شناسهٔ خبر: 42021 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با حضور مظاهریان و ايزدی برگزار شد:

اصلاح دوره‌های آموزشی ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی در دو رشته معماری و شهرسازی

جلسه نشست بازنگری دوره‌های آموزشی مجموعه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های حوزه مقررات‌ ملی‌ ساختمان مطابق با رویکردهای نوین این عرصه در دو رشته معماری و شهرسازی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست بازنگری دوره‌های آموزشی مجموعه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های حوزه مقررات ملی ساختمان مطابق با رویکردهای نوین تحت‌عناوین آموزش معماری زمینه‌گرا در بافت‌های‌شهری برای نظام‌مهندسی ایران در رشته معماری و بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های ناکارآمد شهری در راستای توسعه پایدار در رشته شهرسازی به همت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان برگزار شد.

در این نشست، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، کارشناسان دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، مونا عرفانیان مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت‌عمران و بهسازی شهری ایران و تهیه‌کنندگان این طرح حاضران در جلسه فوق بودند و نشست نیز در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و در طی جلسه، عناوین دوره‌های آموزشی و سرفصل‌های موجود و پیشنهادی در دو رشته معماری و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، برای دوره‌های آموزشی ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی در رشته معماری پیشنهاد شد که با توجه به اهمیت موضوع معماری زمینه‌گرا و نبود این دوره در پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی بهتر است در دوره الزامات عمومی سرفصل معماری زمینه گرا را افزود. در رشته معماری زمینه‌گرا در بافت‌ها، سرفصل‌های موجود شاملِ:

- آشنایی با روش‌های طراحی معماری در بافت‌های تاریخی شهرها

- آشنایی با روش‌های نوسازی بناها در بافت‌های غیرتاریخی شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی

- آشنایی با عوامل هماهنگ‌کننده معماری با بافت‌شهری زمینه آن

- مرمت، بهسازی و نوسازی از دیدگاه معماری با توجه به معماری منظر، عوامل زیست‌محیطی و...

بود که اصلاحات این سرفصل در عنوان به معماری زمینه‌گرا در بافت‌های شهری تغییر کرد و سرفصل‌های آن نیز از عناوین ذکر شده بالا به موارد زیر تغییر یافت:

- رویکردها، دیدگاه‌ها و نظریات موجود در خصوص مفهوم زمینه و معماری زمینه‌گرا

- اصول و مبانی معماری زمینه‌گرا

- قواعد، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های طراحی

- روش‌های طراحی معماری در بافت‌های تاریخی شهرها

- تجارب مطرح در حوزه معماری زمینه‌گرا و تکنیک‌ها و اصول به کار رفته در آن‌ها

- کارگاه تکنیک‌های عملیاتی‌سازی رویکرد زمینه‌گرا در تهیه طرح‌های معماری

 همچنین، در رشته شهرسازی نیز پیشنهاد شد تا با توجه به تطابق عناوین دوره‌های این بخش با دوره‌های آموزشی ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی، اصلاحات آن به ترتیب مطابق با بندهای زیر دنبال شود:

- بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های ناکارآمد شهری

- توسعه شهری پایدار

- برنامه‌ریزی مشارکت مبنا و محله محور

- مناسب‌سازی شهر برای گروه‌های مختلف اجتماعی، جنسی، طبقاتی و ...

نظر شما