شناسهٔ خبر: 48241 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

آشنایی با شرح وظایف سازمان هواپیمایی کشوری/ نگاهی به اهم ماموریت‌های دو معاونت هوانوردی و استاندارد پرواز

سازمان هواپيمايي كشوري قانون هواپیمایی کشوری در تاریخ ۲۸ تیرماه سال ۱۳۲۸ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و اداره کل هواپیمایی کشوری نیز زیر نظر وزارت راه قرار گرفت و در سال ۱۳۵۳ تحت عنوان سازمان هواپیمایی کشوری زیر پوشش وزارت جنگ به کار خود ادامه داد.

شرح وظایف سازمان هواپیمایی كشوری

وظایف سازمان هواپیمایی كشوری كه به مثابه نماینده دولت در جهت اعمال حاكمیت در صنعت حمل و نقل هوایی كشور است به شرح زیر می باشد:

آشنایی با قانون هواپیمایی کشوری / تصاویر سازمان هواپیمایی

 •  سیاستگذاری و برنامه ریزی و تعیین خط مشی های فن، اقتصادی، بازرگانی بین المللی حمل و نقل هوایی كشور.
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی در مورد نوع، تعدد جایگاه دستگاه های ناوبری و كمك ناوبری و ارتباطی در فرودگاه ها و نظارت بر عملكرد فرودگاه ها
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه آموزش و تربیت پرسنل متخصص هواپیمایی برای كلیه موسسات هواپیمایی
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مخابراتی و صدور دستورالعمل های مربوط به امور مخابرات و مبادله پیام ها و دستگاه های مورد نیاز در فرودگاه ها
 • برنامه ریزی در خصوص برقراری سیستم های برق اضطراری و روشنایی باندها و نظارت بر نصب و بهره برداری صحیح از سیستم ها و تجهیزات مربوطه.
 •  صدور دستورالعمل های مورد نیاز در امور امنیتی زمینی، آتش نشانی و آموزشی پرسنل و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تدوین استاندارد پرواز، نظارت بر شركت های هواپیمایی از نظر تایید صلاحیت و رعایت نكات و استانداردهای ایمنی و صدور گواهینامه ها و تدوین و تنظیم مقررات مربوطه.
 • تنظیم و تدوین مقررات و دستورالعمل های مربوط به كنترل فضای كشور و صدور اجازه پرواز و جلوگیری از آن و نظارت بر واحدهای مراقبت پرواز فرودگاه ها
 • تایید انواع هواپیماهایی كه می توانند در ایران به فعالیت حمل و نقل هوایی بپردازند.
 • تهیه طرح موافقتنامه ها و قراردادهای بین المللی و مبادله آنها.
 • تهیه و تدوین دستورالعملهای امنیتی، حفاظتی با رعایت مقررات و استانداردهای بین المللی و داخلی مربوطه و نظارت بر اعمال آنها.
 • عضویت و ارتباط با سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری (ICAO) و سایر سازمان های جهانی ذیربط با رعایت مقررات مربوطه.
 • بررسی سوانح و حوادث هواپیمایی و اعمال مجازات های لازمه طبق مقررات مربوطه.
 • بررسی و ارائه طرح های فرودگاهی و نظارت بر رعایت استانداردهای بین المللی مربوطه.
 •  تایید صلاحیت فنی و تخصصی مدیران و مسئولین عملیاتی فرودگاه های كشور قبل از انتصاب آنان توسط مدیرعامل شركت فرودگاه های كشور.
 • انجام امور برنامه ریزی، امور اداری و مالی و حقوقی و ارزشیابی و سایر خدمات مدیریتی و پشتیبانی سازمان و پرسنل مربوطه.
 •  صدور، تمدید، تعلیق و لغو مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی
 •  نظارت و ارزیابی مستمر نحوه فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی
 • آموزش توجیهی و تخصصی مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و برگزاری آزمون تخصصی مربوط

