شناسهٔ خبر: 36861 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

افزایش ۱۶۷ هزار میلیاردی سرمایه شرکت های بورسی در سال ۹۵

بورس حدود ۱۶۷ هزار و ۱۶۹ میلیارد و ۶۴۲ میلیون ریال افزایش سرمایه در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار سال ۹۵ انجام شد، که از این رقم ۶۸ هزار و ۱۵۰ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال از طریق سهام جایزه و ۹۹ هزار و ۱۹ میلیارد و ۴۴۵ میلیون ریال از طریق حق تقدم صورت گرفت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، ۶ هزار و ۷۶۲ میلیارد و ۴۶۶ میلیون ریال افزایش سرمایه در اسفند ماه پارسال در بورس اوراق بهادار انجام شده که چهار هزار و ۹۸۷ میلیارد ریال آن از طریق جایزه و یک هزار و ۷۷۴ میلیارد و ۶۴۹ میلیون ریال آن از طریق حق تقدم بود.

همچنین بهمن ماه پارسال ۱۹ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شد، که ۱۸ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال آن از طریق جایزه و یک هزار و ۶۰ میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال آن از طریق حق تقدم بود.

علاوه براین در دی ماه سال گذشته، یک هزار و ۹۲۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۸۲۵ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال آن از طریق جایزه و یک هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال آن از طریق حق تقدم صورت گرفت.

افزون بر این، آذرماه پارسال ۴۳ هزار و ۵۷۸ میلیارد و ۸۴ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شد، که ۲۲ هزار و ۲۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از طریق جایزه و ۲۱ هزار و ۳۱۲ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال آن از طریق حق تقدم بوده است.

چهار هزار و ۹۷۱ میلیارد و ۷۵۴ میلیون ریال افزایش سرمایه در آبان ماه پارسال در بورس اوراق بهادار انجام شده که یک هزار و ۱۹۷ میلیارد و ۵۰۸ میلیون ریال از طریق جایزه و سه هزار و ۷۷۴ میلیارد و ۲۴۶ میلیون ریال آن از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در مهر ماه چهار هزار و ۵۶۸ میلیارد و ۱۲۳ ملیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۸۹ میلیارد و ۳۴۳ میلیون ریال از طریق جایزه و چهار هزار و ۴۷۸ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال آن از طریق حق تقدم بوده است.

در شهریور ماه نیز هفت هزار و ۷۳۰میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که یک هزار و ۱۴۴ میلیارد ریال از طریق جایزه و ۶ هزار و ۵۸۵ میلیارد آن از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در مرداد ماه ۲۰ هزار و ۸۴۷ میلیارد و ۷۰۶ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۲ هزار و ۸۰۲ میلیارد و ۹۳۶میلیون ریال آن از طریق جایزه و ۱۸ هزار و ۴۴ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

در تیر ماه نیز ۸ هزار و ۹۴۸ میلیارد و ۴۵۱ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که پنج هزار و ۲۲۰ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال آن از طریق جایزه و سه هزار و ۷۲۷ میلیارد و ۸۱۵ میلیون ریال از طریق حق تقدم انجام شد.

خرداد ماه نیز ۲ هزار و ۱۵۸ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار صورت گرفت که ۳۵۵ میلیارد ریال آن از طریق جایزه و یک هزار و ۸۰۳ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال از طریق حق تقدم بود.

همچنین اردیبهشت ماه ۹۵ به میزان ۳۰ هزار و ۷۱۴ میلیارد و ۱۸۷میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شد که ۹ هزار و ۹۲۸ میلیارد و ۱۶۳ میلیون ریال آن از طریق جایزه و ۲۰ هزار و ۷۸۶ میلیارد ریال از طریق حق تقدم صورت گرفت.

۱۵ هزار و ۵۹۳ میلیارد ریال افزایش سرمایه در فروردین ۹۵ نیز در بورس اوراق بهادار انجام شده که یک هزار و ۲۳ میلیارد و ۵۳۵ میلیون ریال آن از طریق جایزه و ۱۴ هزار و ۵۶۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال از محل حق تقدم بوده است.

شاخص بورس در نخستین روز کاری هفته (دوشنبه) با رشد ۳۲ واحدی در جایگاه ۷۷ هزار و ۶۱۶ واحدی قرار گرفت. براساس معاملات دیروز، بیش از ۶۳۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک هزار و ۱۶۱ میلیارد ریال در ۵۴ هزار و ۷۲۲ نوبت خرید و فروش شد./

نظر شما