شناسهٔ خبر: 43325 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی منتشر کرد:

دومین ماه تابستانی فرودگاه‌ها با رشد ۷ درصدی در اعزام و پذیرش مسافر/ رتبه نخست پروازهای خارجی با اعزام و پذیرش۹۰۰ هزار مسافر به فرودگاه امام رسید

فرودگاه امام خمینی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها، در مرداد ۹۶ با اعزام و پذیرش پنج میلیون و ۳۸۰ هزار مسافر، نسبت به زمان مشابه سال گذشته به رشد ۶ درصدی دست یافته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از روابطعمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، آمار ارائه شده از سوی «گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی» در اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، نشان میدهد که فرودگاههای کشور در این ماه با ۴۱ هزار و ۴۸۵ فروند نشست و برخاست و ارسال و پذیرش نزدیک به ۵۵ میلیون کیلوگرم بار به ترتیب به رشدی ۷ و ۱۴ درصدی رسیدهاند.

بر همین اساس در این ماه، فرودگاه مهرآباد با میزبانی از ۱۲ هزار و ۳۰۸ پرواز، اعزام و پذیرش بیش از یک میلیون و ۵۳۰ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم بار، رتبه نخست پرترافیک‌ترین فرودگاه ایران را به خود اختصاص داده است.

همچنین پس از مهرآباد، فرودگاه مشهد با نشست و برخاست ۷۷۰۴ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از یک میلیون و ۱۲۰هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ کیلوگرم بار در رتبه دوم قرار گرفته است.

فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) نیز با نشست و برخاست ۵۴۵۶ فروند هواپیما و اعزام و پذیرش نزدیک به ۹۰۰ هزار مسافر در رتبه سوم قرار دارد اما با ارسال و پذیرش نزدیک به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار کیلوگرم بار، در رتبه نخست ارسال و پذیرش بار قرار گرفته است.

سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای این ماه ۳۳ هزار و ۲۹۶ فروند است که طی آن بیش از به چهار میلیون مسافر و نزدیک به ۳۱ میلیون کیلوگرم بار منتقل شدهاند.

با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا در رتبه نخست قرار داد و پس از آن فرودگاه مشهد با ۶۴۵۲ فروند نشست و برخاست، نزدیک به ۹۲۰ هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بیش از هفت میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با ۲۵۱۰ فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از ۲۶۰ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

سهم پروازهای خارجی مردادماه در فرودگاههای بینالمللی تحت مالکیت شرکت فرودگاهها نیز، نشست و برخاست ۸۱۸۹ فروند هواپیما است که طی آن نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر و بیش از ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلوگرم بار منتقل شدهاند.

در این بخش هم فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست ۵۳۴۱ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به ۹۰۰ هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار کیلوگرم بار، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی ۱۲۵۲ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از ۲۰۰ هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به سه میلیون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست ۳۷۱ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از ۴۲ هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به  ۸۰۰ هزار کیلوگرم بار در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.

نظر شما