شناسهٔ خبر: 39898 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه حناچی به شهردار تهران ابلاغ شد؛

اصلاح طرح معماری مجتمع ایستگاهی حقانی و الزام شهرداری تهران به رعایت مصوبه۶ بندی شورا

اراضی عباس‌آباد تهران دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به شهردار تهران، مصوبه شورا را تحت‌عنوان طرح معماری ایستگاه مترو حقانی به عنوان مجتمع‌ایستگاهی با تاکید بر مصوبه‌های پیشین شورا و اصلاح، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف شهر تهران، مصوبه شورا را درباره طرح معماری ایستگاه مترو حقانی (به عنوان مجتمع ایستگاهی) ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شهردار تهران آمده است: نظر به این که شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۹۶.۲.۱۱ پیرو بند ب جزء ۲ مصوبه مورخ ۹۵.۷.۱۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری (تصویب طرح ویژه اراضی عباس‌آباد تهران) و با توجه به گزارش بررسی جلسه مورخ ۹۵.۱۲.۲۴ کمیته فنی تخصصی معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجدارزش (کمیته فنی ۳)، پس از استماع گزارش ایده اصلاح طرح مجتمع ایستگاهی حقانی، ضمن تایید کلیات، مقرر کرد:

۱. رعایت کلیه راهبردها، سیاست‌ها و ضوابط مندرج در سند مصوب طرح ویژه اراضی عباس‌آباد در جلسه مورخ ۹۵.۷.۱۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری موردتاکید است.

۲. اعمال راهبردها و تدابیر ارتقادهنده نقش حمل و نقل عمومی و نفی راهبردها و اقدامات  منتهی به افزایش سهم حمل و نقل خصوصی موردتاکید و انتظار است.

۳. ماهیت معماری پروژه ضمن تبعیت از چهارچوب‌های اندیشه معماری معاصر کشور، مبتنی بر الگوهای معماری بومی و ایران‌شهری (معماری خودی) پردازش شود.

۴. راهبردها، سیاست‌ها و الگوهای اجرایی طرح بر اساس چشم‌انداز و ساختار فضایی اراضی عباس‌آباد و ارتباط فضایی این اراضی با کریدور غرب به شرق در شهر تهران از اراضی لویزان تا پارک چیتگر به همراه ملاحظات‌اکولوژیکی، طبیعت‌گرایی و انطباق با زمینه و بستر طبیعی از طریق پیش‌بینی فضای‌سبز پایدار (درختان با ریشه عمیق) از یک‌سو و توجه توام به سایر عوامل از جمله ارتباط با بافت پیرامون، ارتباط با باغ موزه دفاع‌مقدس و باغ موزه جواهرات و ارتباط با خدمات و تجهیزات‌شهری و توجه به فعالیت‌های پیرامون از جمله پارک طالقانی، محور تجاری خیابان میرداماد، همچنین احیای محور اصلی طرح ویژه و ایجاد گشایش فضایی در انتهای محور از سوی دیگر، تدوین و لحاظ شود.

۵. اولویت اصلی در این طرح باید بر اهمیت مقیاس انسانی و غلبه عرصه عمومی، پاسخگویی به نیاز شدید به فضاهای‌عمومی شهری در جهت تامین منفعت شهر و عموم شهروندان باشد.

۶. بررسی جزئیات طرح به صورت مرحله به مرحله با رعایت چهارچوب و ملاحظات فوق توسط کمیته فنی تخصصی معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی ۳) اقدام و نتیجه نهایی جهت تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارایه شود.

لذا مقتضی است در اسرع وقت و با همکاری کلیه مراجع ذی ربط پیگیری، اقدام و به شورای‌عالی، گزارش شود.

گفتنی است، مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تحت‌عنوان طرح ویژه اراضی عباس‌آباد تهران مورخ  ۹۵.۷.۱۹ که به امضای دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به هاشمی استاندار تهران، قالیباف شهردار تهران و مهدی چمران رئیس شورای‌شهر تهران ابلاغ شد، به شرح زیر است:

شوراي‌عالی شهرسازی ومعماری ايران در جلسه مورخ ۹۵.۷.۱۹ پيرومصوبه جلسه مورخ ۹۲.۶.۸ خود با موضوع به روز رساني طرح جامع اراضی عباس‌آباد ضمن تاکيد بر توجه ويژه به ظرفيت‌ها و قابليت‌های بالقوه عرصه عمومی و حياتی اين اراضی در شهر تهران و ضرورت اجرايی‌کردن راهبرد کلان صيانت از قلمرو عمومي و ملاحظات زيست‌محيطی در فرآيندهای غالب توسعه شهری  تهران از طريق مديريت يکپارچه اجرا و شکل‌گيری عرصه‌های‌جمعی و بهره‌برداری از قابليت رويدادپذيری اجتماعی- فرهنگی اراضی، کليات "طرح ويژه اراضی عباس‌آباد تهران" را با لحاظ موارد زير درطرح تصويب نمود:

الف - تحقق پذيري طرح ويژه 

۱ -به منظور تامين ابزار مديريت یکپارچه اراضی عباس‌آباد، مقرر شد پلان کاداستر اراضی، به جهت تعيين و تدقيق مرز مالکيت‌ها، توسط شرکت نوسازی عباس‌آباد تهيه شده و همچنين کميته‌ای با حضور مالکين و بهره‌برداران به جهت مديريت جامع و تنظيم ساز و کار بهره‌برداری و دسترسی همگانی به کليه فضاهای پيرامونی بناها  و عرصه‌های عمومی در محل شرکت نوسازی عباس‌آباد تشکيل شود.

۲- لازم است شورايی تحت‌عنوان "شورای راهبری و نظارت بر اجرای طرح ويژه اراضی عباس‌آباد" با عضويت نماينده شورا‌ی اسلامی شهر تهران، مدير عامل شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد، نماينده معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، نماينده وزارت کشور و ۵ عضو حقيقي با تاييد دبيرشورای‌عالی و با حضور نماينده مشاور طرح ويژه (بدون حق رای) تشکيل شود. وظايف اين شورا بررسی گزارش‌های کميته مالکيت‌ها(مذکور در بند فوق)، بررسی و اعلام‌نظر درخصوص کليه طرح‌ها قبل از صدور پروانه و کنترل اقدامات اجرايی محدوده اراضی و حوزه بلافصل در چهارچوب طرح ويژه است. محل دبيرخانه اين شورا درشرکت نوسازی عباس‌آباد بوده و مديرعامل شرکت نوسازی عباس‌آباد مکلف است نسبت به ارائه گزارش دوره‌ای از فرآيند پايش تحقق طرح ويژه  به کميته فنی شماره ۳ شورای عالی اقدام نمايد.

تبصره: لازم است شورای مذکور بلافاصله پس از ابلاغ اين مصوبه تشکيل شود وتا زمان تشکيل اين شورا، اقدامات مربوطه توسط کميته فنی شماره ۳ صورت خواهد گرفت.

۳- از زمان ابلاغ اين مصوبه هرگونه صدور پروانه ساختمانی صرفا در قالب طرح بازنگری و پس از تاييد " شورای راهبری و نظارت بر اجرای طرح ويژه اراضی عباس‌آباد" و اعلام آن توسط شرکت نوسازی به شهرداری امکان‌پذير خواهد بود. همچنين شهرداری تهران مکلف است مديريت ويژه شرکت (مبتنی بر اساس‌نامه) و گردش کار مذکور را در فرآيند صدور پروانه ملحوظ و رعايت نمايد.

۴ -با عنايت به نقشه مالکيت اراضی در سند طرح ويژه و ضرورت اعمال کنترل‌های لازم در چرخه حيات پروژه‌ها و فضاهای جمعی و عمومی رويکرد اجاره عرصه و فضاها، جايگزين اختيار فروش و واگذاری عرصه‌های تحت مالکيت شرکت نوسازی اراضی شود.

ب ضوابط بارگذاري

۱- ضوابط عام: درباره بارگذاری‌های ساختمانی با در نظر گرفتن ملاحظات زيست‌محيطی و شرايط زيرسطحی برای ۵۳۲ هکتار(پانصد و سی و دو هکتار) مساحت کل اراضی، ميزان سطح اشغال برابر با  ۵.۸درصد(پنج و هشت دهم درصد) و تراکم رو، برابر ۲۰درصد (بيست درصد) تعيين می‌شود.

تبصره:  اين افزايش ميزان سطح اشغال نسبت به طرح مصوب قبلی صرفا در جهت تحقق پروژه‌های پالايش‌شده در طرح ويژه است، لذا هرگونه بهره‌برداری از اين ضابطه در جهت ساخت و ساز های مغاير با احکام طرح ويژه ممنوع  است. در اين خصوص لازم است شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد از طريق ابزار پايش در نظر گرفته شده، نسبت به اين موضوع کنترل‌های لازم را داشته باشد.

