شناسهٔ خبر: 46707 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

تراکم فروشی تهران را زندان کرده است

تراکم فروشی یک مدرس دانشگاه با انتقاد از تراکم فروشی بی رویه در مناطق یک و ۲۲ تهران گفت: شهر در بین انبوهی از ساختمان های بلند مرتبه محصور شده و جلوی جریان هوا از شمال و غرب گرفته شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ایسنا، محمدرضا درودی با اشاره به تاثیر بارگذاری بیش از حد محلات مسکونی در مناطق یک و ۲۲ بر تشدید آلودگی هوای تهران، گفت: علیرغم اینکه در طرح های گذشته منطقه ۲۲ به عنوان تنفس‌گاه تهران در نظر گرفته شده بود اما متاسفانه با تراکم فروشی، تهران در میان انبوهی از سازه ها محصور شده است.

وی با بیان اینکه ساخت و سازهای بی رویه دهه گذشته در غرب تهران باعث اختلال در جریان هوای تهران شده است، اظهار کرد: چنانچه مشابه این موضوع در شمال تهران نیز باعث جلوگیری از جریان هوا در این محدوده شده و اکنون تهران در گودالی قرار گرفته که هوا به سختی در آن جریان دارد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه بلندمرتبه سازی تک کاربری در دنیا منسوخ شده است، تصریح کرد: تهران در دوره مدیریت گذشته با احداث بی رویه جاده و بزرگراه به شهر ماشین محور تبدیل و قالب طرح های اجرایی برای تسهیل تردد خودروها اجرایی شده است. درحالی که کشورهای توسعه یافته شهر را برای انسان طراحی می کنند که در این زمینه سنگاپور در نظر دارد تا سال ۲۰۲۰ هیچ خودرویی در شهرهایشان تردد نداشته باشد. در اصل این مهم باعث تحقق شهر پایدار، عدالت محور و عاری از آلودگی می شود.

براساس گزارش شهرنوشت،  وی در خصوص اینکه چنانچه در مفاهیم شهر اسلامی نیز شهر عدالت محور یکی از شاخص های مهم عنوان شده است، خاطر نشان کرد: در شهرها باید تمام کاربری ها به صورت متوازن تعریف شوند، درحالی که ساختمان های بلند مرتبه مسکونی در منطقه ۲۲ بر سایر کاربری هایی چون فضاهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی غلبه داشته و با مفهوم شهر اسلامی متناقض هستند.

نظر شما