شناسهٔ خبر: 36456 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۲

ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۶۵ ۱۰۴
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) نیمه سنگین ۴۲۳ ۷۷
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۶۹ ۷۱
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۱۷۳ ۶۹
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۱۰۹ ۶۶
۶ تهران تهران - ‌پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۱۱۱ ۷۹
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۴۴۷ ۸۹
۸ تهران عوارضي تهران - قم نامشخص    
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۱۵ ۸۴
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۳۰ ۵۷
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۱۷۶ ۶۸
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۸۰ ۵۶
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۴۳۵ ۶۵
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۴۳ ۱۰۳
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۳۱۹ ۸۹
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۲۳۸ ۹۴
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۱۴۹ ۷۹
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۴۵ ۷۱
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۱۱۹ ۷۷
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۴۴۴ ۸۴
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي نامشخص    
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۷ ۹۱
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۳۴ ۵۳
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۱۰۸ ۷۶
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۵۱ ۶۸
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۳۱۴ ۹۳
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۹۷ ۷۳
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۸۸ ۸۰
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۱۴ ۶۵
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۲۰۴ ۶۸
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۴۵ ۸۰
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۱ ۵۲
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۶ ۲۳
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۲۸۲ ۸۴
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۱۴ ۶۸
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۷۰ ۸۸
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۱۴۸ ۸۳
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۴۳ ۸۰
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند نامشخص    
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۲۱ ۶۳
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۱۴۶ ۷۹
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۸۲ ۷۷
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۴ ۶۲
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۱ ۳۴
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۲۵۳ ۸۱
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۲۵ ۷۷
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۱۴۱ ۹۲
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۱۰۳ ۸۸
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۸۴ ۷۷
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند نامشخص    
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۱۵۸ ۷۳
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۴۹۸ ۸۳
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۸۴ ۸۹
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۲۹۱ ۹۷
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۳۰ ۵۸
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۳۷ ۵۱
۵۷ تهران شمشک - ميگون نامشخص    
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۴۰ ۵۶
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۲۶ ۴۸
۶۱ تهران ميگون - شمشک نامشخص    
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) نامشخص    
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۴۸۲ ۷۶
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۲۴۳ ۷۷
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۳۲۶ ۸۲
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۴۹ ۷۳
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۳۶ ۷۸
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۳۶ ۸۰
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۴۶ ۹۳
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۴۱۴ ۸۲
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۱۴۶ ۸۳
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۱۲۰ ۸۴
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۴۵۵ ۹۰
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۱۳۳ ۹۶
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۱۷۰ ۸۲
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۲۸۸ ۹۱
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۲۲۱ ۸۸
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۴۹۹ ۷۹
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۵۶۳ ۷۳
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۱۱ ۴۱
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۱۰ ۶۴
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۱۱ ۸۹
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۱۴ ۹۲
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۱۷۳ ۶۶
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۱۰۳ ۷۳
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۱۶۶ ۸۱
۸۸ تهران صفادشت - ملارد سنگین ۳۲۷ ۶۷
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۱۶۵ ۸۱
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم سنگین ۳۲۱ ۶۷

 

نظر شما