شناسهٔ خبر: 36411 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان-۳

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گیلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:

 

 

ردیف صعودی نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت نیمه سنگین ۲۵۹ ۵۱
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم روان ۱۱۲ ۹۲
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود روان ۱۶۳ ۸۲
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان روان ۴۲ ۷۳
۱۳ گيلان فومن - رشت روان ۱۵۱ ۷۶
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد روان ۲۱۲ ۹۱
۱۵ گيلان پيربازار - رشت روان ۴۰ ۵۴
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت روان ۱۶۲ ۸۳
۱۷ گيلان خمام - رشت روان ۱۶۸ ۷۰
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار روان ۶۲ ۷۱
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل نیمه سنگین ۵۴ ۶۲
۲ گيلان لنگرود - رودسر روان ۲۰۸ ۷۸
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا سنگین ۸۹ ۳۸
۲۱ گيلان خمام - انزلي روان ۱۷۳ ۷۶
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر روان ۶۸ ۷۴
۲۳ گيلان انزلي - خمام روان ۱۴۸ ۷۶
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي نیمه سنگین ۹۸ ۷۴
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه نیمه سنگین ۲۱۳ ۶۴
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر روان ۷۷ ۸۵
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر روان ۷۰ ۷۷
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه روان ۲۰۶ ۸۱
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان نیمه سنگین ۲۵۳ ۵۸
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر روان ۳۸ ۸۲
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه روان ۵۰ ۷۶
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود روان ۹۷ ۷۷
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان روان ۱۲۳ ۸۶
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) روان ۲۶ ۶۴
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) روان ۱۶ ۷۱
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين روان ۷۵ ۹۷
۳۶ گيلان منجيل - طارم روان ۱۵ ۸۴
۳۷ گيلان رودبار - منجيل روان ۱۰۹ ۷۱
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار روان ۸۸ ۸۷
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) روان ۴۲ ۷۲
۴ گيلان رشت - فومن روان ۱۷۲ ۷۵
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) روان ۱۱ ۷۰
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان روان ۲۳۵ ۸۳
۴۲ گيلان طارم - منجيل روان ۲۰ ۹۴
۴۳ گيلان منجيل - رودبار راه بندان ۱۳۶ ۱۵
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم روان ۱۹۲ ۱۰۱
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر روان ۱۳۵ ۸۲
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي روان ۰ ۰
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) روان ۲۹ ۸۰
۴۸ گيلان منجيل - لوشان ( جاده قديم) روان ۲۶ ۶۸
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي روان ۱۳۵ ۸۴
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار روان ۱۰۷ ۱۰۳
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر روان ۱۵۷ ۷۳
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم روان ۳۶ ۷۰
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) روان ۱۰ ۵۷
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه روان ۳۳ ۶۷
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش روان ۲۱ ۶۲
۵۵ گيلان تالش - آستارا روان ۸۱ ۸۷
۵۶ گيلان اسالم - خلخال روان ۱۷ ۵۳
۵۷ گيلان پونل - اسالم روان ۱۰۵ ۹۱
۵۸ گيلان اسالم - تالش روان ۸۱ ۵۵
۵۹ گيلان آستارا - تالش روان ۸۶ ۸۱
۶ گيلان رشت - پير بازار روان ۹۱ ۶۲
۶۰ گيلان خلخال - اسالم روان ۱۸ ۵۵
۶۱ گيلان اسالم - پونل روان ۱۱۱ ۸۵
۶۲ گيلان تالش - اسالم روان ۱۱۴ ۴۴
۶۳ گيلان ضيابر - پونل روان ۶۹ ۷۱
۶۴ گيلان پونل - ضيابر روان ۵۴ ۸۴
۶۵ گيلان فومن - ضيابر نیمه سنگین ۸۹ ۶۷
۶۶ گيلان فومن - سراوان روان ۳۸ ۸۲
۶۷ گيلان ضيابر - فومن روان ۷۲ ۸۱
۶۸ گيلان سراوان - فومن نیمه سنگین ۹۰ ۷۶
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل روان ۵۲ ۵۸
۷ گيلان رشت - کوچصفهان روان ۲۱۶ ۸۰
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود روان ۱۳۷ ۷۷
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان نیمه سنگین ۸۳ ۵۵
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان نیمه سنگین ۲۲۵ ۷۰
۷۳ گيلان شلمان - املش روان ۰ ۰
۷۴ گيلان املش - شلمان روان ۰ ۰
۸ گيلان رشت - خمام روان ۱۹۷ ۶۸
۹ گيلان پير بازار - ضيابر روان ۵۰ ۷۵

نظر شما