شناسهٔ خبر: 43897 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

وزير راه و شهرسازی به دستگاه‌های تابعه ابلاغ كرد:

الزام تمامی دستگاه‌های وزارت راه و شهرسازی بر اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات/ جزئيات وظايف مركز توسعه و سياست‌های راهبردی بر اجرای قانون

آخوندی امضا وزير راه و شهرسازی با صدور بخشنامه‌ای، اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را برای تمامی معاونت‌ها و سازمان‌های وزارت متبوع الزامی ابلاغ و ماموريت مركز توسعه و سياست‌های راهبردی وزارتخانه را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزير راه و شهرسازی با صدور بخشنامه‌ای ضمن تأكيد بر ضرورت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به تمامی معاونت‌ها، شركت‌ها و سازمان‌های تابعه و تمام واحدهای استانی وابسته به وزارت راه و شهرسازی، مركز توسعه و سياست‌های راهبردی وزارتخانه را موظف به پيگيری اين قانون دانست و به شرح وظايف آن پرداخت.

متن بخشنامه مذكور به شرح زير است:

در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به موجب این ابلاغ حوزه ستاد، كلیه سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه وزارت متبوع موظف هستند كلیه دارایی‌های اطلاعاتی و فراداده‌های وابسته را برای استفاده عموم شهروندان به صورت آزاد، به‌روز، برخظ و در شكل قابل خواندن توسط ماشین‌های كامپیوتری ارائه نمایند. این بخشنامه شامل تمام دارایی‌های اطلاعاتی است كه انتشار آن‌ها صراحتا توسط قانون منع نشده است، می‌شود. هرگونه محدودیت در انتشار، بازنشر، توزیع و انتقال صرفا به استناد قانون و مقررات و حكم محاكم ذی‌صلاح باید صورت گیرد.

اطلاعات یا بخشی از آن كه منجربه نقض حریم خصوصی افراد، افشای اسرار تجاری و یا به خطر افتائن امنیت ملی گردد از موضوع این ابلاغیه مستثنی هستند، در صورتی كه اعمال محدودیت در انتشار بخشی از اطلاعات یا تغییر شكل آن باعث رفع این محدودیت گردد، انتشار آن بلامانع می‌باشد.

تبصره: تشخیص داده‌های شامل مصادیق فوق بایستی توسط هیئتی ویژه كه به پیشنهاد مركز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت متبوع و ابلاغ وزیر تعیین می‌گردد، داده می‌شود.

- به مركز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت متبوع ماموریت داده می‌شود تا طی هماهنگی با كلیه معاونت‌ها، سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابع ضمن شناسایی و طبقه‌بندی منابع اطلاعاتی، اقدام به تدوین دستور كار اجرایی دسترسی آزاد به اطلاعات نماید تا با ابلاغ وزیر موضوع به اجرا گذاشته شود.

- مركز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت متبوع وظیفه نظارت بر اجرای سیاست دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار عمومی آن‌ها را دارد.

- مركز توسعه و سیاست‌های راهبردی موظف است با هماهنگی تمامی معاونت‌ها، سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه ابزار، پایگاه‌های اطلاعاتی ارائه محتوا و كلیه استانداردها و فرآیندهای لازم برای اجرای سیاست دسترسی آزاد به اطلاعات را از مرجع واحد پیشنهاد و با ابلاغ وزیر ایجاد نماید.

- مركز توسعه و سیاست‌های راهبردی موظف است هر دو ماه گزارش داده‌های آزاد شده، اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های آتی را برای تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات به اطلاع عموم برساند.

- مركز توسعه و سیاست‌های راهبردی موظف است نتایج منتجه از آزادسازی داده، میزان استفاده و ارزش خلق شده براساس اهداف از پیش تعیین شده را به انتشار عمومی برساند.

سایر مسئولیت‌های مركز توسعه و سیاست‌های راهبردی در ارتباط با موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات به شرح زیر است:

- شناسایی و الویت‌بندی كلیه دارایی‌های اطلاعاتی اعم از داده و فراداده در معاونت‌ها، سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه.

- تهیه طرح و اجرای زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سكوی دسترسی آزاد به اطلاعات.

- راهبری دارایی‌های اطلاعاتی، استاندارد‌ سازی و ارتقای كیفیت داده و انتشار عمومی دارایی‌های اطلاعاتی.

تنظ- یم ساز و كار جمع‌آوری، نگهداری و انتشار عمومی دارایی‌های اطلاعاتی و نظارت بر اجرای آن.

- نظارت بر فرآیند‌های جمع‌آوری دارایی‌های اطلاعات در كلیه معاونت‌ها، سازمان‌ها شركت‌ها و ادارات كل تابعه و ارتقا و بهبود سازو كار آن.

- رفع موانع برای توسعه سیاست آزادسازی دارایی‌های اطلاعاتی.

- توسعه اتفاده مجدد دستگاه‌ها و معاونت‌ها از دارایی‌های اطلاعاتی به منظور كاهش هزینه، بهبود عملیات جاری و توسعه امنیت و حفظ حریم خصوصی.

- تنظیم روابط اداری و اتخاذ رابطان اطلاعاتی برای استفاده و پیاده‌سازی سیاست دسترسی آزاد به اطلاعات.

كلیه معاونت‌‌ها، سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه به موجب این ابلاغ موظف هستند از هیچ اقدامی برای تحقق این بخشنامه دریغ نكنند.

نظر شما