شناسهٔ خبر: 42112 - سرویس زنان و امور خانواده
نسخه قابل چاپ

طی صدور بیانیه‌ای اعلام شد:

حمایت جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست آذربایجان غربی از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

عکس ترکیبی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست آذربایجان غربی طی صدور بیانیه‌ای ضمن قدردانی از حمایت وزیر راه و شهرسازی از حضور نهادهای مردم نهاد و ایجاد شبکه‌های همکاری در دولت یازدهم خواستار حضور مجدد وی در کابینه دولت دوازدهم شدند.

در چند دهه گذشته توجه و حمايت از سازمان‌های غيردولتی در دولت‌های مختلف در كشور عزيزمان ايران، هميشه مورد بحث و مناقشه بوده است، همچنين بحث زنان و سازمان‌های غيردولتی مرتبط با آن نيز همچنان بلاتكليف و مطالبات آنها عموما مورد توجه قرار نمي‌گرفت.

حضور سازمان‌های غيردولتی به عنوان مجری برای اجرايی شدن برنامه‌های محله محوری و تمركز بر بسيج مردمی و برنامه ‌ريزی دو سويه، توانمندسازی گروه‌های كم درآمد و تقويت نهادهای مردمی و ايجاد شبكه‌های همكاری و تمركز بر حل مشكلات محلات با تكيه بر نظرات مردمی در زمان وزارت آقای دكتر آخوندی، و طرح موضوعات مربوط به زنان با عنوان "حق زن بر شهر" و توجه ويژه به زنان ساكن در سكونتگاه‌های ناكارآمد باعث دلگرمی و حركت و پويايی اين نوع برنامه‌ريزی بود.

در آستانه تشكيل كابينه دوازدهم، اين بار نيز تلالو اميدی در ميان حاميان و فعالان عرصه سازمان‌های غيردولتی بويژه در حوزه زنان نمايان شد  مشاهده نام آقای دكتر آخوندی به عنوان گزينه پيشنهادی وزارت راه و شهرسازی، با تو جه به سوابق علمی پژوهشی، تجربه مناسب و به روز ايشان در حوزه‌های مختلف مربوط به شهر و همچنين حمايتشان از كنشگران شهری، محيط زيستی و زنان، اُميد را به دل همه فعالين در اين بخش بازگرداند.

ايشان علاوه بر كارنامه پربار و ثابت شده خويش، از تفكری مثبت و آينده نگرانه برخوردار بوده و طرح موضوع انديشه ايران شهری و تاكيد بر بازآفرينی شهری پايدار برای اولين بار توجه به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در برنامه‌ريزي‌های شهری مورد توجه قرار داد. تفكری كه پاسخگوی نياز حالِ جامعه و مردم و محيط زيست ايران و سازنده آينده پيش رويِ آن است.

جمعيت زنان مبارزه با آلودگی محيط زيست آذربايجان غربی، ضمن حمايت از آقای دكتر عباس آخوندی به عنوان وزير راه و شهرسازی در دولت دوازدهم، از وكلای محترم مردم، با رای اعتماد مجدد به ايشان برای ادامه و پايداری فعاليت‌ها و ساختار نظام‌های نوين برنامه‌ريزی در عرصه‌های گوناگون كشور به تداوم خدمت رسانی آقای دكتر عباس آخوندی وزير محترم پيشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم رای اعتماد داده و دولت آقای روحانی را در دور دوم خدمت، از نعمت وزيری كاردان و دانشمند محروم ننمايند.

نظر شما