شناسهٔ خبر: 39863 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی انجام شد:

برگزاری جلسه نهایی دومین دوره جایزه ملی بهترین تجربه بازآفرینی شهری/ بررسی تجارب در ۲ حوزه بهسازی شهری و ارتقای کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی

نشست جلسه نهایی دومین دوره جایزه ملی بهترین تجربه بازآفرینی شهری با هدف بررسی نتایج ارزیابی‌های میدانی و بحث پیرامون نحوه انتخاب تجربه‌های برتر با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی جلسه نهایی داوری تجربه‌های بهسازی و نوسازی با حضور شورای داوران دومین دوره جایزه ملی بهترین تجربه بازآفرینی شهری، آقایان پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، مظفر صرافی، غلامرضا کاظمیان، بهروز هادی زنوز، و محمد سعید ایزدی و منا عرفانیان سلیم، برگزار شد.

در این جلسه اعضای شورای داوران با بررسی نتایج ارزیابی‌های میدانی این اقدامات، به بحث پیرامون نحوه انتخاب تجربه‌های برتر پرداختند.

 در این نشست، آثار راه یافته به ارزیابی میدانی در ۲ بخش فضاهای عمومی در بافت‌های تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی و در ۸ دسته به صورت زیر به نمایش گذاشته شدند:

الف) تجربه‌ها در زمینه بهسازی و ارتقای فضاهای شهری و توسعه قلمرو عمومی در بافت‌های تاریخی

·         بهسازی محور

·         بهسازی میدان

·         احیای مجموعه چندعملکردی

ب) تجربه‌ها در زمینه ارتقای کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی

·         توسعه امکانات و خدمات روبنایی و ارتقای زیرساخت‌های شهری و محله‌ای (گونه: فضاهای فراغتی)

·         توسعه امکانات و خدمات روبنایی و ارتقای زیرساخت‌های شهری و محله‌ای (گونه: توسعه خدمات فرهنگی و ورزشی)

·         توسعه امکانات و خدمات روبنایی و ارتقای زیرساخت‌های شهری و محله‌ای (گونه: توسعه خدمات آموزشی و درمانی)

·         توسعه امکانات و خدمات روبنایی و ارتقای زیرساخت‌های شهری و محله‌ای (گونه: بهبود معابر و شبکه زیرساخت‌ها)

·         ارتقای توانمندی‌های اقتصادی، ظرفیت‌سازی اجتماعی و اداری (توسعه نهادهای محلی)

بنابر نظرات شورای داوران، مقرر شد سیاست کلیدی در انتخاب تجربه‌های برتر، قرارگیری آن تجربه در مسیر بازآفرینی شهری و همنوایی فرایند و دستاوردهای آن با اهداف سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری (مصوب هیئت وزیران شهریور ۱۳۹۳) باشد.

بر این اساس، تجربه‌هایی که در مسیر سند مذکور گام برداشته‌اند و اقداماتی در جهت بسط مفاهیم و اهداف مطرح شده انجام داده‌اند، در جایگاه بالاتری نسبت به سایر تجربه‌ها قرار خواهد گرفت.

شورای داوران همچنین درباره توجه به ۴ اصل کلیدی در انتخاب تجربه‌ها، یعنی مدت زمان بهره‌برداری از تجربه‌ها، میزان شهرت اقدامات در جامعه، نوآوری در زمینه ارتقای تحرک اجتماعی و در نهایت میزان تداوم و رشدیابندگی تجربه در طول زمان، به اتفاق نظر رسیدند.

شورای داوران، انتخاب آثار برگزیده را به جلسه دیگری موکول کردند که هریک از اعضا در فاصله این دو جلسه بر اساس اطلاعات، درباره رتبه بندی تجربه‌های تصمیم گیری نماید و در جلسه مذکور، با اجماع نظر شورای داوران، آثار منتخب در ۸ دسته گفته شده معرفی شوند./

نظر شما