شناسهٔ خبر: 25504 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

حقوق شهروندی در انتظار اقدام ملی

حقوق شهروندی بهنام ساسانیان: موضوع حقوق شهروندی که اخیرا به یمن حضور دکتر الهام امین زاده در دفتر رییس جمهور دارای پست «دستیار ویژه» شده است، علاوه بر این که از مسائل محوری حکومت داری محسوب می شود در انتظام امور اقتصادی کشور نقش بسیار بزرگی دارد.

حقوق شهروندی نه یک ابزار برای رسیدن به عدالت اجتماعی بلکه در بطن عدالت اجتماعی است. در واقع تحقق حقوق شهروندی بخشی از اهداف رواج قسط و عدل در جامعه است.

مفاهیمی مانند فرصت های عادلانه بهره مندی از مواهب، دسترسی آزاد و عادلانه به فرصت های اقتصادی، احترام به افکار، اندیشه ها و آرای مردم، مراقبت از دست آورد ها و زحمات افراد، محترم شمردن وقت، حیثیت و جان و مال مردم، همه و همه در عین حال که در سر فصل حقوق شهروندی قرار می گیرند از لوازم مهم فعالیت های اقتصادی و تلاش های اجتماعی مردم است.

رعایت حقوق شهروندی در بسیاری از مواقع به قانون گذار و مجری قانون بر می گردد اما واقعیت این است که بخش چشمگیری از حقوق شهروندی با عرف ها، عادت ها و رفتار های تربیتی افراد دیگر نقض می شود. بنابراین رسیدن به شرایط مطلوب در رعایت حقوق شهروندی باید از روابط خانوادگی و آموزش و پرورش فرزندان شروع شود.

در عین حال هم زمان عوامل اجرایی جامعه نسبت به مراعات آن مصر باشند تا فرزندان ما در زمانی که با مفاهیم کاربردی حقوق شهروندی مواجه بشوند، مصادیق عینی آن را هم در جامعه و محیط اطراف خود شاهد باشند؛ در غیر این صورت دوگانگی تربیت با واقعیت های بیرونی، نه تنها کارایی لازم را نخواهد داشت، بلکه نفاق و قانون شکنی های زیر پوستی را در جامعه رواج می دهد.

لذا به نظر می رسد حال که پرداختن به حقوق شهروندی در قوه مجریه از حداقل جایگاه تشکیلاتی برخوردار شده است، لازم است همه قوا به همراه همه نهادهای فرهنگی، اجرایی و آموزشی برای تحقق برنامه ریزی شده آن، حرکت کنند.

در پایان لازم به ذکر است که رفتار های شخصی در حفظ حرمت حقوق شهروندی حتی به تظاهر هم که باشد، ارزشمند، تاثیر گذار و مروج آن خواهد بود.

*منبع: روزنامه عصر اقتصاد

نظر شما