شناسهٔ خبر: 26808 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه حناچی به استاندار اصفهان ابلاغ شد؛

جزئیات طرح جامع شهر نجف‌آباد در ۱۸ بند/ ممنوعیت تفکیک به جزء و صدور پروانه ساخت در باغات

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار اصفهان مصوبه شورا را در ۱۸ بند با تاکید بر ممنوعیت تفکیک به جزء و صدور پروانه ساخت در باغات با مهلت ۴۵ روزه برای ارسال مجدد به شورا، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به زرگرپرو استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان، مصوبه شورای‌عالی را مبنی بر اعلام طرح جامع شهر نجف‌آباد اعلام کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار اصفهان آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۴.۱۲.۳ طرح جامع شهر نجف‌آباد را پیرو مباحث جلسه ۹۴.۱۱.۱۹ خود و صورتجلسه‌های ۹۴.۱۱.۷ و ۹۴.۱۱.۲۵ کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و مقرر کرد تا طرح پس از رعایت موارد مشروح زیر توسط دبیرخانه شورای‌عالی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شود.

۱. عناوین کاربری‌ها مطابق طرح تدقیق سرانه‌ها اصلاح شود.

۲. کاربری‌های خدمات فراشهری، منطقه‌ای و شهری با خدمات هفت‌گانه در حد سرانه‌های مصوب شورای‌عالی اصلاح و ارایه شود.

۳. اراضی مثلث شکل مجاور شهرک ویلاشهر، ضمن تاکید بر تامین اراضی خدماتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی قانون شهرداری‌ها با کاربری مسکونی کم‌تراکم مطابق ضوابط طرح و نصاب تفکیک حداقل ۵۰۰ متر در طرح تثبیت شود. «تفکیک به جزء» در این قطعات ممنوع است.

۴. با عنایت به وجود سطح قابل‌توجهی از اراضی زراعی و باغ در داخل محدوده شهر، جهت حفاظت و صیانت از باغات موجود داخل محدوده، مقرر شد:

۱-۴. با همکاری شهرداری نجف‌آباد، سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل راه و شهرسازی استان و ظرف مدت دو ماه، نقشه ممیزی باغات داخل محدوده طرح جام به تفکیک وضعیت دایر و مخروبه بودن آنها، مساحات باغات، وضعیت مالکیت و سایر جهات موثر تهیه و به کمیته فنی ارایه شود.

۲-۴. حداکثر ۲۰ درصد از سطح کل باغات و صرفا در باغاتی که مطابق نقشه موضوع بند فوق مخروبه شناسایی شوند در قطعات بزرگ و ترجیحا نزدیک بافت کالبدی به کاربری‌های انتفاعی (خصوصا تجاری- خدماتی شهری و فراشهری در مقیاس شهر و مجموعه شهری) تغییر یابند و مابقی تحت کاربری باغ و کشاورزی در طرح تثبیت می‌شود. سند مذکور پس از تایید کمیته فنی به عنوان سند جامع اقدامات شهرداری در حوزه صیانت و ساماندهی باغات در قالب اسناد طرح جامع ابلاغ و ملاک‌عمل خواهد بود.

۳-۴. مابقی ۸۰ درصد باغات باقی‌مانده تحت کاربری باغات و کشاورزی در محدوده طرح تثبیت و ضوابط ساخت و ساز در آنها به شرح زیر خواهد بود:

۱-۳-۴. هرگونه تفکیک به جزء باغات در هر شرایطی ممنوع است و شهرداری به هیچ وجه مجاز به صدور پروانه ساخت به باغات تفکیک شده نیست.

۲-۳-۴. ضوابط ساخت و ساز در باغات با مساحت بیشتر از ۲۰۰۰ متر، دقیقا مطابق دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری است.

۳-۳-۴. احداث بنا در باغات با مساحت کمتر از ۲۰۰۰ متر مربع، حداکثر در ۱۰ درصد سطح اشغال و در یک طبقه مجاز خواهد بود. حداکثر مساحت زیربنا در باغات با مساحت کمتر از ۲۰۰۰ متر مربع، ۱۵۰ مترمربع است.

۴-۴.شهرداری نجف‌آباد موظف است کلیه منافع حاصل از توافقات انجام شده با مالکین اراضی تغییر کاربری یافته موضوع بند ۲ را صرفا جهت تملک عرصه‌های باغی نزدیک به بافت کالبدی و تبدیل آنها به فضای شهری مصرف کند. وظیفه نظارت بر تحقق این امر برعهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، شهرداری و جهاد کشاورزی استان است.

۴-۵. تا تهیه نقشه ممیزی و تصویب آن در کمیته فنی شورای‌عالی، کلیه کاربری‌های پیشنهادی روی اراضی باغی و زراعی اعم از باغ مسکونی و خدمات فراشهری مقیاس مجموعه شهری و شهر حذف و کلیه سطوح باغی و زراعی شهر تحت کاربری باغ و کشاورزی در محدوده طرح جامع تثبیت می‌شود.

