شناسهٔ خبر: 39660 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل دفتر طرح‌های‌کالبدی وزارت راه و شهرسازی خبر داد؛

تصویب سند توسعه حمل و نقل همگانی (شهرسازی ریل‌پایه)/ انسجام شبکه شهری و خطوط حمل و نقل همگانی/ توجه به سطوح ملی، منطقه‌ای و شهری در تهیه، تدوین و تصویب سند

زهره داودپور مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی وزارت راه و شهرسازی با اعلام خبر تصویب سند توسعه حمل و نقل همگانی (شهرسازی ریل پایه) در پنجمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۶، گفت: سند فوق در سه سطح ملی، منطقه‌ای و شهری، سیاست‌ها را موردتوجه قرار می‌دهد.

زهره داودپور مدیرکل دفتر طرح‌های‌کالبدی وزارت راه و شهرسازی درباره سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی که پیش‌تر تحت‌عنوان سند شهرسازی ریل‌پایه شناخته می‌شد و در پنجمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۶ نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی بار دیگر بررسی و با نظر اعضای اصلی شورای به تصویب رسید و مصوبه آن نیز به زودی ابلاغ می‌شود به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نکاتی را ارایه کرد.

داودپور گفت: مصوبه ۹۵.۱۱.۱۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، رویکرد کلی شهرسازی ریل‌پایه را موردتوجه قرار داده است. در آن مصوبه، بر ضرروت هماهنگی بین سیاست‌ها و برنامه ها تاکید شده و همچنین تاکید شده تا اقدامات حوزه حمل و نقل، سیاست‌ها و برنامه‌های نحوه استفاده از اراضی در تمامی سطوح در بخش کاربری اراضی مورد توجه قرار بگیرد. همچنین مقرر شده تا تمامی سیاست‌ها و برنامه‌ها در کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی شود و نهایتا به تصویب شورای‌عالی برسد. (مصوبه شهرسازی ریل‌پایه را اینجا ببینید.)

مدیرکل دفتر طرح‌های‌کالبدی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: کمیته فنی طرح‌های فرادست این موضوع را طی جلسات مختلف و همچنین در جلسه مورخ۲۰ خردادماه با حضور اعضای مختلف طرح‌های فرادست تشکیل داد و بر اساس نظراتی که آنجا مطرح شد، طرح فوق تحت‌عنوان سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در پنجمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۶ با حضور وزیر راه و شهرسازی بررسی و با نظر اعضای اصلی شورا، تصویب شد.

وی افزود: تغییر عنوان از سند شهرسازی ریل‌پایه به سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی به این دلیل اعمال شده که سیاست‌های شهرسازی ریل‌پایه بخشی از سیاست‌های حمل و نقل همگانی تلقی می‌شود و مقرر شد تا عنوان سیاست‌های همگانی به جای شهرسازی ریل‌پایه به تصویب برسد.

داودپور گفت: این سند در سه سطح ملی، منطقه‌ای و شهری، سیاست‌های کلی را موردتوجه قرار می‌دهد.

به گفته این مقام‌مسئول، سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در سطح ملی، انسجام بین شبکه‌شهری و خطوط حمل و نقل همگانی مخصوصا ریلی را مورد توجه قرار داده است. در سطح منطقه‌ای و حومه‌های شهری نیز نحوه استفاده از ترن‌ها و سیستم‌های حمل و نقل عمومی برای پاسخگویی به انسجام عملکردی مدنظر بوده و تلاش شده تا به آن پاسخ داده شود.

داودپور ادامه داد: در سطح شهرها هم سعی شده تا موضوع حمل و نقل همگانی که البته TOD یکی از رویکردهای آن در تهیه طرح‌های توسعه و عمرانی است مورد توجه قرار بگیرد.

وی گفت: مقرر شد دستورالعملی نیز برای آنکه چگونه رویکرد TOD را مورد توجه قرار گیرد و تاثیرات آن در چهارچوب تهیه طرح‌های توسعه و عمران دیده شود ظرف مدت حداکثر ۶ ماه توسط مشاور و با نظر کمیته فنی شورای عالی شهرسازی آماده شود تا در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری برای تصویب و ابلاغ قرار گیرد.

این شهرساز و مدیرکل شهرسازی تصریح کرد: وظیفه‌ای که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برعهده دفتر طرح‌های کالبدی و کمیته طرح‌های فرادست در خصوص نهایی‌شدن سند توسعه شهرسازی ریل‌پایه گذاشته بود طی جلسات متعدد و بررسی و بحث در مورد آن، ۲۲ خردادماه در پنجمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید و تحت عنوان سند توسعه حمل و نقل همگانی محور مورد توجه قرار گرفت که راه‌آهن نیز به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آن سند به عنوان اولویت اساسی مطرح خواهد بود.

وی همچنین گفت: نقدهایی به برخی از بندهای سند وارد است که در آن برخی از نهادهایی را درگیر کار خواهد کرد که در سلسله مراتب تشکیلاتی و تصویبی از جایگاه لازم برخوردار نیستند. مقرر شده، اصلاحاتی در برخی از بندهای سند داده شود.

گفتنی است، سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی دارای اهداف کلان و خردی است که به شرح زیر است:

اهداف کلان؛ هدف کلان توسعه شهری و منطقه ای مبتنی بر حمل و نقل همگانی، ایجاد یکپارچگی میان توسعه شهری و منطقه ای با حمل و نقل همگانی است که منجر به ارتقای قابلیت زیست پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان می شود. اتخاذ این نگرش فضایی و شهر نگر با مشارکت حداکثری تمامی کنشگران و ذی نفعان، توسعه اجتماعات محلی، ارتقای حس تعلق شهروندان و کنش گران در راستای اهداف توسعه پایدار و بازآفرینی شهری خواهد شد.

اهداف خرد؛

الف- برنامه‌ریزی توسعه‌شهری و منطقه‌ای بر اساس یکپارچگی سامانه‌های حمل و نقل و کریدورها و شبکه حمل و نقل همگانی (با امکان ارتقا به سامانه‌های ریلی در صورت لزوم)

ب- تلفیق فعالیت‌ها، عملکردها و کاربری‌های جاذب شهری و ایستگاه‌ها با امکان دسترسی به سامانه های حمل و نقل غیرموتوری (پیاده روی و دوچرخه سواری)

ج- توسعه شبکه ملی و منطقه ای ریلی منطبق با موقعیت شهرها و مراکز کار و فعالیت و سکونت قابل توسعه و منطبق با طرح های توسعه و عمران ملی و منطقه ای.

نظر شما