شناسهٔ خبر: 22211 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

آشنايی با کنترل‌کننده هواپیما روی زمین/ وظیفه مارشالر چیست؟

پارک هواپیما-مارشالر کارکنانی در فرودگاه‌ها با ظاهر و ابزاری خاص هستند که با نمایش حرکات و علامت‌هایی به هدایت هواپیما‌ها می‌پردازند. فعالیت این افراد توجه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند٬ بر همین اساس آشنایی با وظایف مارشالرها جالب به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ مارشالر یا همان کنترل‌کننده هواپیما بر روی زمین؛ معمولا" در دو وضعیت مختلف اقدام به هدایت هواپیما می‌کند. یکی وظیفه هدایت خلبان هواپیما برای استارت موتور و در نهایت حرکت به سوی باند و دیگری هدایت خلبان پس از فرود از ابتدای تاکسی وی به پارکینگ پوزیشن یا استند مورد نظر و توقف کامل و خاموش کردن موتور.  

۱-  واحد مارشالر:

کارکنان واحد مارشالر پس از گذراندن دوره‌های هدایت زمینی هواپیما در فرودگاه مهرآباد در پنج تیم عملیاتی طی شبانه روز زیر نظر مسئول واحد انجام وظیفه می‌کنند که در حال حاضر در هر تیم عملیاتی ۴ نفر فعالیت دارند.

۱-۱  سركشیك:
سركشیك به عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی تیم، مسئولیت عملكرد تیم عملیاتی و وقایع صورت گرفته در شیفت را عهده‌دار است.

۱-۲- سایر کارکنان :
 تیم عملیاتی مارشالر با امكانات و تجهیزات در اختیار تحت نظارت سركشیك وقت وظایف محوله از طرف سركشیك تیم را بر عهده دارند.

۲- امكانات و تجهیزات

۲-۱- تجهیزات حفاظت شخصی :

كلیه پرسنلی كه در سطوح پروازی فعالیت می كنند جهت حفظ سلامت باید از تجهیزات حفاظت شخصی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود استفاده نمایند.
الف : جلیقه‌های شبرنگ: همه پرسنلی‌ كه در سطوح پروازی فعالیت می‌كنند موظف به استفاده از جلیقه شبرنگ هستند.
ب: عینك آفتابی : كلیه پرسنلی كه در سطوح پروازی فعالیت دارند جهت حفاظت از تأثیرات منفی نور خورشید و دید بهتر باید از عینك‌های آفتابی استفاده كنند.
ج : گوشی محافظ : كلیه پرسنلی كه در سطوح پروازی فعالیت دارند جهت محفوظ نگه داشتن گوش از صدای ناشی از هواپیما باید از گوشی‌های محافظ استفاده كنند.
د : كرمهای ضد آفتاب و کلاه نقابدار : كلیه پرسنل شاغل در سطوح پروازی به منظور حفاظت از پوست در برابر تشعشعات مضر خورشید باید از كرمهای ضد آفتاب و کلاه نقابدار استفاده كنند.
ه‍ : حفاظت از گرمازدگی : كلیه پرسنل شاغل در سطوح پروازی به منظور حفاظت از گرمازدگی در فصول گرم سال می‌بایست در طول ساعت كاری از آب كافی استفاده نمایند.
و : حفاظت از سرمازدگی : كلیه پرسنل شاغل در سطوح پروازی به منظور حفاظت از سرمازدگی در فصول سرد سال می‌بایست در طول ساعت كاری از لباسهای گرم و مناسب استفاده نمایند.

۲-۱- خودرو هدایت كننده هواپیما "Follow me" :

 واحد مارشالر در حال حاضر با در اختیار داشتن ۳ دستگاه خودرو وظایف محوله را انجام می دهد.

۲-۲-۱-  شرایط خودرو هدایت كننده هواپیما :
الف : خودرو مارشالراز لحاظ فنی و ظاهری سالم و قابل اطمینان باشد.
ب : خودرو مارشالر باید مجهز به دستگاه رادیویی دو طرفه بر روی فركانس ۱۲۱.۷ 'Ground control' باشد.
ج : خودرو مارشالر می‌بایست مجهز به چراغ گردان قرمز و آژیر باشد.
د : خودرو مارشالر باید با نوشته "Follow me" در پشت و طرفین آن از سایر خودروها قابل تشخیص باشد.
ه‍ : خودرو مارشالر باید مجهز به حداقل یك سیلندر اطفائیه دستی مناسب باشد.  

