.

گزارش تعداد مسافر٬ ضریب اشغال و میانگین تأخیرهای قطارهای حومه‌ای در ایام نوروز به تفکیک هفته نخست و هفته دوم نوروز به شرح ذیل است:

گزارش تعداد مسافر ، ضريب اشغال و ميانگين تاخير قطارهاي محلي از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ -۱۳۹۵/۰۱/۰۶  هفته (۱)

رديف

قطار

شماره قطار

جمع مسافر

ضريب اشغال

ميانگين تاخيرات

۱

ترنست قم ۱

۱۲۰

۱۸۰۴

۶۰%

۸

۲

ريل باس جمکران

۱۲۲

۳۸۸

۵۸%

۲

۳

 قم

۱۲۴

۱۶۴۰

۴۲%

۴

فيروزکوه

۲۰۲

۳۶۱۲

۵۲%

۴

۵

ريل باس قزوين

۴۵۶

۲۱۲۱

۵۳%

۲

۶

کارون سربندر ۱

۹۰۲

۱۹۱۷

۷۴%

۳

۷

کارون سربندر ۲

۹۰۴

۱۹۱۷

۴۹%

۸

کارون سربندر ۳

۹۰۶

۱۹۱۷

۷۴%

۱

۹

کارون بندر ماهشهر

۹۰۸

۱۹۱۷

۴۹%

۳

۱۰

خرمشهر اهواز

۹۱۰

۹۶۹

۳۷%

۱۱

انديمشک دورود

۹۱۴

۱۰۶۹۷

۱۳۳%

۳۶

۱۲

پرند ۱

۹۱۶

۴۴۱

۴۶%

۱۳

ريل باس پرند ۲

۹۱۸

۱۸۵۴

۴۶%

۱۴

ريل باس گرگان پل سفيد ۱

۹۲۰

۳۵۴۸

۸۸%

۷

۱۵

ريل باس گرگان پل سفيد ۲

۹۲۲

۳۵۴۸

۸۸%

۵

۱۶

پرند ۳

۹۲۴

۴۴۱

۴۶%

۱۷

ريل باس پرند ۴

۹۲۶

۱۸۵۴

۴۶%

۱۸

انديمشک اهواز ۱

۹۲۸

۱۷۰۴

۳۳%

۳

۱۹

ريل باس پيشوا ۳

۹۳۲

۱۴۱۱

۳۵%

۴

۲۰

ريل باس هشتگرد ۳

۹۳۴

۱۲۸

۱۹%

۳

۲۱

مشهد سرخس ۱

۹۳۶

۱۹۹۱

۷۷%

۲۲

مشهد سرخس ۲

۹۳۸

۱۹۹۱

۷۷%

۳

۲۳

دورود چمسنگر

۹۴۰

۲۷۸۳

۸۱%

۱۴

۲۴

دورودسپددشت۲

۹۴۲

۲۷۸۳

۸۱%

۷

۲۵

تبريز جلفا

۹۴۴

۱۸۰۴

۳۹%

۰

۲۶

پرند ۵

۹۵۸

۳۰۹

۴۶%

۲۷

پيشوا ۲

۹۶۰

۱۸۱۴

۳۵%

۹

۲۸

ريل باس هشتگرد ۲

۹۶۲

۵۸۲

۱۴%

۰

۲۹

ريل باس قزوین۲

۹۶۴

۸۰۶

۲۰%

۳۰

گرگان پل سفيد۳

۹۶۸

۳۰۴۱

۸۸%

۱۲

۳۱

آزادور مشهد

۹۷۰

۲۱۵۵

۶۲%

۳۲

نيشابور مشهد

۹۷۲

۴۳۹

۱۷%

۳۳

ريل باس هشتگرد ۵

۹۷۶

۱۵۸

۱۶%

۳۴

ريل باس گرگان اينچه برون  ۲

۹۷۸

۶۰۹

۳۰%

۲۳

۳۵

انديمشک اهواز ۲

۹۸۰

۲۲۸۸

۴۴%

۰

 

مجموع

 

۶۷۳۸۱

۵۳%

۳

همچنین آمار هفته دوم فروردین‌ماه قطارهای حومه‌ای به شرح ذیل است:

گزارش تعداد مسافر ، ضريب اشغال و ميانگين تاخير قطارهاي محلي از ۱۳۹۵/۰۱/۰۷تا ۱۳۹۵/۰۱/۱۳  هفته (۲)

رديف

قطار

شماره قطار

جمع مسافر

ضريب اشغال

ميانگين تاخيرات

۱

ترنست قم ۱

۱۲۰

۲۴۹۶

۷۱%

۵

۲

ريل باس جمکران

۱۲۲

۷۱۶

۱۰۷%

۳

 قم

۱۲۴

۲۳۸۹

۵۳%

۱

۴

ترنست قم ۲

۱۲۶

۳۲۵

۶۴%

۱۰

۵

فيروزکوه

۲۰۲

۴۲۱۴

۵۲%

۵

۶

ريل باس قزوين

۴۵۶

۲۲۸۰

۴۸%

۰

۷

کارون سربندر ۱

۹۰۲

۲۱۶۴

۶۳%

۲

۸

کارون سربندر ۲

۹۰۴

۲۱۶۴

۴۲%

۲

۹

کارون سربندر ۳

۹۰۶

۲۱۶۴

۶۳%

۰

۱۰

کارون بندر ماهشهر

۹۰۸

۲۱۶۴

۴۲%

۶

۱۱

خرمشهر اهواز

۹۱۰

۱۱۶۸

۳۹%

۰

۱۲

انديمشک دورود

۹۱۴

۱۲۴۷۹

۱۳۳%

۴۱

۱۳

پرند ۱

۹۱۶

۲۲۰۸

۴۶%

۰

۱۴

ريل باس پرند ۲

۹۱۸

۲۱۷۳

۴۶%

۱۵

ريل باس گرگان پل سفيد ۱

۹۲۰

۴۱۴۰

۸۸%

۴

۱۶

ريل باس گرگان پل سفيد ۲

۹۲۲

۴۱۴۰

۸۸%

۳

۱۷

پرند ۳

۹۲۴

۲۲۰۸

۴۶%

۱۸

ريل باس پرند ۴

۹۲۶

۲۱۷۳

۴۶%

۱۹

انديمشک اهواز ۱

۹۲۸

۲۶۰۱

۴۳%

۶

۲۰

ريل باس پيشوا ۳

۹۳۲

۱۶۴۶

۳۵%

۵

۲۱

ريل باس هشتگرد ۳

۹۳۴

۵۹۳

۱۸%

۰

۲۲

مشهد سرخس ۱

۹۳۶

۹۶۳

۷۴%

۰

۲۳

مشهد سرخس ۲

۹۳۸

۲۲۴۸

۷۴%

۸

۲۴

دورود چمسنگر

۹۴۰

۳۱۴۲

۷۸%

۲۵

۲۵

دورودسپددشت۲

۹۴۲

۳۱۴۲

۷۸%

۱

۲۶

تبريز جلفا

۹۴۴

۴۸۴۷

۹۰%

۱

۲۷

پرند ۵

۹۵۸

۱۵۴۶

۴۶%

۲۸

پيشوا ۲

۹۶۰

۲۱۱۶

۳۵%

۶

۲۹

ريل باس هشتگرد ۲

۹۶۲

۸۵۳

۱۸%

۰

۳۰

ريل باس قزوین۲

۹۶۴

۹۵۲

۲۰%

۰

۳۱

گرگان پل سفيد۳

۹۶۸

۳۵۴۸

۸۸%

۹

۳۲

آزادور مشهد

۹۷۰

۲۱۰۷

۵۲%

۴

۳۳

نيشابور مشهد

۹۷۲

۷۱۶

۲۴%

۳۴

ريل باس هشتگرد ۵

۹۷۶

۱۴۵۳

۴۳%

۳

۳۵

ريل باس گرگان اينچه برون  ۲

۹۷۸

۵۱۲

۲۵%

۱۹

۳۶

انديمشک اهواز ۲

۹۸۰

۳۳۹۸

۵۶%

۱۰

  مجموع  

۸۸۱۴۸

۵۷%

۴

نظر شما