شرح وظایف معاونت هوانوردی و امور بین الملل 

 • تهیه وتدوین مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اداره كنترل فضای كشور
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد فرودگاه ها
 • نظارت بر ارایه خدمات هواشناسی درفرودگاه ها و مسیرهای هوایی طبق مندرجات انکس مربوطه .(انكس۳)
 • صدور مجوز پرواز درقلمرو هوایی کشور ونظارت بر آنها با هماهنگی وزارت امورخارجه و ستاد کل نیروهای مسلح.
 • نظارت بر تهیه نقشه های هوانوردی شامل طرح های تقرب فرودگاه ها، مسیرهای ورودی و خروجی فرودگاه ها ، موانع طبیعی و مصنوعی و ...(انكس۴)
 • نظارت بر اجرای مقررات ورود و خروج مسافرین و بار، گمرک، گذرنامه ، بهداشت، قرنطینه، ویزا، مهاجرت، بازرسی مسافرین و تسهیلات مرتبط فرودگاهی.
 • نظارت بر چگونگی کنترل فضای کشور توسط واحدهای مراقبت پرواز، طبقه بندی فضای کشور ، تعیین مسیرهای پروازی و نحوه کنترل ترافیک درفضا.
 • نظارت بر طراحی و ساخت فرودگاه ها، صدور گواهینامه فرودگاهی ، میدان عوامل پرواز ، حریم بی خطری پرواز، سیستم روشنایی ، خدمات زمینی و ... سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مخابراتی و صدور دستورالعمل های مربوطه به امور مخابرات و مبادله پیام ها و دستگاه های مورد نیاز در فرودگاه ها.
 • تنظیم و تدوین مقررات و دستورالعمهای مربوط به کنترل فضای کشور و صدور اجازه پرواز و جلوگیری از آن و نظارت بر واحدهای مراقبت پرواز فرودگاه ها
 • نظارت بر سرویس های اطلاعات هوانوردی نظیر کلیه اطلاعات فرودگاهی بسته یا باز بودن باندها، عملیاتی بودن دستگاه های کمک ناوبری و ...
 • نظارت بر تامین امنیت هوانوردی در فرودگاهها و فضای کشور، برخورد با هرگونه مداخلات غیر قانونی در امور هوانوردی، محافظت از فرودگاه ها ، امنیت مسافر و بار و ...
 • بررسی و نظارت برنحوه عملکرد و ارائه خدمات حمل ونقل داخلی و بین المللی مسافر و بار مؤسسات حمل و‌نقل هوایی
 • تهیه طرح موافقتنامه ها و قرارداهای بین المللی و مبادله آنها.
 • اعمال نظارت های لازم بر اجرای سیاست ها و برنامه های حمل و نقل هوایی كشور در ابعاد بین المللی، منطقه ای و چندجانبه.
 • اعمال نظارت بر فعالیت های مربوط به چگونگی تعامل كشور با مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها، پروتكل ها و سایر اسناد مورد نظر سازمان ها و مجامع بین المللی، منطقه ای و چندجانبه ذیربط به ویژه سازمان جهانی هواپیمایی كشوری (ایكائو)
 • مطالعه و بررسی دستور كار، گزارش ها‌، پیشنهادها، تصمیمات، قطعنامه ها و بیانیه های مصوب اجلاس های مربوط به مجامع و سازمان های تخصصی بین المللی، منطقه ای و چندجانبه ذیربط.
 • ملاقات و مذاكره با مقامات عالیه كشورها، مجامع و سازمان های تخصصی بین المللی، منطقه ای و چند جانبه ذیربط به منظور تقویت مناسبات و ارتباطات هوانوردی جمهوری اسلامی ایران با این مجامع و سازمان ها و ایجاد زمینه مساعد برای استفاده از كمك های فنی، مشورتی و آموزشی آنها.
 • همكاری با مجامع و سازمان های تخصصی بین المللی، منطقه ای و چندجانبه ذیربط در مورد برگزاری و شركت در كنفرانس ها، سمینارها و سایر گردهمایی های مربوط در سطح جهانی و منطقه ای با رعایت مقررات كشور.
 • نظارت، همكاری و هماهنگی با سایر دستگاه های دولتی كشور درخصوص موضوعات و تصمیماتی كه به نحوی در امور هوانوردی كشور در بعد بین المللی تأثیر می گذارد و انجام اقدامات مقتضی.
 • اعمال نظارت و ارایه راهكارهای مناسب به منظور تهیه و تدوین پیش نویس مقدماتی قراردادها،‌ موافقت نامه ها یا پروتكل های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات كشور حسب مورد.
 • اعلام مواضع رسمی دولت درخصوص كلیه موضوعات مرتبط با سازمان جهانی هواپیمایی كشوری و سایر سازمان ها ، مجامع بین المللی و منطقه ای مرتبط با هوانوردی با تایید رییس سازمان.
 • اعمال نظارت های لازم به منظور تهیه و تدوین كلیه گزارش های لازم جهت ارایه به سازمان جهانی هواپیمایی كشوری و سایر سازمان ها و مجامع بین المللی و منطقه ای و چندجانبه ذیربط.
 • اعمال نظارت عالیه و هماهنگ نمودن فعالیت های بین المللی، منطقه ای و چندجانبه موسسات و شركت های و سازمان های فعال در حوزه هوانوردی و حمل و نقل هوایی كشور.
 • بررسی و فراهم آوردن امكانات استفاده از همكاری های فنی مجامع و سازمان های تخصصی بین المللی، منطقه ای و چندجانبه ذیربط برای بهره گیری از خدمات آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی آنها و مشاركت در تنظیم طرح های همكاری های فنی متناسب با نیازهای صنعت هوانوردی كشور.
 • تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی، تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها و همچنین قراردادهای حقوقی مورد نیاز سازمان و صنعت هوانوردی كشور.
 • نظارت و پیگیری برای اظهارنظر در مورد پیش نویس پروتکلها و موافقت نامه ها، قراردادهای داخلی و خارجی برحسب مورد.
 • نظارت بر انجام امور ثبتی، اعلام شکایت و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضائی به نمایندگی از طرف سازمان متبوع و دفاع از آن در کلیه مراحل و همچنین دفاع از دعاوی که علیه سازمان هواپیمایی كشوری در محاکم و مراجع مختلف قضائی مطرح می گردد.
 • اظهارنظر مشورتی و ارائه طریق قانونی به سازمانها، واحدها و موسسات تحت نظارت سازمان.
 • برقراری رابطه مناسب و سازنده بین مجلس شورای اسلامی وسازمان و پیگیری کلیه موارد مربوط به سازمان در مجلس شورای اسلامی.
 • تهیه و تنظیم لوایح قانونی یا مواد مقرراتی که در رابطه با سازمان می بایستی از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد.
 • دفاع از منافع و تشریح نقطه نظرها و یا اهداف سازمان در موارد طرح ها و لوایح و انعکاس اطلاعات لازم برای پاسخگویی به مسائل مطرح شده از طرف نمایندگان مجلس با همکاری و مشارکت حوزه های ذیربط.
 • تهیه و تنظیم گزارش های مورد نیاز از جلسات یا کمیسیون های مجلس شورای اسلامی برای سازمان خصوصا در رابطه با مواردی که به نحوی به سازمان ارتباط دارد.
 • صدور، تمدید، تعلیق ولغو مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی و نظارت بر آنها
 • اداره كمیته های هوانوردی و دائمی اداره امور فضای كشور، كمیته فنی وكمیته تسهیلات فرودگاهی