۲-۱-ابزار علامت دادن :

مارشالر پس از هدایت هواپیما به موقعیت تعیین شده برای پارك دقیق در روز از راكت های مخصوص و در شب از راکت چراغدار استفاده می‌كند.

۲-۳-۱- راكت قابل استفاده در روز :
راكت مخصوص علامت دادن به هواپیما باید دارای قطر و رنگ آمیزی مناسب باشد تا كروی پروازی بتوانند كاملاً راكت را ببینند و طوری طراحی و انتخاب گردد كه باد نتواند در استفاده از آن خللی ایجاد نماید.

در رنگ آمیزی راكت بهتر است از دو رنگ متضاد قابل تفكیك از یكدیگر مثل زرد و سیاه یا سفید و قرمز به صورت مربعهای كنار یكدیگر(شطرنجی) یا خطوط موازی استفاده گردد.

۲-۳-۲-راکت چراغدار :

راکتهای چراغدارجهت علامت دادن به هواپیما می‌بایست طوری طراحی و انتخاب گردند كه نور مناسب و قابل دید داشته باشند و باد نتواند خللی در استفاده از آنها ایجاد كند . بهتر است نور این چراغها قرمز یا آبی باشد.
توصیه : در شرایط وزش باد بیش از ۱۵ نات در روز به منظور ایمنی بیشتر بهتر است از راكت استفاده نشود.

۳- بازدید :
بازدید از وضعیت سطح پاركینگها و نظارت بر امور صورت گرفته در پاركینگها و تاكسی ویهای مجاور و منتهی به پاركینگها به عهدة پرسنل مارشالر می‌باشد . این بازدیدها و نظارت علاوه بر اینكه در طول مدت كاری توسط پرسنل مارشالر صورت می‌گیرد  می‌بایست در ابتدای هر شیفت نیز به صورت دقیق انجام و گزارش آن در فرمهای مخصوص تهیه گردد.

۴- اپرونهای فرودگاه مهرآباد  

فرودگاه مهرآباد دارای ۲ اپرون اصلی (شرقی و غربی ) و یك اپرون كمكی (صها) می باشد.

پارکینگ شرقی فرودگاه مهرآباد

۴-۲- اپرون غربی :
توصیه : كلیه هواپیماهای پارك شده در موقعیتهای اضطراری و (۷-۱)جهت خروج از اپرون می توانند با نظر مارشالر وقت بدون استفاده از خودرو كشنده هواپیما در مسیر تعیین شده خزش نمایند. 

اپرون غربی فرودگاه مهرآباد

علائم مارشالری

۱. این علامت از طرف راهنماهایی كه در زیر بالها قرار دارند به مارشالر ، خلبان یا راننده خودرو كشنده داده میشود و به معنی باز بودن مسیر برای ورود و یا خروج هواپیما به موقعیت می باشد :

دست راست را كاملا در بالای سر میكشیم در حالتیكه راكت به سمت بالا باشد .
دست چپ را در كنار بدن در حالیكه كف راكت به سمت بدن میباشد و راكت به پایین اشاره میكند تكان میدهیم .

۲. شناساندن موقعیت:

دستها را كاملا به جلو كشیده و در راستای سر به سمت بالا می بریم در حالیكه سر راكتها به بالا وكف آنها به سمت جلو باشد .

۳ . رهسپار كردن به مارشالر دیگر:

در حالیكه دستها در بالای سر كشیده می باشند آنها را به طرفین بدن حركت داده و با راكتها به سمت مارشالر دیگر و یا مسیر خزش اشاره می كنیم . 

۴ . حركت مستقیم:

دستها را كشیده و از آرنج خم می كنیم و راكت را ازعرض قفسه سینه تا سر به بالا و پایین تكان می دهیم .

(a)۵ . گردش به چپ (از دید خلبان):

دست راست را به همراه راكت كشیده و با بدن زاویه ۹۰ درجه می سازیم و با دست چپ همانند علامت حركت مستقیم عمل می كنیم . سرعت حركت دست چپ خلبان را متوجه    
میزان چرخش می‌سازد .

