شناسهٔ خبر: 34103 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

پس از تلاش شبانه‌روزی ۲ ساله؛

نظام اطلاعاتی و فرآیندهای خدمت‌رسانی وزارت راه و شهرسازی یکپارچه‌سازی شد/ نقشه راه معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید/ قدردانی آخوندی از اعضای شورای راهبری نقشه راه معماری سازمانی کلان

نقشه راه معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی تصویب شد نقشه راه معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی که سال ۹۳ به دستور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به معاونت برنامه‌ریزی و منابع ابلاغ شده بود سرانجام پس از تلاش شبانه‌روزی ۲ ساله به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،  نقشه راه معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی با حضور وزیر راه و شهرسازی، امیر امینی معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و اعضای شورای راهبری این سند کلان به تصویب رسید.  

نقشه راه معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی در واقع ترسیم سند فعالیت‌های این وزارتخانه، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه، همچنین ادارات کل استان‌ها طی ۵ سال آینده در قالب یک شبکه فناوری اطلاعات ترسیم و برنامه ریزی شده است.

گفتنی است، در این جلسه اقدامات و فعالیت های اعضای شورای راهبری نقشه راه معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی از سوی وزیر راه و شهرسازی مورد تشکر و قدردانی قرار گرفت.

اعضای شورای راهبری نقشه راه معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی به شرح زیر است:

رديف

سازمان

همكاران

 1.  

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

مهندس آدم‌نژاد (معاون سازمان و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

مهندس مداح (مدير كل فناوري اطلاعات سازمان)

مهندس افشاري(همكار دفتر فناوري اطلاعات سازمان)

 1.  

سازمان بنادر و دريانوردي

دكتر آرامي(معاون سازمان و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

دكتر آبايي(مدير كل فناوري اطلاعات سازمان)

خانم مهندس شيباني(همكار دفتر فناوري اطلاعات سازمان)

 1.  

سازمان ملي زمين و مسكن

مهندس رضيعي(معاون سازمان و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

مهندس سيد اشرفي(مدير كل دفتر فناوري اطلاعات سازمان)

 1.  

سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي

مهندس اخباري(معاون سازمان و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

مهندس كرمي (مدير كل فناوري اطلاعات سازمان)

 1.  

سازمان هواپيمايي كشوري

مهندس ازوجي(معاون سازمان و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

مهندس اسدالهي (مدير كل فناوري اطلاعات سازمان)

 1.  

سازمان هواشناسي كشور

مهندس اميرشقاقي(معاون سازمان و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

مهندس پورقرايي (همكار دفتر نوسازي سازمان)

خانم مهندس خوشكام(معاون دفتر فناوري اطلاعات سازمان)

 1.  

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل

مقصودي(معاون شركت و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

مهندس ابراهيمي (مدير كل فناوري اطلاعات شركت)

 1.  

شركت راه‌آهن ج. ا.ا

مهندس رسولي (معاون شركت و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

مهندس سيف‌پور(مدير كل فناوري اطلاعات شركت)

مهندس ضرابي(معاون فناوري اطلاعات شركت)

خانم مهندس فرهادفر(همكار فناوري اطلاعات شركت)

 1.  

شركت عمران و بهسازي شهري

خانم مهندس اسكندري(مدير كل دفترطرح، برنامهوبودجهشركت و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

مهندس مزداراني(همكار دفتر برنامه‌ريزي سازمان)

خانم حسيني(همكار دفتر برنامه‌ريزي سازمان)

 1.  

شركت عمران شهرهاي جديد

مهندس رمضان‌پور(معاون شركت و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

خانم مهندس قلي‌پور (مدير كل فناوري اطلاعات شركت)

مهندس صيدي(همكار دفتر فناوري اطلاعات شركت)

 1.  

شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران

دكتر باقريان(معاون شركت و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

مهندس آقاجاني (مدير كل فناوري اطلاعات شركت)

مهندس رحماني‌نيا (معاون فناوري اطلاعات شركت)

 1.  

شركت هواپيمايي ج. ا.ا (هما)

مهندس فخارمنش (معاون شركت و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

خانم دكتر سالك

مهندس نيكنام

خانم راد

 1.  

مركز تحقيقات راه، ‌مسكن و شهرسازي

دكتر سامي‌فر(معاون مركز و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

مهندس هرندي (مدير كل فناوري اطلاعات مركز)

خانم مهندس مصدقي(همكار دفتر فناوري اطلاعات مركز)

 1.  

شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

مهندس كبودوند (مدير كل فناوري اطلاعات شركت)

 1.  

معاونت برنامه‌ريزي و مديريت منابع(ستاد)

مهندس يعقوبي(مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

مهندس صفدري(رئيس مركز فاوا و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

خانم مهندس گراشي (معاون دفتر تلفيق بودجه)

دكتر خاكپراقي (مسؤول GIS مركز فاوا)

مهندس رحماني (همكار مركز فاوا)

مهندس لطفي(همكار مركز فاوا)

 1.  

معاونت حمل و نقل(ستاد)

مهندس اشرفي(مشاور معاون و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

دكتر خلج (همكار مركز تدوين مقررات، ايمني حمل و نقل، پدافند غيرعامل و مديريت بحران(

 1.  

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني(ستاد)

آقاي عسگري(رئيس مركز نوسازي و توسعه منابع انساني و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

آقاي رضائي (مدير كل خدمات پشيباني و رفاه)

آقاي حسيني (مدير كل امور مالي و ذي‌حسابي)

 1.  

معاونت حقوقي و امور مجلس(ستاد)

 آقاي ابراهيمي(مدير كل دفتر حقوقي و عضو شوراي راهبري معماري سازماني

آقاي عبادي (معاون دفتر حقوقي)

 1.  

دفتر توسعه امور بين‌الملل(ستاد)

آقاي جهان‌بخش (همكار دفتر توسعه امور بين‌الملل)

 1.  

مركز امور مجامع و نظارت بر قراردادها(ستاد)

مهندس ثمري(رئيسمركزامورمجامعونظارتبرقراردادها و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

 1.  

مركز حراست(ستاد)

مهندس قرباني(معاون مركز و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

 1.  

اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان

مهندس غلامي(مدير كل استان و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

مهندس كريمي (رئيس اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات اداره كل استان)

 1.  

اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي

مهندس اخوان‌عبدالهيان(مدير كل استان و عضو شوراي راهبري معماري سازماني)

مهندس اخوان رضايت (رئيس اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات اداره كل استان)

 1.  

اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين

مهندس رحيمي (رئيس اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات اداره كل استان)

 1.  

شركت مشاور حاسب سيستم

مهندس مؤمني

مهندس دوراني

مهندس نيك‌پيام

خانم مهندس قمصري

نظر شما