۵.شورای‌عالی الحاق سطح قابل‌توجهی از اراضی واقع در جنوب‌غربی شهر با کاربری مسکونی، جهت تخصیص به ایثارگران شهر نجف‌آباد را با توجه به عدم نیاز شهر و نیز عدم تناسب سطح پیشنهادی با تعداد ایثارگران شهر فاقد توجیه کارشناسی تشخیص داد و مقرر کرد تا سطوح پیشنهادی مذکور متناسب با تعداد دقیق ایثارگران مشمول، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مجددا مورد بررسی قرار گیرد و نهایتا متناسب با سرانه های مسکونی و خدماتی شهر، اراضی موردنیاز حداکثر در سقف ۱۰۰ هکتار به محدوده شهر الحاق شود. نقشه تفکیکی اراضی الحاقی با رعایت دقیق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تهیه و پس از تایید دبیرخانه شورای‌عالی در اسناد ابلاغی طرح جامع لحاظ شود.

۶. کاربری اراضی طرفین محور ایزدی مطابق مصوبه قبلی شورای عالی و تدقیق وضع موجود در طرح لحاظ شود.

۷. به جهت حفظ باغات شمال شهر لازم است مسیر بلوار شمالی- جنوبی و سایر معابر پیشنهادی حذف شود. نقش ترافیکی بلوار مذکور با تقویت نقش و عملکرد به محور مجاور در غرب شهر منتقل شود.

۸. مسیر راه‌آهن شهری اصفهان و حومه پیشنهادی در اسناد طرح با توجه به عبور از اراضی زراعی حاشیه ای و عدم سرویس دهی مناسب بافت شهری مورد تایید نیست. با توجه به اینکه طبق اظهارات مسئولین استان پیشنهاد جدید در استان در دست بررسی است مقرر شد تا مسیر جدید پس از توافق استانداری اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی استان، اداره کل میراث فرهنگی استان، شهرداری نجف‌آباد در اسناد ابلاغی طرح لحاظ شود.

۹. تثبیت لکه مسکونی الحاقی واقع در شمال کمربندی شمالی شهر در اسناد طرح جامع به صورت محدوده منفصل مورد تایید نیست.

۱۰. کاربری موسوم به مختلط فرهنگی، سبز، گردشگری و پذیرایی پیشنهادی در طرفین محور موسوم به بیشه حذف و به کاربری باغ و کشاورزی تغییر یابد. فعالیت گردشگری و پذیرایی پیشنهادی در طرفین محور مذکور با تاکید بر حداقل ساخت و ساز و حداکثر فضای تفرج در مجلد ضوابط و مقررات ارایه شود.

۱۱. کلیه آثار تاریخی ثبت شده شهر، تحت کاربری میراث تاریخی ارایه شود. ضمن اینکه لازم است سایر آثار واجد ارزش تاریخی، میراثی و فرهنگی شهر در سند پشتیبان معرفی شود.

حریم پیشنهادی:

۱۲. خطر حریم با خروج نواحی و شهرک‌های‌صنعتی واقع در حاشیه آن (ناحیه صنعتی همت آباد و شهرک صنعتی نجف آباد ۲)، در ضلع جنوب و جنوب‌غربی با رعایت قانون ایمنی راه و راه‌آهن بر حریم آزادراه منطبق شود. ضمنا، مطابق بند ۷ ماده واحده قانون تاسیس شهرک‌های‌صنعتی در هر حال نواحی و شهرک‌های‌صنعتی مصوب دولت از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی است.

۱۳. ایستگاه راه‌آهن بین شهری نجف آباد مطابق طرح مصوب در حریم شهر تثبیت شود.

۱۴. سند پهنه‌بندی حریم مطابق مصوبات شورای‌عالی و با عنایت به کاربری غالب اراضی کشاورزی، باغی و مراتع و طبیعی اصلاح شود و صرفا ۱۱ کاربری مجاز به استقرار در حریم پیشنهاد شود و سایر فعالیت‌های مدنظر در حریم در چهارچوب ضوابط مجاز، مشروط و ممنوع پهنه‌ها مطابق قوانین دستگاه‌های مرتبط بخشی ارایه شود. همچنین محدوده طرح هادی روستاهای واقع در حریم در سند پهنه بندی حریم نمایش داده شود.

۱۵. پهنه پیشنهادی در اراضی نظامی شمال شهر حذف و اراضی مذکور و سایر عرصه‌های‌نظامی با حفظ پهنه وضع موجود با قید عنوان اراضی نظامی ارایه شود.

۱۶. تثبیت پهنه با عنوان خدمات منطقه‌ای در عرصه جنوبی حریم با عنایت به احکام طرح مجموعه‌شهری مورد تایید است.

ضوابط و مقررات:

۱۷. آستانه مغایرت‌های اساسی طرح، مطابق دستورالعمل مصوب ۹۴.۶.۳۰ شورای‌عالی ارایه و پس از کنترل دبیرخانه شورای‌عالی به همراه اسناد طرح جامع ابلاغ شود.

۱۸. کلیه ضوابط ارایه‌شده برای کاربری باغ مسکونی حذف و ضوابط مذکور مطابق دستورالعمل ماده ۱۴ برای اراضی باغی داخل محدوده ارایه شود.

همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های مصوب ۷۸.۱۰.۱۲ هیات وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال کنند تا جهت اجرا ابلاغ شود. /

نظر شما