شناسهٔ خبر: 36857 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه حناچی ابلاغ شد؛

بازنگری طرح کالبدی ملی/ تاکید بر تهیه طرح با مشارکت نهادهای ذیربط/ ضرورت بازبینی طرح کالبدی ملی هر ۵ سال یک‌بار

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی وزارت راه و شهرسازی، مصوبه شورا را درباره بازنگری طرح کالبدی ملی در ۶ بند با تاکید بر منطبق‌بودن بازنگری با سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیتی، آمایش سرزمین، محیط‌زیست، منابع آب، حمل و نقل، شهرسازی، مسکن و پدافند غیرعامل و هماهنگ با برنامه‌های بخشی در سطح ملی و برنامه‌های ۵ ساله توسعه، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی وزارت راه و شهرسازی مصوبه شورا را مبنی بر بازنگری طرح کالبدی ملی، ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مدیرکل دفتر طرح های کالبدی ملی آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۱ در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۱۱.۱۱ پس از استماع گزارش مرحله سوم (نتایج و پیشنهادات) در خصوص «بازنگری طرح کالبدی ملی کشور» مقرر نمود:

۱. بازنگری طرح کالبدی ملی کشور در چهارچوب طرح جامع سرزمین و با رعایت اسناد و راهبردهای فرادست ملی از جمله مفاد سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (۱۳۹۰)، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (۱۳۹۳)، سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (۱۳۹۴)، سیاست‌های نظام در خصوص منابع آب (ابلاغی ۱۳۷۹)، سیاست‌های نظام درخصوص حمل و نقل (ابلاغی ۱۳۷۹)، سیاست‌های نظام در خصوص شهرسازی (ابلاغی ۱۳۸۹)، سیاست‌های نظام در خصوص مسکن (ابلاغی ۱۳۸۹)، سیاست کلی نظام در خصوص پدافند غیرعامل (ابلاغی ۱۳۸۹) و هماهنگ با برنامه‌های بخشی در سطح ملی و نیز برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران صورت پذیرد.

۲. محورهای اصلی طرح بازنگری موارد زیر را شامل شود:

-  تدوين سياست‌هاي ملي شهرنشيني

- تدوين سياست‌هاي پويايي و حركت (Mobility) در سطح سرزمين (حمل و نقل و جابجايي، به ويژه حمل و نقل ريلي و توجه به حمل و نقل هوايي و دريايي)

- تدوين سياست‌هاي بهره‌گيري مناسب از مزيت‌هاي رقابتي سرزمين (دريا، مناطق ساحلي، كوير، معادن و ساير ظرفيت‌هاي طبيعي، تاريخي، فرهنگي و ...)

- تدوين سياست‌هاي مرتبط با قابليت زندگي ( Livability) و مسكن

-  تدوين سياست‌هاي مرتبط زمينه‌اي درباره رقابت پذيري شهري  (Urban competitiveness)

۳. این طرح، ماهیت راهبردی داشته و با مشارکت فعال نهادهای ذیربط تهیه شود.

۴. در طرح تهیه شده ضروری است فرایندهای اجرا و تحقق پذیری طرح، شامل ساز و کارهای روشن و مشخص برای اجرایی شدن و تحقق پذیری مفاد آن ارایه شود.

۵. در طرح تهیه‌شده ضروری است فرآیندهای پایش، نظارت بر اجرا و تحقق‌پذیری طرح، شامل تعیین معیارها و ضوابط مشخص برای پایش مداوم و مستمر مفاد و پیشنهادات آن (در طرح‌ها و برنامه‌های پایین‌دست، ضوابط و آیین‌نامه‌های مرتبط با طرح) ارایه شود. وزارت راه و شهرسازی (معاونت شهرسازی و معماری) موظف است هر دو سال یک بار گزارشی از فرآیند پایش، نظارت بر اجرا و تحقق‌پذیری طرح را به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارایه دهد.

تبصره: در کلیه مراحل تهیه طرح، لازم است الزامات پایداری، حفاظت از محیط‌زیست و تاکید بر محدودیت‌های محیط‌زیستی (از جمله کمبود منابع آب، تغییرات‌اقلیمی، آلودگی‌هوا، در نظر گرفتن ظرفیت قابل‌تحمل محیط‌زیست، توان اکولوژیکی و ردپای اکولوژیکی) رعایت و موردتوجه قرار گیرد.

۶. این طرح می‌بایست هر ۵ سال مورد بازبینی قرار گیرد. این بازبینی باید همسو با برنامه‌های ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و با دوره زمانی تهیه آن هماهنگ شود. /

نظر شما