شناسهٔ خبر: 29371 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

سخنرانی وزیر راه و شهرسازی در سومین کنفرانس اسکان بشر ملل متحد (هبیتات ۳)؛

تشریح ۳ رویکرد جدید دولت ایران برای تامین مسکن/ تاکید بر تامین مسکن ۴۰درصد از فقیرترین افراد جامعه با رویکرد توانمندسازی/ کاهش نقش سازمان‌های‌ دولتی در مدیریت‌شهری/ توسعه طرح‌های منطقه‌ای مسکن

سخنرانی وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت ایران با سخنرانی در سومین کنفرانس اسکان بشر ملل متحد (هبیتات۳) گزارش ملی ایران از وضعیت مسکن، اسکان و اجرای مصوبه پیشین سازمان ملل (هبیتات ۲) در کشور، برنامه‌های گذشته، اجرا شده و در دست اجرای دولت ایران را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن کامل سخنرانی دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سومین  کنفرانس اسکان بشر ملل متحد (هبتات ۳) در کیتو پایتخت اکوادور به شرح زیر است.

به نام خداوند بخشنده و مهربان

آقای رئیس جمهور؛ خانم رئیس جمهور؛ سران محترم کشورها؛ وزیران محترم و عالیجنابان؛ سرکار خانم ها و آقایان

می‌خواهم از این فرصت برای عرض قدردانی صمیمانه به دولت و مردم اکوادور برای میزبانی این کنفرانس مهم و خوب سازماندهی شده در کیتو این شهر زیبا استفاده نموده و از مهمان نوازی خوبی که به همراهانم داشتید تشکر نمایم. همچنین می خواهم که از دبیرخانه اسکان بشر ملل متحد برای ساماندهی عالی این رویداد تشکر نمایم.

آقای رئیس /خانم رئیس ،

شهرنشینی نقش مهمی در گفتمان جهانی درباره توسعه پایدار داشته است. شهرنشینی روزافزون و تمرکز جمعیت شهری در مناطق کلان شهری ، ویژگی خاص پدیده شهرنشینی ایران شده است. بعد از گذشت ۲۰ سال از نشست هبیتات۲، جمعیت شهری ایران نزدیک ۴۵.۷ درصد افزایش یافته است.

جمعیت کلان شهر تهران بعنوان پرجمعیت ترین منطقه در ایران، از ۱۰.۳ میلیون در سال ۱۹۹۶ به ۱۴.۵۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۱ رسیده است. دیگر مناطق کلانشهری نیز به نسبت منطقه شان نرخ رشد جمعیت بسیار زیادی را تجربه کرده‌اند.

آقای رئیس /خانم رئیس،

برای مدیریت روند سریع شهرنشینی، علاوه بر طرح های توسعه موجود چندین طرح جدید در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و شهری معرفی و تصویب گردیده است.

یک طرح کالبدی ملی در سال ۱۹۹۷ تهیه و تصویب شد. این طرح سیستم شهری­ای را معرفی می کند که در آن ساختار ارائه خدمات شهری تسهیل گردیدهاست.همچنین عرصه مناسب برای توسعه شهری آتی و رشد شهرها را مشخص نموده و مجموعه ای مناسب از قوانین و مقررات برای کاربرد و توسعه اراضی برای کل سرزمین ایران طراحی گردیده است. طرح مذکور در حال حاضر در حال بازبینی و تجدیدنظر است.

در سطح مناطق کلان شهری، معیارها و شاخص هایی برای شناسایی مناطق کلان شهری کشور معرفی شده و برنامه های توسعه برای مناطق کلان شهری کشور آماده شده و در دست اجرا هستند.

در حال حاضر سیاست شهرنشینی ملی بوسیله وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است که به ابزارهای موجود برای مدیریت پروسه سریع شهرنشینی در کشور اضافه می شود.

آقای رئیس /خانم رئیس ،

یکی از تاثیرات مخرب شهرنشینی سریع،پراکندگی شهری بوده است. برای پرداختن به موضوع پراکندگی شهرها دو نهاد ایجاد گردیده است: (۱) اولی به منظور ارتقاء، نوسازی و بازسازی سکونت گاه­های غیر رسمی شهری و (۲) دومی به منظور توسعه شهرهای جدید برای تامین مسکن مناسب و شایسته برای سرریز جمعیت شهری.

در حوزه مدیریت شهری، یکی از مهمترین روش هایی که توسط دولت طی دو دهه اخیر مصوب گردیده است، یکپارچگی فرایند تصمیم­گیری بوده است. این راهکار برای کاهش نقش سازمان های دولتی در مدیریت شهری و تفویض اختیار آن در سطح محلی به شهرداری ها دنبال شده است.

فرصت مهم دیگری که در حوزه مدیریت شهری طی دو دهه اخیر به وجود آمد ایجاد ظرفیت سازماندهی شده جدیدی از بین مردم و تشکل ها بوده که با تاسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا محقق شده است. این شوراها که مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند، برخی کارهایی را که قبلا توسط شهرداری ها صورت می پذیرفت را انجام می دهند.

