• توسعه پایدار

    معرفی کتاب؛

    توسعه پایدار

    کتاب توسعه‌پایدار با رویکرد نهادینه‌کردن توسعه‌ پایدار در فناوری‌های نوین صنعت‌ ساختمان به همت معاونت مسکن‌ و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تجدیدچاپ شد.