(a)۵ . گردش به راست (از دید خلبان):

دست چپ را به همراه راكت كشیده و با بدن زاویه ۹۰ درجه می سازیم و با دست راست همانند علامت حركت مستقیم عمل می كنیم . سرعت حركت دست راست خلبان را متوجه میزان چرخش میسازد .

(a)۶ . ایست معمولی :
 
دستها را در حالیكه كاملا به طرفین بدن كشیده شده اند و راكتها با بدن زاویه ۹۰ درجه میسازند به آرامی به بالای سر می بریم تا راكتها همدیگر را قطع كنند .

(b)۶ . ایست سریع :

به سرعت دستها را بالای سر برده و راكتها همدیگر را قطع می كنند .

(a)۷ . گرفتن ترمز :

دست را در حالی كه كف دست باز می باشد تا عرض شانه بالا ببرید . اطمینان حاصل كنیدكه خلبان به شما نگاه می كند ، آنگاه دست را مشت كرده و تا زمانیكه خلبان علامت
 OK را به منزله انجام دادن به شما نشان نداده حركت نكنید .             

(a)۷ . رها كردن ترمز :

دست را در حالی كه مشت كرده اید تا عرض شانه بالا ببرید . اطمینان حاصل کنید كه خلبان به شما نگاه می كند ، آنگاه دست را باز كرده وتا زمانیكه خلبان علامت OKرا به منزله انجام دادن به شما نشان نداده حركت نكنید .

(a)۸ . قرار دادن چاكس :

دستها و راكتها را كاملا كشیده  بالای سر برده و راكتها را از لبه ( نوك ) به همدیگر نزدیك كنید تا یكدیگر را لمس كنند . مطمئن شوید كه خلبان متوجه علامت شما شده.

(b)۸ . برداشتن چاكس :

دستها و راكتها را كاملا كشیده بالای سر برده و راكتها را در حالتیكه لبه ( نوك ) آنها به سمت خارج از یكدیگر می باشد حركت می دهیم . تا زمانیكه خلبان اجازه نداده چاكسها برداشته نمی شود.

۹ . حركت آهسته :

دستها را به صورتی كه در شرایط عادی قرار دارند پایین نگه داشته و راكتها را از زانو تا كمر به پایین و بالا تكان می دهیم.

۱۰ . مثبت ، وضعیت عادی :

دست راست را در حالیكه راكت به سمت بالا اشاره می كند در راستای سر قرار داده و دست چپ در وضعیت عادی كنار زانو قرار می گیرد.

۱۱ . آتش:

از شانه تا زانو حركتی را شبیه شكل یك فن ( پروانه ) با دست راست و راكت ایجاد كرده و در همان لحظه دست چپ به آتش درون موتور یا چرخ اشاره می‌كند.

۱۲ . حفظ كردن موقعیت (hold position ) :
 
دستها كاملا در طرفین بدن كشیده و در حالی كه راكتها به سمت پایین اشاره می كند با بدن زاویه ۴۵ درجه ایجاد كنید.


علامتهای مربوط به هلی کوپتر (پرنده های عمود پرواز )

۱۳ . پرواز ثابت :

دستها کاملا به طرفین کشیده بطوریکه راکتها با بدن زاویه ۹۰ درجه ایجاد کنند .

۱۴ . حرکت به بالا :
 
دستها و راکتها را به طرفین کشیده تا با بدن زاویه ۹۰ درجه ایجاد کنند .
در حالیکه کف دست (راکت) به سمت بالا اشاره می کند آنها را به سمت بالا می بریم . سرعت حرکت دستها نشاندهنده میزان خزش می باشد .

۱۵ . حرکت به پایین :

دستها و راکتها را به طرفین کشیده تا با بدن زاویه ۹۰ درجه ایجاد کنند .
در حالیکه کف دست (راکت) به سمت پایین اشاره می کند آنها را به سمت پایین می بریم . سرعت حرکت دستها نشاندهنده میزان پایین آمدن می باشد.

۱۶ . حرکت افقی به چپ (از دید خلبان ) :
    
دست راست را به صورت افقی در زاویه ۹۰ درجه به سمت راست می کشیم .
دست دیگر را در همان جهت به صورت رفت و برگشت حرکت می دهیم .

۱۷ . حرکت افقی به راست (از دید خلبان ) :

دست چپ را به صورت افقی در زاویه ۹۰ درجه به چپ می کشیم . دست دیگر را در همان جهت به صورت رفت و بر گشت حرکت می دهیم .

نظر شما