شناسهٔ خبر: 50581 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در استان اصفهان انجام شد:

اولین نشست بررسی مسائل و چالش‌های طرح‌های توسعه شهری سمیرم

سمیرم طرح جامع شهر سمیرم با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی اصفهان جهت طی مراحل تصویب و طرح در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، اولین نشست بررسی مسائل و چالش‌های طرح‌های توسعه شهری سمیرم با حضور علی هنردان رئیس اداره طرح‌های کالبدی اداره کل راه و شهرسازی استان، مدیریت شهری سمیرم و برخی نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان در محل شهرداری سمیرم برگزار و مسائل مربوط به طرح‌های توسعه شهری و طرح جامع سمیرم موردبحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه با حضور اعضای نشست از پروژه‌های شهرسازی و ساخت و سازهای واقع در محدوده و حریم شهر بازدید صورت گرفت.

تهیه طرح جامع شهر سمیرم طی قرارداد در سال ۹۴ به مهندسین مشاور واگذار گردیده و در حال حاضر طرح مزبور با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی جهت طی مراحل تصویب و طرح در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار دارد.

گفتنی است اداره طرح‌های کالبدی یکی از ادارات زیرمجموعه مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی است که این اداره مسؤولیت تهیه، بررسی و تحویل طرح‌های توسعه شهری و فراشهری استان را بر عهده داشته و حوزه عملکرد آن کل پهنه سرزمینی استان را شامل می‌گردد.

در حال حاضر این اداره ۲۴ طرح جامع و تفصیلی در دست تهیه دارد که تهیه طرح تفصیلی یک شهر میانی به طور متوسط حاصل بیش از ۲۰ ماه فعالیت مهندسین مشاور و بررسی آن حاصل حدود ۴۵۰ ساعت نفر کارشناس برآورد می‌گردد.

نظر شما