شناسهٔ خبر: 23384 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارش می‌دهد

آمار معاملات بازار مسکنِ شهر تهران در دو ماه نخست سال ۹۵/ سهم ۱۱ درصدی خرید و فروش واحدهای ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومانی در منطقه ۵/ رونق معاملات بازار مسکن

شهر تهران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی آمار معاملات بازار مسکن تهران را در دو ماهه نخست سال ۹۵ در حالی تشریح کرد که این آمار نشان دهنده رونق معاملات بازار مسکن نسبت به سال گذشته است و در این بین، سهم منطقه ۵ در معاملات بازار مسکن بیشترین سهم در مناطق ۲۲ گانه شهری است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گزارش آماری تحولات بازار مسکن در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری در حالی از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام شده که آمارها به تفکیک هر یک از مناطق ۲۲ گانه تهران برآورده شده است و می‌تواند نشان دهنده معاملات در کلانشهرهای کشور که بخش عمده‌ای از جمعیت در آن ساکن هستند باشد.

اگرچه در شهرهای میانی و شهرهای کوچک الزاما قاعده شهرهای بزرگ حاکم نیست اما به نظر می‌رسد قیمت‌های معاملات مسکونی بر اساس کلانشهرها تعریف و عرضه می‌شوند و این آمار نشان‌دهنده بخش عمده‌ای از معاملات در بازار مسکن هستند.

بر اساس آماری که حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به تفکیک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ارایه کرده، میزان معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه رونق یافته است و سهم خرید و فروش واحدهای آپارتمانی مسکونی منطقه ۵ در فروردین ۱۴.۲ و در اردیبهشت۱۵.۳ درصد خرید و فروش را به خود اختصاص داده است. همچنین بر اساس آمار، بالاترین سهم به واحدهای دارای ارزش ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومانی در کلانشهر تهران اختصاص یافته است.

تحولات بازار مسکن و اجاره بها در فروردین ماه سالجاری

این گزارش حاکی است، در فروردین ماه سال ۹۵ تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به ۵۶۳۹ واحد رسید و این آمار نسبت به ماه قبل یعنی اسفندماه ۹۴ که ۱۲ هزار و ۸۶۱ واحد مسکونی معامله شده بود،  ۵۶.۲ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال یعنی  قبل ۱۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین در فرودین ماه سال جاری، منطقه ۵ با ۸۰۳ فقره بیشترین تعداد معاملات و منطقه ۲۲ با ۶۰ فقره کمترین تعداد معاملات از این نوع را به خود اختصاص داده اند. بیشترین میزان رشد تعداد معاملات در این ماه نسبت به فروردین ماه سال قبل، مربوط به منطقه ۱۳ با ۴۶.۳ درصد افزایش و کمترین میزان مربوط به منطقه ۱۹ با ۲۶.۶ درصد کاهش بوده است.

بنا بر این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی آپارتمانی در فرودین ماه سال جاری ۴۱.۳۸۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه قبل ۷.۶ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۶ درصد افزایش داشته است.

از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی آپارتمانی معامله شده معادل ۹۷.۳۶۵ میلیون ریال به منطقه یک شهر تهران و کمترین آن با ۲۰.۵ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشت. همچنین بیشترین رشد متوسط قیمت فروردین ماه یک متر زیربنای مسکونی آپارتمانی ثبت شده نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه ۶ با ۷.۴ درصد رشد و کمترین میزان رشد به منطقه ۲۱ با کاهش ۵.۹ درصدی اختصاص یافت.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ارزش کل معاملات زیربنای مسکونی آپارتمانی در فروردین ماه ۲۰.۵۹ هزار میلیارد ریال ربوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات واحدهای آپارتمانی مسکونی انجام گرفته در فروردین ماه ۹۵ نشان می‌دهد واحدهای آپارتمانی مسکونی منطقه ۵ با ۱۴.۲ درصد سهم خرید و فروش بازار، واحدهای دارای عمر تا ۵ سال ساخت با ۵۲.۵ درصد، واحدهای با قیمت مترمربعی ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال با ۱۵.۲ درصد، واحدهای با مساحت (متراژ) ۶۰ تا ۷۰ مترمربع با ۱۶ درصد و واحدهای با ارزش ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان با ۱۰.۷ درصد بالاترین سهم را در تعداد معاملات به خود تخصیص داده‌اند.

در فروردین ماه سال ۹۵، تعداد اجاره‌نامه‌های ثبت شده به ۵۱۰۹ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۴۶ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۷ درصد افزایش داشته است.

در این ماه همچنین متوسط اجاره بهای یک مترمربع زیربنای مسکونی آپارتمانی (رهن و اجاره) ۲۱۵.۶۴۷ ریال بوده است که نسبت به ماه قبل ۷. درصد افزایش  و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۳ درصد کاهش داشت.

تحولات بازار مسکن و اجاره بها در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری

تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به ۱۵هزار و ۱۹۲ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۱۹۵.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷. درصد رشد داشته است.

در این ماه، منطقه ۵ با ۲ هزار و ۳۲۰ فقره، بیشترین تعداد معاملات و منطقه ۲۲ با ۱۸۱ فقره کمترین تعداد معاملات از این نوع را به خود اختصاص داده‌اند. در این ماه نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل بیشترین میزان رشد تعداد معاملات مربوط به منطقه ۲۲ تا ۵۲.۱ درصد افزایش و کمترین میزان مربوط به منطقه ۲۰ با ۳.۱ درصد کاهش بوده است.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی آپارتمانی در اردیبهشت ماه سال جاری ۴۲.۵۴۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۴ درصد افزایش داشته است.

در این ماه از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی آپارتمانی معامله شده معادل ۹۸.۷۰۸ میلیون ریال مربوط به منطقه یک و کمترین آن با ۲۱.۳ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. بیشترین رشد متوسط قیمت اردیبهشت ماه یک مترمربع زیربنای مسکونی آپارتمانی ثبت شده نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه ۲۰ با ۱۰.۹ درصد رشد و کمترین میزان رشد به منطقه ۷ با کاهش ۵.۶ درصدی بوده است.

این گزارش حاکی است، در دو ماهه فروردین تا اردیبهشت ماه سال ۹۵، تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی به ۲۰ هزار و ۸۳۱ واحد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۱ درصد افزایش را نشان می دهد. در طی این مدت متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی آپارتمانی ۴۲.۲۲۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش کل معاملات زیربنای مسکونی آپارتمانی در طی این دو ماه ۷۷.۷۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است.

بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات واحدهای آپارتمانی مسکونی انجام گرفته در فرودین ماه ۹۵ نشان می‌دهد واحدهای آپارتمانی مسکونی منطقه ۵ با ۱۵.۳ درصد سهم خرید و فروش بازار، واحدهای دارای عمر تا ۵ سال ساخت با ۵۲.۳ درصد، واحدهای با قیمت مترمربعی ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال با ۱۴.۹ درصد، واحدهای با مساحت (متراژ) ۶۰ تا ۷۰ مترمربع با ۱۶.۲ درصد و واحدهای با ارزش ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان با ۹.۹ درصد بالاترین سهم را در تعداد کل معاملات به خود تخصیص داده اند.

گفتنی است در اردیبهشت ماه سال جاری، تعداد اجاره نامه های ثبت شده به ۱۱هزار و ۷۳۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۱۲۹.۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است. همچنین در این ماه متوسط اجاره بهای یک متر مربع زیربنای مسکونی آپارتمانی (رهن و اجاره) ۲۳۵.۸۱۱ ریال بوده است که نسبت به ماه قبل ۹.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲.۷ درصد رشد داشته است. /

نظر شما