شناسهٔ خبر: 41670 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در کمیته فنی ۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران انجام شد:

بررسی طرح سبزه‌میدان شهر زنجان/ تاکید بر حفظ اصالت و یکپارچگی بناها و بافت‌های‌ تاریخی

جلسه طرح سبزه میدان شهر زنجان در کمیته فنی ۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر وجوه تایخی و فرهنگی میدان و حفاظت از اصالت و یکپارچگی بناها و بافت‌های تاریخی مورد بررسی قرارگرفت و مقرر شد ضمن اصلاحات لازم از سوی مشاور طرح، جهت تصویب نهایی به شورای‌عالی ارجاع شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، طرح سبزه میدان شهر زنجان در کمیته تخصصی معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش شورای‌عالی شهرسازی و معماری بررسی شد. سبزه میدان شهر زنجان در مرکز شهر و در بافت‌تاریخی آن واقع شده است. نظر به اهمیت طراحی برای این میدان، موضوع در قالب مسابقه‌ای در استان برگزار و از میان ۲۰ طرح شرکت کننده، طرح موردنظر انتخاب شده و به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شده است.

به گفته فرزانه صادق مالواجرد دبیر کمیته فنی ۳ شورای عالی (کمیته معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش) در سال‌های اخیر طرح‌های متعددی برای این محدوده تعیین شده‌اند ولیکن به علت عدم رعایت حریم و عرصه بافت تاریخی و بارگذاری کاربری تجاری بیش از حد، از جانب سازمان میراث فرهنگی مورد پذیرش واقع نشد.

همچنین، با توجه به اینکه محدوده پروژه سبزه میدان در بخش تاریخی شهر زنجان واقع شده است، کمیته تخصصی طراحی شهری شورایعالی بر ضرورت تاكيد بر وجوه تاریخی و فرهنگی این میدان تاكيد و مقرر نمود کلیه ضوابط و مقررات معطوف به حفاظت از اصالت و یکپارچگی بناها و بافت های تاریخی در طرح لحاظ گردیده و شخصیت تاریخی و فرهنگی سبزه میدان مبنای طرح قرار گیرد.

علاوه بر این در جلسه فوق، مقرر شد سبزه‌میدان به‌عنوان مکانی برای تعاملات اجتماعی و فرهنگی مردم در نظر گرفته شود و کاربری‌ها و فعالیت‌های پیشنهادی محدوده، متناسب با کارکرد اصلی آن اصلاح شود. همچنین، به منظور ایجاد پیوستگی میان محدوده میدان و بافت پیرامونش و هماهنگی طرح با فضا، لازم است طراحی فضای میدان و شیوه ساماندهی آن، متناسب با دانه‌بندی بافت اطراف باشد تا یکپارچگی خود را حفظ کند. در عین حال، این طرح باید با ابعاد و هندسه دو عنصر تاریخی مجموعه ذوالفقاری و دارایی و باغ‌های متعلق به آنها، هماهنگی داشته و در کنار رعایت این موضوع از ایجاد فضای باز وسیع که موجب جدایی محدوده میدان از بافت پیرامون می‌شود، اجتناب شود.

با توجه به مذاکرات جلسه، مقرر شد اصلاحات لازم انجام گیرد و طرح جهت تصویب نهایی به شورای‌عالی ارجاع شود.

نظر شما