۲- در خصوص ايستگاه مترو حقانی(به عنوان مجتمع ايستگاهی)، به دلايل مغايرت‌های بارگذاری و تراکمی با طرح مصوب قبلی و مسدود شدن کريدور بصری محور ساختاری و اصلی طرح جامع مصوب اراضی و تهديد قابليت‌های اين محور در طرح ويژه مقرر شد؛ هيچ‌گونه بارگذاری جديد صورت نگرفته  و وضعيت موجود در ۳طبقه (با مساحت عرصه۷۴۶۰۶ مترمربع)، تثبيت شود. لذا، بازنگری معماری طرح با تاکيد بر حذف برج‌های ۲۸ طبقه، طراحی محدوده همسايگی و محوطه، بررسی احياء کريدور اصلی ديد و منظر شمالی- جنوبی مجموعه اراضی عباس‌آباد و بهره‌برداری از گودبرداری موجود جهت تامين پارکينگ عمومی، استقرار فعاليت‌های رويداد محور (طبق طرح بازنگری) و فضاهای پشتيبان خدمات و همچنين پيش‌بينی چگونگی جبران مغايرت‌ها به نفع فضای جمعی انجام پذيرفته و مدارک به تاييد کميته فنی شماره ۳ شورای‌عالی شهرساز‌ی و معماری برسد.

تبصره: به جهت تحقق‌پذيري بند فوق، شهرداری تهران می‌تواند پيشنهادات جايگزين را در چهارچوب مقررات بارگذاری با استفاده از بناهای موجود به دبيرخانه شورای‌عالی ارائه نمايد.

۳ -در خصوص ايستگاه مترو همت (به عنوان پلازاي شهری): بارگذاری بدون‌تراکم رو و حداکثر سطح اشغال زير به ميزان۵درصد(مساحت عرصه ۳۱۰۰۰مترمربع)، با تامين فضاهای خدماتی زيرسطحی ايستگاه مترو و عرصه روی زمين به عنوان يک پلازای شهری و انتقال مفاهيم موردنظر طرح ويژه از طريق المان‌های شهری يا مونومان شهری موضوعی برای فعاليت‌های رويدادپذير، تعيين می‌شود.

۴ -در خصوص ايستگاه مترو رسالت (به عنوان مجتمع تبادلی- ايستگاهی): تثبيت طرح مصوب در۲ طبقه و ۲درصد سطح اشغال با ۴ درصد تراکم رو (مساحت عرصه ۴۶۵۰۰مترمربع) برای فعاليت‌های رويدادپذير (طبق تعریف طرح ویژه) تعيين می‌شود.

تبصره: با توجه به اهميت محور ارتباطي ايستگاه مترو همت و رسالت به عنوان مبدا – مقصد، لازم است طراحي فضای شهری روی زمين در اين محور در چهارچوب طرح ويژه اقدام و به تاييد کميته فنی شماره ۳  شورای‌عالی معماری و شهرسازی ايران، برسد.

۵ -در خصوص باغ موزه خزائن و جواهرات بانک مرکزی: ضمن پيگيری اقدامات تعيين‌شده در مصوبه مورخ ۹۵.۶.۸ شورای‌عالی، لازم است مساحت عرصه در حد مساحت طرح جامع فضايی-کالبدی(به ميزان ۹۶۹۸۹ متر مربع) اصلاح شود. همچنين ضمن تاکيد بر تخريب ديوار محوطه موجود و اصلاح مرز محدوده با ايستگاه مترو حقانی لازم است مسائل امنيتی موردنظر بانک‌مرکزي از روشهاي غير از ديوار کشي تامين شود.

 تبصره۱: فعاليت هاي باغ موزه و موزه خزائن در چهارچوب طرح مصوب و تاکيدات مصوبه مورخ 89.10.20 ، صرفا فرهنگی، هنری، خدمات پشتيبان فرهنگی، باغ موزه و فعاليت‌های پژوهشی و آموزشی بوده و استقرار بخش‌های اداری بانک و عملکردهای اداری به جهت مغايرت با چشم‌انداز اراضی عباس‌آباد مجاز نخواهد بود.

