شناسهٔ خبر: 32599 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

با حکم وزیر راه و شهرسازی انجام شد

دو انتصاب در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی

عباس آخوندی امضا وزیر راه و شهرسازی طی احکام جداگانه‌ای مدیر کل خدمات پشتیبانی و رفاه و رئیس مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، طی احکام جداگانه‌ای محمد جعفر عسگری را به سمت مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی و حمیدرضا رضایی را به سمت مدیر کل خدمات پشتیبانی و رفاه منصوب کرد.

در متن حکم وزیر راه و شهرسازی به محمد جعفر عسکری آمده است:

با توجه به تعهد و شایستگی و بنابه پیشنهاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی، جناب‌عالی به عنوان رئیس مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی منصوب می‌شوید. از خدای بزرگ برای شما آرزوی توفیق دارم.

درمتن حکم وزیر به حمیدرضا رضایی نیز آمده است:

با توجه به تعهد و شایستگی و بنابه پیشنهاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی، جناب‌عالی به عنوان مدیر کل خدمات پشتیبانی و رفاه منصوب می‌شوید. از خدای بزرگ برای شما آرزوی توفیق دارم.

نظر شما