شناسهٔ خبر: 22919 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

با حضور امینی انجام شد

جزئیات مصوبات جلسه هفتم شورای راهبری معماری سازمانی/ تصویب۱۳ بند مشترک در بخش برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل/ بررسی پنج دستور کار مشخص

شورای راهبری مصوبات هفتمین جلسه شورای راهبری معماری سازمانی در خصوص بررسی پنج دستور کار مشخص از سوی دبیرخانه شورای راهبری معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مصوبات هفتمین جلسه شورای راهبری معماری سازمانی درخصوص پنج دستور کار طرح کلان ملی سامانه‌های حمل و نقل هوشمند، پروژه‌های معماری سازمانی در بخش هوایی،  سامانه‌های وضعیت مطلوب حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی، خدمات و فازبندی ایجاد سامانه web GIS و حضور وزارت راه و شهرسازی در بیست و سومین همایش و نمایشگاه ژئوماتیک از سوی دبیرخانه شورای راهبری معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی منتشر شد که به شرح زیر خواهد بود:

دستور کار اول: ارائه گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص اقدامات انجام شده توسط پژوهشكده حمل و نقل دانشگاه صنعتی امیركبیر، در راستای طرح كلان سامانه‌های حمل و نقل هوشمند (با تأكید بر اقدامات انجام شده در راستای تدوین معماری سامانه‌های حمل و نقل هوشمند(

مصوبات مرتبط با دستور کار اول:

- با عنایت به لزوم هماهنگی و تبیین ارتباطات مورد نیاز مابین سامانه‌های احصاء شده در بخش حمل و نقل پروژه معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی با سامانه‌های طرح حمل و نقل هوشمند، مقرر گردید مستندات خروجی طرح مذكور(حاوی موارد ذكر شده در گزارش دستور كار)از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در اختیار دبیرخانه شورا قرار گیرد.

- ارائه گزارش پیشرفت پروژه توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، در دستور كار شورای راهبری قرار گیرد. 

دستور کار دوم: ارائه توضیحات مشاور پروژه معماری سازمانی در خصوص نظرات ارسالی اعضاء در زمینه سامانه‌های وضعیت مطلوب بخش هوایی

مصوبات مرتبط با دستور کار دوم:

- مقرر شد نحوه پیاده سازی سامانه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل هوایی (در قالب یک سامانه واحد با تعدادی زیر سیستم یا به صورت چند سامانه مجزا که باهم تبادل اطلاعات داشته باشند)، در فاز بعدی پروژه که به تحلیل شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب می‌پردازد، توسط مشاور پروژه معماری سازمانی ‌تبیین شود.

- نظرات شركت فرودگاه‌های كشور به صورت مكتوب به دبیرخانه شورا ارسال شود.

- نظرات شركت هواپیمایی ج.ا.ا در خصوص سامانه‌های  CRS و DCS ، بر اساس نظرات سازمان هواپیمایی كشور و شركت فرودگاه‌های كشور، در خصوص دو سامانه مذكور، جمع‌بندی و ارائه شود.

دستور کار سوم: ارائه بخش سوم وضعیت مطلوب سامانه‌ها توسط مشاور پروژه معماری سازمانی

مصوبات مرتبط با دستور کار سوم:

- مقرر شد ارتباطات سامانه‌های احصاء شده،‌ با ذی‌نفعان و كاربران بیرون وزارت متبوع، توسط مشاور معماری سازمانی در نظر گرفته شود.

- آیین‌نامه داخلی كارگروه خوشه خدمت حمل و نقل و شهرسازی، توسط دبیر شورا، در جلسه آتی شورا ارائه و ارتباط این كارگروه با شورای راهبری معماری سازمانی تعیین شود.

- كمیته‌های تخصصی ذیل شورای راهبری، توسط مشاور پروژه معماری سازمانی و اعضاء شورای راهبری پیشنهاد شود.

- نظرات مرتبط با گزارش سامانه‌های وضعیت مطلوب حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی (پیوست ۱) توسط اعضاء شورا (خصوصاً دستگاه‌های ذیربط) تا تاریخ ۲۲ خردادماه به دبیرخانه شورا منعكس شود.

دستور کار چهارم: ارائه كلیات شرح خدمات و فازبندی ایجاد سامانه Web GISتوسط مشاور GIS

مصوبات مرتبط با دستور کار چهارم:

- كلیات شرح خدمات و فازبندی توسط شورا تصویب شد.

- مقرر شد برگزاری فراخوان مشاور برای انجام فاز اول ایجاد سامانه Web GIS  توسط مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیری شود.

 دستور کار پنجم: ارائه گزارش حضور وزارت راه و شهرسازی در بیست و سومین همایش و نمایشگاه ژئوماتیك توسط مركز فاوا

مصوبات مرتبط با دستور کار پنجم به انضمام سایر موارد:

- مقرر شد مستند شناسنامه اقلام آماری كه توسط دفتر آمار و تلفیق برنامه ستاد، تهیه گردیده برای اعضاء ارسال شود.

- مقرر شد نظرات اعضاء در خصوص مستند شناسنامه اقلام آماری تا تاریخ ۲۵ خردادماه به دفتر آمار و تلفیق برنامه منعكس شود/.

نظر شما