شناسهٔ خبر: 51208 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

تداوم اصلاحات ساختاری - لغو ارجاع

حامد مظاهریان حامد مظاهریان*: پیش از این، در ضرورت انجام اصلاحات ساختاری و اقدامات عملی وزارت راه و شهرسازی نوشتم، دستورالعمل ابلاغی اخیر وزیر راه و شهرسازی، مبتنی بر بدیهیات و اصول پذیرفته شده مهندسی، در ادامه اقداماتی است که با استراتژی روشن و مبتنی بر نقشه راهی دقیق برای همخوانی مهندسی ساختمان کشور با دنیای امروز ترسیم شده است.

در واقع نظارت (Supervision) ادامه خدمات طراحی بود و بازرسی و نظارت دو مفهوم کاملاً متفاوت است.

حال عده ای با خلط این دو مفهوم، سالها واژگانی را که در مهندسی دنیای امروز  بسیار بنیادین و جا افتاده بود  را وارد نزاعی بیهوده کردند که سبب تحمیل  هزینه های  سنگین  بر منافع ملی کشور شد. در نتیجه  با بروز اختلاف در درک این دو مفهوم، وظائفی به عهده کسانی قرار گرفت  که اصولاً فاقد ابزارهای قانونی لازم بودند و همه جامعه مهندسی کشور  شاهد ظلمی بودکه در این روند بر مهندسان ناظر می شد.  قبول نظارت به نوعی قبول بزرگ ترین ریسک های ناشی از ساخت تلقی می شد، درحالیکه مهندس ناظر ضمانت اجرایی خاصی برای جلوگیری از تخلفات را در اختیار نداشت.

بازرسی (Inspection) همواره  وظیفه ای حاکمیتی تلقی می شود  و تردیدی نیست که باید از سوی حاکمیت و نهادهایی که متولی و صادر کننده پروانه ساختمانی هستند به عهده گرفته و ساماندهی شود. مطابق اظهار نظر صریح معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شهرداری ها وظیفه قانونی برای "کنترل ساختمان" دارند و قاعدتاً می توانند این وظیفه را از طریق به‌کارگیری مهندسان با صلاحیت بازرسی انجام دهند.

با تفکیک نظارت از بازرسی نه تنها مسئولیت های حین ساخت شفاف می شود، بلکه می توان پیش بینی کرد مهندسان بیشتری (تا دوبرابر وضع کنونی) به کار گمارده شوند.

یکی از گلایه و شکایت های همیشگی ما مهندسان، ورود اشخاص فاقد صلاحیت به حوزه تخصصی خویش یعنی مهندسی ساختمان است. در عجبم از آنان که حقوق نخوانده اند ولی به خود جرأت می دهند بی محابا حکم به غیر قانونی بودن و نافرمانی دهند.

بهتر آن است تا حقوق را به حقوقدانان و مهندسی را به مهندسان واگذار کنیم.

آیا دلسوزان نظام مهندسی کشور تلاش خواهند کرد تا دستورالعمل صادره را به فرصتی برای مهندسی ساختمان کشور، برای گذار از وضع نابسامان فعلی تبدیل نمایند؟ آیندگان قضاوت خواهند کرد.

*معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی

نظر شما