شناسهٔ خبر: 42078 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نشست اصلاح دوره‌های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی مطرح شد:

مظاهریان: نظرات سازمان‌های‌ نظام‌مهندسی‌ ساختمان به عنوان ذی‌نفعان، اخذ و اعمال ‌شود/ ایزدی: تلاش برای جاانداختن گفتمان بازآفرینی‌شهری در بین مهندسان

جلسه اصلاح دوره‌های آموزشی ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی با هدف جاانداختن گفتمان بازآفرینی شهری در بین مهندسان در دو رشته معماری و شهرسازی در بازه زمانی یک ساله در دست بررسی قرار دارد. به گفته مظاهریان، نظرات سازمان‌های نظام‌مهندسی‌ ساختمان به عنوان ذی‌نفعان، اخذ و اعمال می‌شود و اصلاحات نیز در یک بازه زمانی یکساله در طی کارگاه‌های آموزشی اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اصلاح عناوین و سرفصل‌های دوره‌های آموزشی ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی در دو رشته معماری و شهرسازی به همت دفتر مقررات ملی وکنترل ساختمان و همچنین شرکت عمران و بهسازی شهری ایران چندی است که در دست بررسی است و این دو مجموعه در حال یافتن راهکاری برای جا انداختن گفتمانی واحد برای مفهوم بازآفرینی شهری و معماری معناگرا در بافت‌های شهری در بین مهندسان هستند. در این راستا نیز اصلاح دوره‌های آموزشی ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی با تغییر عناوین و سرفصل‌های دو رشته معماری و شهرسازی در طی جلسات متعددی که در این رابطه برگزار شد، پیشنهاد شده و بر اساس آن نیز مقرر است تا کارگاه های تعاملی برای مدرسان برگزار شود.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست بازنگری دوره‌های آموزشی مجموعه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های حوزه مقررات ملی ساختمان مطابق با رویکردهای نوین این عرصه در دو رشته معماری و شهرسازی با تاکید بر اخذ نظرات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان برای سرفصل‌های پیشنهاد شده در دو رشته معماری و شهرسازی با عناوین معماری زمینه‌گرا در بافت‌های شهری و بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های ناکارآمد شهری در راستای توسعه پایدار، گفت: بازنگری دوره‌های آموزشی مجموعه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های حوزه مقررات ملی ساختمان با رویکردهای نوین، فعالیتی مناسب و به جا است که در حال پیگیری است.

معماری زمینه‌گرا در بافت‌ها عنوان پیشین معماری زمینه‌گرا در بافت‌های‌شهری و بازآفرینی‌شهری پایدار بافت‌های ناکارآمد شهری نیز عنوان قبلی بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های ناکارآمد شهری در راستای توسعه پایدار بود که در اصلاح جدید تغییر عنوان یافته است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سرفصل‌های جدید آموزشی برای ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی که با همکاری دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و همچنین شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در دست تهیه است کمک می‌کند تا مفاهیمی که با حساسیت و جدیت توسط شرکت‌عمران دنبال می‌شود با تاکید بیشتری در سطح مهندسان مرتبط با حوزه ساخت و ساز در کشور گسترش پیدا کند. زیرا دامنه فعالیت‌های مهندسان و همچنین فعالیت‌های شرکت عمران، کشوری است و تنها شامل کلانشهرها نمی‌شود.

مظاهریان با اشاره به اینکه بازدید از بافت تاریخی شهرها و پروژه‌هایی که در شهرها بازآفرینی شده‌اند نیز در دوره‌های آموزشی مدرسان باید لحاظ شود، تاکید کرد: در دوره‌های آموزشی مدرسان و اصلاح سرفصل‌های آموزشی حتما باید سازمان‌های نظام‌مهندسی‌ساختمان را ورود داده و در مباحث مختلف از تجربیات آنها  استفاده کنیم و در همه موارد نیز نظرات سازما‌ن‌های نظام مهندسی ساختمان را موردتوجه قرار داده و به صورت مشارکتی اعمال کنیم.

وی با یادآوری این مطلب که گروه شهرسازی در شورای مرکزی سازمان‌های نظام‌مهندسی‌ساختمان تشکیل شده و در این زمینه آنها می‌توانند نظرات قابل‌توجهی ارایه دهند، گفت: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان حتما جلساتی با سازمان‌های نظام‌مهندسی‌ساختمان داشته باشد و با مشارکت سازمان‌های نظام‌مهندسی، نظرات این گروه که ذی‌نفع‌ترین گروه‌ها هستند در بازنگری‌ها اعمال شود.

مظاهریان تصریح کرد: در کارگاه‌های تعاملی که برای مدرسان دوره‌های معماری و شهرسازی برگزار می‌شود بازخوردهای جلسات نیز اخذ خواهد شد که از مجموع بهترین آنها نیز سرفصل‌های جدیدی استخراج می‌شود و به مرور در اصلاح سرفصل‌های آموزشی اعمال شده و مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی آموزش مدرسان را از نکات قابل‌توجه بازنگری مجموعه دستورالعمل‌ها و شیوه‌‌نامه‌های حوزه مقررات ملی ساختمان در دو رشته معماری و شهرسازی عنوان کرد و افزود: در فرآیند زمانی، سرفصل‌های مطرح شده تصحیح می‌شوند.   

محمد‌سعید ایزدی مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نیز در جلسه فوق حاضر بود. وی گفت: جلسه مربیان دوره‌های اموزشی ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی به صورت تعاملی برگزار می‌شود و این یکی از نکات قابل‌توجه کارگاه‌های فوق برای جاانداختن بازآفرینی‌شهری بین مهندسان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: سرفصل‌های انتخاب‌شده، سرفصل‌های کاملا روشن و ضروری است. همواره نگران بودیم که نوسازی که انجام می‌دهیم با تشویق مردم و متقاعدکردن بانک‌ها به چه سرنوشتی دچار می‌شود که خوشبختانه با همکاری جدیدی که برای بازنگری مجموعه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های حوزه مقررات ملی ساختمان در اصلاح سرفصل‌های دوره‌های آموزشی ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی در دو رشته معماری و شهرسازی در حال انجام است، پیش‌بینی رسیدن به نتایج خوبی از نوسازی در سراسر کشور دور از انتظار نیست.

نظر شما