آقای رئیس /خانم رئیس ،

دسترسی گروه های مختلف جامعه به مسکن مناسب و شایسته یکی از نکات اصلی و کانونی در برنامه های پنج ساله توسعه کشور بوده است. از زمان کنفرانس هبیتات ۲، چهار برنامه توسعه پنج ساله در ایران تهیه و اجرا گردیده است. در بخش مسکن توسعه دسترسی به مسکن مناسب و شایسته و نیز تامین نیازهای اولیه برای کلیه خانوارها جزوهدف های این طرح های توسعه بوده اند.

دولت همچنین ادغام رفاه و امنیت اجتماعی با طرح های مسکن، را از طریق «برنامه مسکن اجتماعی» در دستور کار دارد. با همراهی و هماهنگی مستقیم کلیه سازمان های درگیر در سیاست های اجتماعی و حمایتی، این برنامه ها درصدد طراحی و تامین مسکن برای ۴۰% از فقیرترین افراد جامعه در چارچوب برنامه های رفاه اجتماعی و توانمندسازی است.

دولت تلاش می کند تا مسکن اقشار با درآمد متوسط جامعه را از طریق سیاست هایی نظیر توسعه طرح های وام و پس انداز و افزایش تسهیلات و اعتبارهای بانکی تامین نماید. رویکرد دیگری که توسط دولت در طرح های تامین مسکن دنبال می شود این است که به شاخصه های منطقه ای و محلی توجه نموده و طرح های مسکن را بر مبنای ویژگی های منطقه ای توسعه دهد. در مجموع، رویکرد جدید دولت ایران بر مبنای سیاست های زیر است:

- توسعه برنامه های تامین مسکن از طریق چارچوب سیاست جامع رفاه اجتماعی.

- استفاده بهینه از مکانیزم های بازار و دخالت دولت تنها در مورد شکست بازار.

- گسترش نظام های تسهیلات خرید و ساخت و پس انداز در جهت افزایش دسترسی افراد دارای درآمد متوسط به مسکن مناسب و شایسته.

آقای رئیس /خانم رئیس،

علی­رغم تمام تلاش های صورت پذیرفته در طول دو دهه گذشته از زمان کنفرانس هبیتات ۲ در استانبول، برای اطمینان از اینکه شهرنشینی به طور موثر به توسعه پایدار کمک می کند، تعدادی از اصلی­ترین چالش­ها باید ذکر گردد:

- توجه ها باید به تهدیدات و فرصت هایی که بوسیله رشد سریع شهرها به وجود آمده است باشد. (همچنین) نیاز به حمایت فعال از بخش های مختلف دولت احساس می شود تا از رویکرد هماهنگ برنامه ریزی و مدیریت شهرها و مناطق شهری کوچکتر اطمینان حاصل گردد.

- «کیفیت زندگی» باید در مرکز توجه همه تلاش های توسعه سکونت­گاه های انسانی پایدار باشد.

- تلاش ها باید برای باز آفرینی هویت ملی و افزایش «حس تعلق» به شهرهایمان افزایش یابد.

- حرکت سریع، ایمن، منظم و همچنین یکپارچه در دستور کار ماست. باید اهمیت تعامل و ارتباط استفاده از زمین و حمل و نقل در کلان شهرها و شهرستان های بزرگ با معرفی سیستم حمل نقل عمومی ریلی زنده شود. همچنین، باید به ادغام سیستم های حمل و نقل درون شهری و بین شهری توجه ویژه نمود.

- سهم حمل و نقل عمومی در «تحرک شهری» باید بوسیله شبکه های راه آهن شهری تقویت شده و توسعه یابد.

- نظارت قانونی بر روی طرح های توسعه مصوب، همچنین «بازبینی های دوره ای» باید بعنوان فاکتورهای جدی فرایند برنامه ریزی در نظر گرفته شود.

- در آماده سازی طرح های تفصیلی شهرها، استراتژی های توسعه اقتصادی منطقه ای باید دارای اولویت بالایی باشد.

آقای رئیس /خانم رئیس ،

دستور کار شهری جدید هر سه رکن توسعه پایدار را باید مدنظر داشته باشد:

۱- توجه به شهرها به عنوان "سازمان اجتماعی" که هسته تشکیل دهنده آن شهروندان و در مرحله بعدی خانواده است، به عنوان سیاست بنیادین توسعه ملی در نظر گرفته شود. همچنین، داشتن نیازهای اساسی میلیون ها نفری که در شهرها و مناطق شهری در فقر بسر می برند، مورد توجه قرار گیرد.

۲- ترویج نقش اقتصادی شهرها در توسعه ملی و نیز شناسایی فرصت های اقتصادی­ای (جدیدی) که شهرها ارائه می دهند.

۳- رسیدگی به چالش های زیست محیطی جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، مصرف ناپایدار انرژی، و ریسک بلایای طبیعی.

تشکر از صبر و توجه شما...

..................................

برای خواندن متن انگلیسی سخنرانی وزیر راه و شهرسازی در هبیتات ۳ اینجا کلیک کنید.

نظر شما