شناسهٔ خبر: 49739 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در گفتگو با معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح شد؛

بازخوانی ماموریت‌ها و مسئولیت‌های سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی/ مروری بر شکل‌گیری سازمان و پیشینه آن

محمد جعفر علیزاده مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، ضمن تشریح سیاست‌ها و ماموریت‌های آن سازمان، گفت: از دهه ۴۰ شمسی به بعد به تبعیت از سایر کشورهای دنیا، ساخت ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی به وزارت آبادانی و مسکن سپرده شد و در فاصله سال‌های ۷۰ تا ۷۴ زمانیکه آقای آخوندی وزیر مسکن بودند سازمان مجری تشکیل شد و این وظیفه از دهه ۷۰ تا کنون به سازمان مجری محول شد.

محمدجعفر علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیاست‌ها و ماموریت های سازمان را با نگاهی دوباره مورد بازخوانی قرار داد و گفت: در مقطعی در اوایل دهه ۷۰ تصمیم بر آن شد تا کلیه واحدهای فنی و اجرایی وزارت مسکن و شهرسازی وقت در یک سازمانی متمرکز شود و این سازمان تمامی مسئولیت‌های ساخت و طراحی برای ساخت پروژه‌ها را برعهده بگیرد. بنابراین بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری از سال ۱۳۷۲ این سازمان به عنوان سازمان مجری ساختمان‌های دولتی و عمومی، کار خود را آغاز کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ریشه تشکیل چنین سازمانی را در وزارت راه و شهرسازی به دهه ۴۰ مرتبط دانست و افزود: ریشه اینکه چرا چنین سازمانی به وجود آمد نیز بدین شرح است که از زمانیکه وزارت آبادانی و مسکن در کشور راه اندازی شد یکی از وظایفش ساخت ساختمان ها و تاسیسات برای دستگاه هایی شد که ذاتا وظیفه ساخت ندارند و در بسیاری از کشورهای دنیا نیز چنین مواردی مرسوم بود.

علیزاده ادامه داد: از دهه ۴۰ در کشور ما چنین موضوعی؛ ساخت ساختمان‌ها و تاسیسات برای دستگاه‌هایی که ذاتا چنین وظیفه‌ای ندارند مطرح شد و جزو قوانین و شرح وظایف وزارت ابادانی و مسکن، قید شد. بسیاری از دستگاه ها در کشور ذاتا وظیفه بهره برداری دارند. به همین دلیل چنین وظیفه ای در وزارت مسکن و شهرسازی وقت که پیش تر تحت عنوان وزارت آبادانی و مسکن نامیده می شد و هم اکنون نیز به وزارت راه و شهرسازی با وظایف بیشتری تغییر نام داده است، پیش‌بینی شد.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی یادآور شد: در زمانی که دکتر آخوندی در سال های ۷۰ تا ۷۴ وزیر مسکن بودند این سازمان تشکیل شد و این وظیفه را کماکان ادامه می‌دهد.

وی همچنین گفت: بعدها و در طی گذشت سالها، در قوانین، اصلاحاتی ایجاد شد و برخی از دستگاه‌ها همچون سازمان انرژی اتمی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات و آموزش و پرورش به علت آنکه سازمان نوسازی مدارس را تشکیل داده بود، مستثنی  شدند. اما کماکان در مورد سایر دستگاه‌ها تعدادی از پروژه‌ها را سازمان مجری انجام می‌دهد و تعدادی را نیز خود دستگاه ها در دست اجرا دارند و این روند تاکنون ادامه پیدا کرده است.

گفتنی است، سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومی ،بزرگترين سازمان تخصصی در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی در کشوراست که به منظور تمرکزسياست گذاری ،مديريت و هماهنگی توسعه وبهينه سازی ،افزايش کيفيت،کاهش زمان اجراو قيمت تمام شده جهت تهيه و اجرای طرحهای ساختمانی و تاسيساتی دولتی و عمومی و عمران شهری در سراسر کشور،به عنوان يکی از سازمان های وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی فعاليت می نمايد سازمان مجری ساختمانهاو تاسيسات دولتی و عمومی در سال ۱۳۷۲ پس از تصويب اصلاح ساختار و منطقی نمودن تشکيلات وزارت مسکن و شهرسازی و حذف تشکيلات غير ضروری به عنوان يکی از سازمانهای وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی شروع بکار نمود.

آشنايی با سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومی

اهداف:

متمرکز ساختن ، هماهنگی ، توسعه و گسترش فعاليتهای مربوط به تهيه و اجرای طرحهای ساختمانی و تاسيسات دولتی و عمومی طرحهای عمران شهری در چارچوب سياستها و برنامه های عمرانی دولت۰

تدوين معيارها و ضوابط طراحی ساختمانهای دولتی و عمومی ۰

سرمايه گذاری يا مشارکت و انجام فعاليتهای فنی و اقتصادی وتوليدی مرتبط با وظايف سازمان۰

قبول خدمات مهندسی مشاور و تهيه نقشه های ساختمانی و شهرسازی و اعمال نظارت در اجرای اين قبيل طرحها در مقابل دريافت حق الزحمه۰

تهيه استاندارد اجرای ساختمانهای مهم۰

تهيه و تدوين روشهای کنترل پروژه شامل کنترل زمان و هزينه۰

شرح وظايف :

تهيه و اجراي طرحهاي ساختمانها وتاسيسات دولتی وعمومی .

فروش و اجاره دادن ساختمان وتاسيساتي كه با سرمايه گذاري مستقل يا مشترك احداث مي شود طبق قوانين و مقررات مربوط.

قبول خدمات مديريت طرح و اجرای ساختمان و يا هرگونه خدمات فني و مهندسی در قبال دريافت حق الزحمه .

تحصيل اعتبار و وام از منابع مختلف اعم از داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

سرمايه گذاري به منظور اجرای وظايف سازمان به‌ طور مستقل و يا با مشاركت سرمايه گذاران بخش عمومی يا بخش خصوصی اعم از داخلي و خارجي با رعايت مقررات مربوط.

تجهيز منابع داخل و خارج به منظور سرمايه گذاری در پروژه های مربوط به وظائف سازمان.

خريد زمين و ساختمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

اجراي ساير موارد ارجاعی يا تفويضی از طرف مجمع عمومی سازمان مرتبط با موضوع فعاليت سازمان و با رعايت اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط .

 

نظر شما