شناسهٔ خبر: 29059 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

محمد هاشم بت شکن خبر داد:

صدور مجوز ایجاد نهادهای اعتباری جدید در کشور/ تشکیل نهاد در ۵ کلان‌شهر در فاز اول اجرا

محمد هاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن از صدور مجوز ایجاد نهادهای اعتباری جدید در کشور خبر داد و گفت: پیشنهاد این است که در فاز اول ۵ موسسه در کلانشهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز و همچنین یک موسسه با هدف احیا و آبادسازی منطقه مسکونی و سواحل مکران در کشور ایجاد شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمد هاشم بت شکن در خصوص صندوق تامین سرمایه گفت: صندوق تامین سرمایه ،موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن هستند که به شکل منطقهای در شعاع جغرافیایی یک استان یا منطقه فعالیت میکنند.

وی ادامه داد: مجوز این صندوق را بانک مرکزی ارائه خواهد کرد و این موسسات اعتباری ازجانب بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.

بتشکن تاکید کرد: سرمایه اولیه تاسیس موسسات در تهران ۵۰ میلیارد تومان و سایر مراکز استان‌ها و کلانشهرها ۳۰ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد:‌ حداکثر سهام بانک مسکن ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد پذیرهنویسی عام خواهد شد.

مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: فعالان بخش مسکن از جمله انبوهسازان و شرکت‌های ساختمانی و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و آحاد مردم میتوانند سهام‌دار آن باشند و کسی که هم سهام‌دار و هم سپردهگذار است از ۲ سود میتواند استفاده کند و هم به عنوان سپردهگذار از سود سپردهگذاری و هم به عنوان سهام‌دار از نرخ‌هایی که بانک مرکزی تعریف کرد دریافت میکند.

وی افزود: پیشنهاد این است که در فاز اول ۵ موسسه در کلانشهرها ایجاد شود که شامل تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز است و یک موسسه برای احیای و آبادسازی منطقه مسکونی و سواحل مکران ایجاد شود.

بت شکن تاکید کرد: پیشنهاد اولیه ما این است که ۷ موسسه پس انداز و تسهیلات منطقهای را در نقاط مختلف کشور به شکل منطقهای داشته باشیم.

وی درباره مسکن قسطی گفت: با وجود پافشاری انبوهسازان ۳ انبوهساز تاکنون برای فروش اقساطی مراجعه کردند.

بت شکن افزود: ما سیاستها و برنامهها را آسان کردیم تا خدمات را به دوستان انبوه‌ساز ارائه کنیم و رسیدگی شد و تعامل خوبی داشتیم./

نظر شما