شناسهٔ خبر: 43443 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

بازگشت ۲۳ هزار و ۹۹۶ متر مربع زمین به دولت در جنوب استان کرمان

رفع تصرف فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان گفت: در راستای حفظ و صیانت از اراضی ملی  ۲۳ هزار و ۹۹۶ متر مربع زمین رفع تصرف شده در این شهرستان به دولت بازگردانده شد.

به گزارش پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از راه و شهرسازی جنوب استان كرمان سرهنگ مصطفی ابرهام فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان گفت: این اراضی در شهرستان عنبرآباد به ارزش تقریبی یک میلیارد و پانصد میلیون تومان رفع تصرف شد.

سرهنگ مصطفی ابرهام بیان داشت: در راستای حفظ و صیانت از اراضی ملی  ۲۳ هزار و ۹۹۶ متر مربع زمین رفع تصرف شده در این شهرستان به دولت بازگردانده شد.

وی با اشاره به مشخصات زمین متصرف شده در این شهرستان گفت: در این اقدام یک قطعه زمین با مشخصات  ۲۳ هزار و ۹۹۶ متر مربع از اراضی دولتی پلاک ۱۴ فرعی از ۵۰ اصلی که چندین سال قبل حصار کشی و تصرف شده بود با اقدام ضابطان یگان حفاظت اداره کل راه و شهر سازی جنوب استان کرمان  و نمایندگی راه و شهر سازی عنبرآباد پس از اخذ مجوز از مقام قضایی رفع تصرف گردید.

نظر شما