شناسهٔ خبر: 28173 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مقرر شد؛

تهیه طرح ویژه برای شهرهای شوش و سلطانیه/ تعامل سازمان میراث‌فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری/ فرصت ۹ ماهه برای تهیه طرح

پیروز حناچی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه‌ای با موضوع شهرهای تاریخی بر لزوم تهیه طرح ویژه برای شهرهای شوش و سلطانیه تاکید کرد. گفته می شود طی مدت ۹ ماه با تعامل سازمان میراث‌فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری شهرهای شوش و سلطانیه طرح ویژه این شهرها تهیه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، پيرو درخواست شماره ۹۵۲۵۰۰/۱۵۴۰۳ مورخ ۹۵.۵.۱۱ . ۹۴۲۵۰۰/۳۵۰۳۱ مورخ ۹۴.۱۰.۲۴سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري درخصوص تهيه طرح ويژه براي شهرهاي شوش و سلطانيه، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۹۵.۶.۸به استناد بند ۱۰ از ماده يك از آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، ضمن تصويب لزوم تهيه طرح ويژه براي شهرهاي مذکور چنین مقرر کرد:

با عنايت به وجود آثار و محوطه‌هاي تاريخي ثبت‌شده در فهرست ميراث جهاني و لزوم ايجاد زمينه‌هاي حفاظت از آثار فوق در طرح توسعه شهر، طرح ويژه با رويكرد رعايت كنوانسيون ميراث طبيعي و فرهنگي جهاني صيانت مشترك از آثار و محوطه‌هاي تاريخي و حقوق ساكنين شهر، رعايت ضوابط و مقررات مندرج در منشورها، آئين نامه‌ها، و دستور العمل‌هاي بين المللي، ايجاد و توسعه متناسب و متعادل زير ساخت‌هاي گردشگري، متناسب شدن اراضي قابل استفاده براي ساخت و سازهاي جديد، ساماندهي حريم منظري با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌هاي شهرهاي مذكور ظرف مدت ۹ ماه تهيه شود. شرح خدمات اين طرح‌ها به تصويب كميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش رسيده و طرح‌ها نهايتاً به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد. /

نظر شما