شرح وظایف معاونت استاندارد پرواز 

 • توسعه موسسات و شرکتهای حمل و نقل هوایی به منظور تامین نیازمندیهای حمل و نقل هوایی مسافر، بار و محمولات پستی (به منظور ارایه غیر انحصاری خدمات هوایی مورد نیاز کشور).
 • اعمال سیاست های کلان هوانوردی کشوری و حمل و نقل هوایی و كمك به تدوین و نظارت بر اجرای آنها در زمینه استاندارد پرواز..
 • سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ و تعیین‌ خط‌مشی‌های‌ فنی‌ حمل‌ و نقل‌ هوایی‌ کشور.
 • ‎‎‎سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ در زمینه‌ آموزش‌ و تربیت‌ پرسنل‌ متخصص‌ هواپیمایی‌ برای‌ کلیه‌ موسسات‌ هواپیمایی‌.
 • ارایه برنامه مدیریت تغییرات.
 • مشاركت در نشستهای آموزشی و همایش های علمی و اجلاس های مرتبط.
 • مشاركت در به روز نمودن مقررات مرتبط شامل بررسی مقررات هواپیمایی بین‌المللی و منطقه ایی و بقیه كشورها
 • بررسی و ارایه پیشنهادات لازم در خصوص اختلاف عملكرد مقررات جاری با ضمایم پیمان شیكاگو.
 • انجام اقدامات لازم جهت تدوین و ارائه آمار و اطلاعات مربوط به مراجع ذیصلاح
 • انجام اقدمات لازم جهت نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک لازم
 • صدور، تعلیق و ابطال گواهینامه اختیارات كارشناسان استاندارد پرواز.
 • ارائه پیشنهاد برنامه آموزشی و همكاری جهت برگزاری كلاسهای آموزشی كاركنان معاونت با دفتر تخصصی ذیربط.
 • همکاری با ممیزین و بازرسین خارجی با هماهنگی ریاست سازمان.
 • هماهنگی اعزام به ماموریتهای خارجی همكاران معاونت ایمنی پرواز با هماهنگی سایر واحدهای ذیربط.
 • نظارت بر اجرای برنامه ایمنی كشور در كلیه بخشهای صنعت./

نظر شما