شناسهٔ خبر: 53454 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معرفی کتاب؛

تسهیل‌گری در تهران

پوستر كتاب تسهیل‌گری در تهران نوشته كاوه حاجی‌علی‌اكبری با هدف ارائه تجارب راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ توسط شركت بازآفرینی شهری ایران به انتشار رسيد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی كتاب تسهیل‌گری در تهران نوشته كاوه حاجی‌علی‌اكبری با هدف ارائه تجارب راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ توسط شركت بازآفرینی شهری ایران در سال ۹۶ به انتشار رسید.

این كتاب دارای ۶ بخش تحت عنوان مبانی نظری و رویكردها و تجارب جهانی و داخلی، تبیین تجربه راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری در تهران، تحلیل چارچوب تعیین‌كننده فعالیت دفاتر، ارزیابی اقدامات صورت گرفته توسط دفاتر، مقایسه چارچوب فعالیت دفاتر تسهیل‌گری با اصول و رویكردهای پذیرفته شده و پیشنهادات قابل ارائه برای بهبود و تعمیم تجربه بوده و به طور تخصصی به مبحث عملكرد این دفاتر می‌پردازد.

گفتنی است تسهیل‌گری مفهومی است كه در نیمه دوم قرن بیستم با كاربرد گسترده‌ای در كسب و كار، آموزش و توسعه اجتماع مواجه شده است. این عرصه برای كمك به ایجاد ارتباط كارآمدتر بین مردم و معنا بخشی بهتر به جهان پیرامون شكل گرفته است.

تسهیل‌گری تمركز بر ترغیب گفتگوی باز بین افرادی دارد كه از دورنماهای مختلفی برخوردارند، این شیوه از گفتگو امكان كشف پیش فرض‌ها و گزینه‌های بیشتر را فراهم می‌سازد. در این میان تسهیل‌گر به عنوان برقرار كننده ارتباط شناسایی می‌شود و از طریق كار با ساختارهای تمركززدای شده همانند شبكه‌هاۀ گروه‌های كوچك و گروه‌های كاری بین بخشی، ارتباط و ادراك بین واحدها را ممكن و تقویت می‌كند.

كاربست مفهوم تسهیل‌گری در نوسازی بافت‌های فرسوده تهران واكنشی به ناكارآمدی روش‌های برنامه‌ریز اقتدارگرایانه و بالا به پایین بوده و از سال ۱۳۸۶ با راه‌اندازی دفتر محلی در محله خوب‌بخت آغاز شده و در سال ۱۳۸۸ با استقرار ۵ دفتر در محلات دیگر تثبیت شده است. نتایج قابل توجه دفاتر پیشگام تسهیل‌گری، سازمان نوسازی شهر تهران را از سال ۱۳۸۹ به توسعه این دفاتر هدایت كرده است، به طوری كه از آن سال تا كنون بیشتر از ۵۰ دفتر تسهیل‌گری در محلات دارای بافت فرسوده و ناكارآمد تهران در حال فعالیت هستند.

فعالیت‌های دفاتر تسهیل‌گری از استقرار در محله و شناخت جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، كالبدی، محیطی و ... آغاز شده و با تدوین برنامه نوسازی محله با مشاركت دخیلان محلی ادامه می‌یابد. اقدامات اجرایی دفاتر تسهیل‌گری نیز شامل اطلاع‌رسانی، آموزش، بسیج اجتماعی، نوسازی مسكن (با تمركز بر تجمیع پلاك‌های ریزدانه)، بهسازی محیط عمومی و تأمین خدمات محلی است.

اینكتاب محصول پژوهشی است كه به منظور مستندسازی، تحلیل و ارزیابی فرآیند و برآمد اقدامات دفاتر تسهیل‌گری تهران در بازه زمانی ۱۳۸۶-۹۲ انجام شده است. محتوای كتاب به شكلی تنظیم شده است كه پس از مروری مختصر بر مهمترین مفاهیم مرتبط با موضوع، چارچوب تجربه تسهیل‌گری در تهران از جنبه‌هایی همچون روند شكل‌گیری فرآیند اقدامات، مأموریت‌ها و وظایف و ارتباط با سایر دستگاه‌ها تشریح می‌شود.

در ادامه ابعاد مختلف تجربه(شامل نسبت تجربه با چارچوب مفهومی، شرح خدمات، ساختار نیروی انسانی و اقدامات صورت گرفته توسط دفاتر) مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد.

در پایان ضمن شناسایی مهمترین نقاط ضعف تجربه، پیشنهادات مورد نیاز برای بهبهود كاربست تسهیل‌گری در بازآفرینی محلات فرسوده و ناكارامد ارائه می‌شود./

نظر شما