شناسهٔ خبر: 49149 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان:

طرح جامع همدان بسیار دقیق و کارشناسی است/ ارائه طرح جامع همدان در سال آینده

نشست مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان بیان کرد: طرح جامع همدان بسیار دقیق و کارشناسی بوده و در سال آینده ارائه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، فرهاد فرزانه در نشست صمیمی با سردبیر و خبرنگاران روزنامه سپهر غرب با اشاره به طرح جامع همدان، از انتخاب یک مشاور و جلسات مشترک با نمایندگان استانداری و شهرداری برای تدوین این طرح خبر داد و افــزود: شــهر و نیازهایــش هماننــد ظرف و مظروف اســت که بایــد تعدیل شــود.

وی ادامه داد: در این طرح حــوزه پدافندی، حوزه‌های اقتصــادی، مؤلفه‌های شــهر تاب‌آور، بازآفرینی، تعادل‌سازی اقتصادی و فرهنگــی و موارد دیگر گنجانده شــده و بیش از ۲۴ جلســه کارشناســی در این رابطه داشته‌ایم که تا اردیبهشــت ماه سال آینده نیز قرار است ساختار کلی شهر توسط مشاور ارائه شود اما قرارداد تا شهریور ۹۷ اســت.

وی یادآور شد: همدان در ســال آینده دارای طرح جامع به‌روز خواهد بود.

مدیــرکل راه و شهرســازی در ادامه با بیان اینکه در طرح جامع باید مشــکلات شهر همدان حل شود، تأکید کرد: از تجارب دانشگاهیان، انبوه‌سازان، کارشناســان ذیربط در حوزه‌های مختلف و دیگران استفاده شده و بر اساس نظام پهنه‌بندی پیش خواهد رفت، یعنی پهنه با ارتفاع کم، زیاد و متوسط خواهیم داشــت تا سطح سازی هم انجام شود.

فرزانه اظهار کرد: مثلاً این نکات مورد توجه قرار خواهد گرفت که آیا در نظام ارتفاعی، بافت مرکزی شهر این اجازه را می‌دهد که متمرکزتر شویم؟ آیا صالح است منظر و دید الوند گرفته شود؟ آیا می‌توان ادارات را از پراکندگی رها کرده و تجمیع نمود؟ طرح جامع ایــن اطمینان را می‌دهد که کلیه مســائل مطروحه ریشه‌یابی شده و برای آن‌ها راه‌حل در نظر گرفته شود.

وی در ادامه با تقدیر از اقدامات ارزنده اســتاندار و نماینده مــردم نهاوند در مجلــس برای قــرار گرفتن پروژه آورزمان در ردیــف ملی افزود: کار ۸ کیلومتر از این پروژه به اتمام رســیده و ۴ کیلومتــر از آن نیز تا ده روز آینــده زیر بار ترافیک خواهــد رفت، ۴ کیلومتر باقیمانده نیز اردیبهشت ماه به پایان خواهد رسید.

وی عنوان کرد: ۵ کیلومتر از مسیر تویسرکان- کنگاور نیز آماده است، کمربندی شیرین‌ســو نیز آسفالت شده و در مجموع حــدود ۳۰ کیلومتر راه داریم که در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

وی افزود: محــور همــدان- گل‌تپه- علیصدر و آورزمان- نهاوند به عنوان دو پروژه در ردیف ملی قرارگرفته‌اند، مطالعات این طرح‌ها آغازشــده و امــکان تحقق آن نزدیک‌تر اســت و در «جدول ۲۰ قانون» هستند، همچنین ده‌ها پروژه در سطح کشور وجود دارد که در نظام چانه‌زنی قرار می‌گیرد، امیدواریم نماینــدگان محترم این‌ها را در «پیوست» آورده و اگر این اتفاق بیفتد، می‌توان قول مساعدی برای تحقق آن‌ها داد.

نظر شما