شناسهٔ خبر: 33123 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مرکز آمار ایران منتشر کرد؛

جزئیات قیمت مسکن و اجاره بها در تابستان ۹۵/ الزام معاملات املاک برای ثبت کلیه معاملات خرید و فروش در سامانه مدیریت املاک

مسکن مرکز آمار ایران در گزارشی مشروح جزئیات قیمت مسکن و اجاره بها را در تابستان ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل منتشر کرد. گفته می شود، بر اساس گزارش مرکز، کلیه معاملات املاک کشور ملزم شده اند تا تمامی معاملات خرید و فروش را در سامانه اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مرکز آمار ایران در گزارشی قیمت مسکن و اجاره بها را در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ منتشر کرد. در گزارشی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است افزایش ۳.۳ درصدی متوسط قیمت فروش یك مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسكونی كلنگی و افزایش ۶ درصدی قیمت فروش یك مترمربع زیربنای مسكونی و افزایش ۹.۹ درصدی متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه سه‌درصد ودیعه پرداختی برای یك مترمربع زیربنای مسكونی در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ عنوان شده است.

در این گزارش آمده است: بر اساس سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاك و مستغلات كشور بنگاه‌های معاملات ملكی موظف هستند مشخصات كلیه معاملات خرید و فروشی كه سند آن‌ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌كند را در این سامانه ثبت نمایند.

با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسكونی كلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملكی در شهر تهران ۴۵۴۱۶ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۷۷ مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل ۲.  درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳/۳ درصد افزایش داشته‌است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسكونی كلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملكی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۱.۱درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۳ درصد، کاهش داشته است.

حداقل، حداكثر و متوسط قیمت فروش یك مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسكونی كلنگی و درصد تغییرات آن در شهر تهران: تابستان ۱۳۹۵  

شرح

قیمت فروش یك مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسكونی كلنگی (هزار ریال)

درصد تغییر نسبت به

بهار ۹۵

درصد تغییر نسبت به

تابستان ۹۴

متوسط مساحت

حداقل

حداكثر

متوسط

متوسط قیمت

تعداد معاملات

متوسط قیمت

تعداد معاملات

      كل شهر ...

۱۰۴۱۱

۲۵۵۰۰۰

۴۵۴۱۶

-۰/۲

۲۱/۱

۳/۳

-۵/۳

۲۷۷

 

 

 

 

 

 

 

روند تغییرات متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی از تابستان ۱۳۹۱ تا تابستان ۱۳۹۵

 

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسكونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملكی در شهر تهران ۴۲۷۲۵ هزار ریال با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۹سال بوده است كه نسبت به فصل قبل ۸.درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسكونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملكی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۴.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲ درصد، افزایش داشته است.

حداقل، حداکثر و متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و درصد تغییرات آن در شهر تهران: تابستان ۱۳۹۵

 

شرح

قیمت فروش یك مترمربع زیربنای مسكونی (هزار ریال)

درصد تغییر نسبت به

بهار ۹۵

درصد تغییر نسبت به

تابستان ۹۴

متوسط    مساحت

متوسط عمر بنا

حداقل

حداكثر

متوسط

متوسط قیمت

تعداد معاملات

متوسط قیمت

تعداد معاملات

      كل شهر ...

۶۲۸۰

۲۶۷۲۴۲

۴۲۷۲۵

۰/۸

۲۴/۹

۶/۰

۲۲/۰

۸۸

۹

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روند تغییرات متوسط قیمت فروش یك مترمربع زیربنای مسكونی  از تابستان ۱۳۹۱ تا تابستان ۱۳۹۵

 

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یك مترمربع زیربنای مسكونی معامله شده از طریق بنگاه‌های   معاملات ملكی در شهر تهران ۲۲۵۱۴۴ ریال با میانگین مساحت ۷۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است كه نسبت به فصل قبل ۶.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹/۹ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملكی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۴.۲درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴/۴ درصد، افزایش داشته است.

حداقل، حداكثر و متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه سه‌درصد ودیعه پرداختی برای یك مترمربع زیربنای مسكونی و درصد تغییرات آن در شهر تهران: تابستان ۱۳۹۵

شرح

مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یك مترمربع زیربنای مسكونی (ریال)

درصد تغییر نسبت به

بهار ۹۵

درصد تغییر نسبت به

بتابستان ۹۴

متوسط    مساحت

متوسط عمربنا

حداقل

حداكثر

متوسط

متوسط قیمت

تعداد معاملات

متوسط قیمت

تعداد معاملات

      كل شهر.......................

۲۲۸۵۷

۹۹۹۰۶۵

۲۲۵۱۴۴

۶/۱

۳۴/۲

۹/۹

۴/۴

۷۷

۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

روند تغییرات متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از تابستان 1391 تا تابستان 1395 

 

  

روند تغییرات تعداد معاملات فروش زیربنای مسكونی  از تابستان ۱۳۹۱ تا تابستان ۱۳۹۵

 

 

برچسب‌ها:

نظر شما