شناسهٔ خبر: 40454 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه حناچی به تقی‌زاده اعلام شد؛

جزئیات اهداف، الزامات و اقدامات مصوبه سند توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی/ تأکید بر ایجاد یکپارچگی میان توسعه شهری و منطقه‌ای با حمل‌ونقل همگانی/ بازنگری و اصلاحات سند با همراهی جامعه‌دانشگاهی

 برگزاری سومین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در سال 96 دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، مصوبه شورا را درباره سند توسعه حمل و نقل همگانی اعلام کرد که بر اساس آن، معاونت حمل و نقل باید ظرف مدت دو ماه راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی را به شورا ارایه کند و مفاد سند فوق در صورت تصویب، ملاک‌عمل سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به مهرداد تقی‌زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، مصوبه شورا را درباره سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۶.۳.۲۲ با توجه به ضرورت و اهمیت، موضوع «سند توسعه حمل و نقل همگانی» را در راستای مصوبه ۹۵.۱۱.۱۱ به شرح زیر تصویب کرد:

مقدمه

بر اساس تصمیم وزارت راه و شهرسازی، تاکید بر توسعه‌شهری و منطقه‌ای مبتنی بر حمل و نقل همگانی، در اسناد توسعه ملی و منطقه‌ای (فرابخشی و بخشی) و طرح‌های توسعه عمران ملی، منطقه‌ای و محلی در دستور کار قرار گرفته است. امید آن می‌رود با این تاکید، حرکت به سوی پایدارسازی توسعه‌های سرزمینی شتابان و :

- از نظر اجتماعی: حرکت به سوی برابری حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی،

- از نظر اقتصادی: دستیابی آسان‌تر افراد به فرصت‌های شغلی و امکانات اقتصادی،

_ و از نظر محیطی (کالبدی) با رویکرد هوشمند شهری: چیدمان هدفمند کاربری‌ها با محوریت حمل و نقل همگانی، توسعه انسان محور و حمل و نقل غیرموتوری و حفظ سرمایه‌ها و منابع زیست‌محیطی را دنبال کند. شهرسازی مبتنی بر حمل و نقل همگانی رویکرد اساسی کشور در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای خواهد بود.

اهداف:

هدف کلان توسعه شهری و منطقه‌ای مبتنی بر حمل و نقل همگانی، تاکید بر ایجاد یکپارچگی میان «توسعه‌شهری و منطقه‌ای» با «حمل و نقل همگانی» است که منجر به ارتقای قابلیت زیست‌پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان می‌شود.

اهداف خرد:

الف) برنامه‌ریزی توسعه‌شهری و منطقه‌ای بر اساس یکپارچگی سامانه‌های حمل و نقل و کریدورها و شبکه حمل و نقل همگانی (با امکان ارتقا به سامانه‌های ریلی در صورت لزوم)

ب) تلفیق فعالیت‌ها، عملکردها و کاربری‌های جاذب شهری و ایستگاه‌ها با  امکان دسترسی به سیستم‌های حمل و نقل غیرموتوری، پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری

ج) توسعه شبکه ملی و منطقه‌ای ریلی منطبق با موقعیت شهرها و مراکز کار و فعالیت و سکونت قابل توسعه و منطبق با طرح‌های توسعه و عمران و ملی و منطقه‌ای

د) توسعه ایستگاه‌های حمل و نقل با در نظر گرفتن نقش این مراکز در بازآفرینی شهر و با تاکید بر سیاست‌های پایدار شهری

ه) اتخاذ نگرش فضایی و شهرنگر با مشارکت حداکثری تمامی کنشگران و ذی‌نفعان

و) توسعه اجتماعات محلی

ز) ارتقای حس تعلق شهروندان

الزامات و اقدامات:

۱- معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، «راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی» را با همکاری دستگاه‌های مرتبط تهیه و جهت تصویب به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارایه نماید.

۲- برای شهرهایی که در مرحله تهیه یا بازنگری طرح‌های توسعه و عمران در مقیاس ملی، منطقه‌ای و محلی هستند، لازم است مفاد سند «راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی» مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری، ملاک‌عمل قرار گیرد.

۳- کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط حسب موضوع، موظفند نسبت به تامین تسهیلات و امکانات لازم در جهت اجرایی‌شدن طرح‌ها و پروژه‌هایی بر مبنای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی بر اساس دستورالعمل‌ها و راهنماهای اجرای این سند اقدام نمایند.

۴- با توجه به اهمیت سامانه‌های حمل و نقل همگانی در رویکرد ملی بر مبنای توسعه مبتنی بر حمل  نقل همگانی، لازم است نقش پایانه‌ها در درون شهرها و در قالب طرح‌های توسعه و عمران مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز تقویت شده و توسعه یابند.

به منظور اجرایی شدن این سند و تحقق اهداف آن، شورای‌عالی موارد زیر را مقرر کرد:

یک) سند حاضر مصوب و در یک دوره زمانی بازنگری و اصلاحات لازم در این سند از طریق همفکری و نظرخواهی از جامعه حرفه‌ای و دانشگاهی و سایر صاحبنظران به عمل آمده و نتیجه جهت ارتقای این سند مهم به شورای‌عالی ارایه شود. معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی با نظارت و هماهنگی کامل با دبیرخانه شورای‌عالی مسئول پیگیری و اجرای این بند است.

دو) کلیه دستورالعمل‌ها و راهنماهای اجرایی لازم و مرتبط با این سند با هماهنگی دفتر طرح‌های کالبدی توسط معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تهیه و جهت بررسی، حداکثر ظرف مدت دو ماه به کمیته تخصصی فرادست ارایه شود. در این فقره، اصلاحات لازم و یا پیشنهادات جدید جهت اجرایی ساختن این سند در شرح خدمات طرح‌های توسعه و عمران در سطوح و مقیاس‌های مختلف در اولویت قرار گیرد.

سه) تصویب سند حاضر و نیز مصوبه مورخ ۹۵.۱۱.۱۱ نشانگر موضع شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درباره یادآوری امر فراموش شده ضرورت هماهنگی مقوله‌های «برنامه‌ریزی کاربری زمین» و «برنامه‌ریزی حمل و نقل با تاکید ویژه بر برنامه‌ریزی حمل و نقل عمومی و همگانی» به منزله دو عنصر و جزء اصلی از فرآیند برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است.

چهار) تا پیش از تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌ها و راهنماهای اجرایی مربوط به این سند، بررسی و یا تصویب طرح‌های موسوم به تی. او. دی به عنوان یکی از رویکردهای محتمل و یا پروژه‌های طراحی مجتمع‌های‌ایستگاهی به عنوان یکی از راهکارهای ممکن در کمیسیون‌ها، کارگروه‌ها و شوراهای برنامه‌ریزی ممنوع است.

پنج) بر اساس تبصره ماده شش قانون شورای‌عالی ترافیک و در راستای تحقق سند حاضر، دبیرخانه شورای‌عالی ترافیک با همراهی دفتر طرح‌های کالبدی و معاونت حمل و نقل نسبت به تهیه شیوه‌نامه ضرورت و نحوه هماهنگی طرح جامع ترافیک شهر با طرح‌های جامع شهری ظرف مدت سه ماه اقدام و نتیجه را جهت بررسی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارایه کند. /

نظر شما