شناسهٔ خبر: 50353 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

۱۰ اقدام مؤثر معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید-۴؛

آغاز فاز اول مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل کشور با مشارکت ۷ دانشگاه برتر کشور

ساختمان وزارت راه و شهرسازی طبق گزارش تهیه شده در خصوص اقدامات معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید یکی دیگر از موارد؛ فاز اول مطالعات طرح جامع حمل و نقل کشور بود که با مسارکت ۷ دانشگاه برتر کشور کلید خورد.

به گزارس خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی برنامه جامع مطالعات طرح جامع حمل و نقل کشور در سه فاز برنامه ریزی شده است که فاز اول این برنامه با عنوان " به هنگام سازی مدل جامع حمل و نقل کشور" در قالب ۱۰ پروژه و با مشارکت ۷ دانشگاه برتر کشور کلید خورد.

با توجه به تكليف مقرر در جزء ( ۲ ) بند (ج) ماده ( ۳۰ ) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (مصوب بهمن ماه ۱۳۹۵) که بر اساس آن از این پس کلیه طرح های زیرساختی بخش حمل و نقل تنها در صورت تایید توسط طرح جامع حمل و نقل کشور امکان اجرا در قالب بودجه های سنواتی را خواهند داشت، دفتر طرح جامع و مدل های حمل و نقل  نسبت به برنامه ریزی مطالعات طرح جامع حمل و نقل در سه فاز شامل ۱) به هنگام سازی مدل جامع حمل و نقل کشور، ۲) مطالعات موضوعی طرح جامع حمل و نقل و ساخت مدل های حمل و نقل حومه ای کلان شهرها و ۳) تهیه طرح جامع حمل و نقل استان ها اقدام نموده است.

فاز اول این مطالعات به هنگام سازی مدل جامع حمل و نقل کشور را مد نظر دارد که برای این منظور تیم های تخصصی از هفت دانشگاه علم و صنعت، شریف، تهران، امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و بوعلی سینای همدان، به هنگام سازی و توسعه مدل جامع حمل و نقل کشور بر اساس رویکرد برنامه ریزی چهار مرحله ای را در دستور کار قرار خواهند داد.

لازم بذکر است ساخت مدل جامع حمل و نقل کشور بر اساس رویکرد فوق الذکر پیشتر و طی سال های ۸۴ الی ۸۸ با مشارکت کنسرسیومی مرکب از شرکت فرانسوی Egis و مهندسین مشاور مترا انجام شده بود که متاسفانه به دلیل مشکلاتی که برای پروژه در دولت نهم بوجود آمد، نیمه کاره رها شد و به اتمام نرسید. اكنون با توجه به سپري شدن بيش از ۱۰ سال از زمان ساخت اولیه این مدل ها و تغییرات قابل توجه در پارامترهای تاثیرگذار بر ساخت مدل ها ضروری است ضمن بازنگری این مدل ها نسبت به تکمیل نواقص موجود در آنها اقدام گردد.

با توجه به تکالیف قانونی و فرصت زمانی محدود برای انجام به هنگام سازی مدل جامع حمل و نقل کشور، دفتر طرح جامع و مدل های حمل و نقل با تعریف ساختار همکاری مشارکتی و بکارگیری زبده ترین متخصصین مدل ساز در برترین دانشگاه های کشور نسبت به تنظیم برنامه زمانبندی یکساله برای به هنگام سازی مدل جامع حمل و نقل کشور اقدام نموده است که مجموعه این شرایط از حیث مشارکت گروهی و سرعت انجام کار باعث شده است این پروژه در نوع خود تجربه ای جدید و منحصر بفرد در کشور قلمداد شود.

با توجه به اولویت و اهمیت این طرح، ساختار مدیریت و راهبری پروژه در سه سطح شامل کمیته راهبری، کمیته اجرایی و شورای فنی طراحی شده است که سطح عالی آن با عنوان کمیته راهبری به ریاست وزیر محترم راه و شهرسازی و با حضور معاونین محترم حمل و نقل و برنامه ریزی و مدیریت منابع و روسای سازمان های حاکمیتی متولی شقوق مختلف حمل و نقل هدایت کلان پروژه را برعهده خواهد داشت. همچنین کمیته اجرایی و شورای فنی طرح با مشارکت نمایندگان تام الاختیار سازمان های تابعه و مدیران پروژه های ده گانه به هنگام سازی مدل جامع حمل و نقل کشور پیگیری امور اجرایی و فنی طرح را در دستور کار  قرار خواهند داد.

نظر شما