تبصره۲: اصلاح طرح معماری با رويکرد الگوی معماری سبز، فرم و نمای ساختمان ۱۷ طبقه اجرا شده به لحاظ اهميت مکانی و تاثير در سيما و منظر شهری، نحوه سازماندهی عملکردها و محوطه بنا و پيش‌بينی چگونگی جبران مغايرت‌ها به نفع فضای‌جمعی به تاييد کميته فنی شماره۳ شورای‌عالی معماری و شهرسازی ايران برسد.

۶ - براي پارکينگ نوروز، عدم بارگذاری جديد و تثبيت وضع موجود، در يک طبقه، (مساحت عرصه ۸۸/۸۳۳۶مترمربع) و استقرار فعاليت‌های تجاری بزرگ‌مقياس با تخصيص حداقل ۱۱۰۰واحد(يکهزار و صد واحد) از پارکينگ‌ها برای بهره‌برداری عمومی و عدم استقرار فعاليت‌های تجاری خردمقياس تعيين می‌شود.

۷ -براي پارکينگ سپه؛ عدم بارگذاری جديد و تثبيت وضع موجود، در۲ طبقه، (مساحت عرصه ۶۰۰۰مترمربع) و استقرار فعاليت‌های تجاری بزرگ‌مقياس با تخصيص حداقل ۱۰۰۰واحد(يکهزار واحد) از پارکينگ‌ها برای بهره‌برداری عمومی و عدم استقرار فعاليت‌های تجاری خرد مقياس تعيين می‌شود.

۸ -در خصوص عرصه شمالی قطعه بوستان فناوری‌های ديجيتال(ساختمان استانداری سابق)، ضمن ممنوعيت هرگونه بارگذاری در روی عرصه، نسبت به تهيه طرح معماری با در نظر گرفتن تثبيت شکل طبيعی تپه و استقرار فعاليت‌های نمايشگاهی و عرضه محصولات فرهنگی، سرگرمی، پارکينگ و... در ساختمان نيمه‌کاره موجود، اقدام و به تاييد شورای راهبری و نظارت بر اجرای طرح ويژه اراضی عباس‌آباد برسد.

۹ -در خصوص ساختمان بنياد دائره‌المعارف، با توجه عدم رعايت فرآيند قانونی در ساخت و از طرفی ايجاد اختلال در حريم منظر کتابخانه ملی و سازمان فضايی همجواری‌ها و مغايرت ناشی از بارگذاری بيشتر از احکام طرح مصوب، بر رعايت ممنوعيت دسترسی از بزرگراه حقانی و ممنوعيت استقرار واحدهای اداری عمده و لزوم استقرار فعاليت‌هاي فرهنگی از طريق بازنگری معماری بنا تاکيد و طرح مذکور در" شورای راهبری و نظارت بر اجرای طرح ويژه اراضی عباس‌آباد" مطرح و مورد بررسی قرار گيرد.

۱۰ -در خصوص هتل ديدار، با عنايت به توضيحات بند۴، جزء ۴-۳ جدول ذيل نقشه طرح جامع مصوب مقرر شد، طرح معماری تجديدنظر بر اساس موارد زير به کميته فني ۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ايران ارائه و نظر کميته به عنوان مصوبه شورای عالی توسط دبير شورای‌عالی ابلاغ شود:

- رعايت ضوابط عام بارگذاری طرح ويژه

- رعايت ضوابط کمي و کيفي هتل ۵ ستاره

- تامين تعداد ۱۰۰۰واحد (يکهزار واحد) پارکينگ عمومي

- کاهش ارتفاع بنا با توجه به اشراف کالبدي و تاثيرات نامطلوب برتوسعه بافت پيرامون و تحريک بلند مرتبه سازي ودرنتيجه تشديد آثار نامطلوب بناهاي بلند پيرامون

- رعايت فعاليت‌های متناسب با هتل ۵ستاره و عدم ايجاد مجتمع تجاری مستقل از عملکرد هتل به جهت پيشگيری از ناهمسازی‌های عملکردی و فراتر از ظرفيت دسترسی‌های موجود.

تبصره: با توجه ابهام در نحوه اجرايي شدن ضابطه عام (توضيحات بند۴، جزء ۴-۳ جدول ذيل نقشه طرح جامع مصوب)، ضابطه مذکور در طرح ويژه لغو مي گردد.

