شناسهٔ خبر: 42822 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران تصویب کرد:

ماموریت دفتر طرح‌های کالبدی برای تهیه گزارش اولیه مطالعات مباحث مدیریتی حوزه نفوذ آزادراه تهران شمال (گیلان)

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران در نامه‌ای به مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی خواستار ارایه گزارش اولیه مطالعات مباحث مدیریتی حوزه نفوذ آزادراه تهران شمال (گیلان) به دلیل عدم‌کفایت مطالعه انجام شده و تردید در اعتبار داده‌ها و آمار و تکرار کلیات و موضوعات قابل‌تفسیر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی‌ومعماری ایران در نامه‌ای به مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی، مصوبه شورا را درباره گزارش اولیه مطالعات مباحث مدیریتی حوزه نفوذ آزادراه تهران شمال (گیلان) ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران به مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی وزارت راه و شهرسازی آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۶.۵.۲ خود، ضمن استماع گزارش ارایه شده از طرح پژوهشی «انجام مطالعات مباحث مدیریتی حوزه نفوذ آزادراه تهران شمال (گیلان)» که توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی تهیه شده، به دلیل عدم‌کفایت مطالعه انجام شده و فقدان انسجام در ارتباط با موضوع حوزه نفوذ آزادراه تهران- شمال و تردید در اعتبار داده‌ها و آمار و نیز تکرار کلیات و موضوعات قابل‌تفسیر، مقرر نمود: مشاور و دفتر تخصصی مربوطه گزارش را در اسرع وقت با توجه به موارد زیر تکمیل و سپس جهت بررسی به کمیته فنی شماره یک شورای‌عالی ارایه نمایند.

- نظرخواهی تفصیلی از دستگاه‌های مسئول و ذیربط استانی در سه استان تهران- قزوین و گیلان و لحاظ آنها در تحلیل‌ها

- معطوف‌نمودن مطالعات به موضوع تاثیر بزرگراه تهران- شمال بر حوزه نفوذ آن و پرهیز از تکرار کلیات و مباحث مندرج در مطالعات سایر طرح‌ها

- مطالعه و بررسی طرح‌های جامع ناحیه‌ای و جامع‌شهری در حوزه نفوذ بزرگراه و تحلیل آنها

- بررسی مطالعات و پژوهش‌های پیشین و استفاده از نتایج آنها و تحلیل و مقایسه آنها در این پروژه (از قبیل مطالعات ICZM، ساخت‌وساز در استان مازندران و...)

- بررسی اثرات زیست‌محیطی ناشی از اجرای طرح

لذا مقتضی است مراتب در اسرع وقت بازبینی و تکمیل شود تا پس از بررسی در کمیته فنی شماره یک شورا، نتیجه به شورای‌عالی اعلام شود.

نظر شما