شناسهٔ خبر: 33431 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام شد

تشکیل کمیته تخصیص طرح‌های فرادست و کلان مقیاس تشکیل/ طرح‌های کمیته ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مرکز توجه/ جزئیات وظایف، اعضا و نحوه کار کمیته ۵

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه‌ای به مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی ضمن اعلام تشکیل کمیته تخصیص طرح‌های فرادست و کلان مقیاس شورا (کمیته ۵)، وظایف، اعضا و نحوه کار کمیته را تشریح و اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی ضمن یادآوری جلسه ۲۰ دی ماه، وظایف، اعضا و نحوه کار کمیته تخصیص طرح های فرادست و کلان مقیاس شواری عالی شهرسازی و معماری را اعلام کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ ۹۵.۱۰.۲۰، وظایف، اعضا و نحوه کار کمیته تخصیص طرح‌های فرادست و کلان مقیاس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (کمیته فنی شماره ۵) را به شرح زیر مقرر کرد:

الف- وظایف

۱. بررسی و تدوین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های شهرسازی و معماری در خصوص تهیه، بررسی و تصویب طرح های مقیاس ملی منطقه ای جهت ارایه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

۲. تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با طرح‌های فرادست جهت ارایه به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران.

۳. ارایه راهکار جهت اعمال سیاست‌های مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری در طرح‌های کلان مقیاس (نظیر سیاست شهرسازی ریل پایه و چگونگی تعادل بخشی به سرزمین)

۴. بررسی و طی فرآیند تصویب طرح های فرادست اعم از طرح ناحیه‌ای، کالبدی و سایر طرح‌های کلان‌مقیاس

ب- دبیر و اعضا

۱. دبیر کمتیه تخصصی شماره ۵؛ مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی به عنوان نماینده دبیر شورای‌عالی

۲. نمایندگان اعضای شورای‌عالی شهرسازی و معماری (در صورت تمایل و صلاحدید)

۳. عضو مدعو متناسب با موضوع جلسه (بدون حق رای)

ج- سایر اعضای حقیقی

۱. مهندس امیر فرجامی

۲.دکتر غلامرضا کاظمیان

۳. دکتر اسفندیار زبردست

۴. دکتر فیروز توفیق

۵. دکتر ناصر عظیمی

لذا متقضی است کمیته فنی شماره ۵ را در اسرع وقت و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی نامبرده تشکیل داده و نسبت به بررسی موضوعاتی که از سوی شورای عالی به آن کمیته ارجاع خواهد شد اقدام و نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به اینجانب (دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری) گزارش کنید. /

نظر شما