۱۱-در خصوص مغايرتهاي عملکردي در اراضي(ساختمان هاي اداري موجود، سايت بنياد مستضعفان و ...)ضمن تاييد انجام اصلاحات عملکردي طبق اسناد طرح ویژه، مقرر گرديد ادارات مربوطه طي مدت ۶ ماه نسبت ارائه برنامه زمان بندي اجراي اصلاحات عملکردي به دبيرخانه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران، اقدام نمايند.

۱۲-به سبب ضرورت تحقق اهداف طرح ويژه، هرگونه بارگذاري جديد و تغيير کاربري در اراضي، مغايرت اساسي تلقي مي گردد.

ج- محدوده و حوزه نفوذ اراضي

۱ -محدوده اراضي عباس آباد تهران طبق نقشه مدارک طرح ويژه، تعيين و تثبيت ميشود. بر اين اساس مساحت اراضي بدون تغيير در محدوده طرح جامع مصوب و با توجه به مصوبه  84.12.15 شورای‌عالی مبنی بر خروج اراضی شمال حقانی و بخشی از ارضی از سمت غرب، ۵۳۲ هکتار(پانصد و سی و دو هکتار) است.

۲ -نظر به اهميت پيوستگی کالبدی- فضايی-عملکردی اراضی عباس‌آباد با نواحی پيرامون مقرر گرديد طراحی‌شهری محدوده نفوذ اراضي  به جهت چگونگی هم‌پيوندی و تاثيرات سازمان فضايی طرح بازنگری با پيرامون توسط شهرداری تهران و با همکاری دبيرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تهيه و به تصويب شورايعالی شهرسازی برسد.

تبصره: باتوجه به اهميت بند فوق مقررگرديد گزارش تفصيلي بررسي ساختمان مرکزي بانک تات توسط دبيرخانه تهيه و به شوراي عالي ارائه گردد.

د- ضرورت تهيه اسناد و مدارک مکمل طرح ويژه

۱ -لازم است سندارزيابي زيست محيطي(EIA)براي محدوده اراضي به همراه گزارش امکان سنجي ومکانيابي ظرف مدت۶ماه توسط شرکت نوسازي اراضي عباس آباد تهيه وبه "شوراي راهبري و نظارت براجراي طرح ويژه اراضي عباس آباد"جهت مديريت موضوع ارائه گردد.

۲ -تهيه برنامه ونظام ترافيک درمحدوده اراضي وارتباط بابافت پيرامون با تاکيد برموارد زير، ظرف مدت ۶ ماه توسط شرکت نوسازي اراضي عباس آباد تهيه و جهت اقدامات بعدي به دبيرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.

- برنامه و نظام ترافيک در محدوده اراضي و ارتباط با بافت پيرامون با رويکرد کاهش وابستگي رويدادها و فعاليت هاي اراضي به ترافيک سواره درون محدوده

- تامين نياز به فضاهاي توقف خودرو در پيرامون اراضي

- پيش بيني سيستم هاي حمل ونقل سبک داخلي به جهت تامين دسترسي هاي آسان به کانون های فعاليتی

- توجه به سازمان فضايي پيشنهادي وسناريوي فعاليت هاي پياپي، شامل؛ نظام مبدا- مقصد، مسيرها و دسترسي‌ها- قرارگاه‌ها و ايستگاه‌ها

- توجه به فعاليت‌ها و موقعيت استقرارخوشه های فعاليتی طرح ويژه و ضرورت بازنگری مکان‌يابی پارکينگ‌ها

۳-لازم است نظام ساماندهي مبلمان فضاهاي شهري در قالب الگوهاي معماري و شيوه استقرار عناصر نشانه اي و خدماتي، متناسب با سازمان فضايي و سناريوي رويداد هاي پياپي طرح ويژه اراضي عباس آباد، همچنين، ضوابط و مقررات موضوع منظر بام به عنوان يکي از مولفه موثر و مهم در انتقال مفاهيم هويتي و زيبايي شناسي، توسط شرکت نوسازي عباس آباد، تهيه و پس از بررسي و کنترل هاي لازم در "شوراي راهبري و نظارت بر اجراي طرح ويژه اراضي عباس آباد" اقدام شود.  

درپايان تاکيد می‌گردد کليه موارد بدون تغيير نسبت به طرح جامع مصوب، تثبيت شده و لازم است ابلاغ طرح ويژه(کليه مستندات و اسناد) پس ازبررسی و کنترل‌های لازم در دبيرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط دبير شورا انجام پذيرد./

نظر شما