شناسهٔ خبر: 53776 - سرویس شرکت‌ها
نسخه قابل چاپ

با حضور مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان برگزار شد:

جزییات نشست مشاوران امور زنان و خانواده وزارت راه و شهرسازی در مرکز تحقیقات / تأکید بر اهمیت مرکز در ارائه آموزش و پژوهش‌های سازنده در حوزه زنان

جلسه جلسه مشاوران امور زنان و خانواده وزارت راه و شهرسازی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار و عملکرد و اقدامات دستگاه‌‌های تابعه در خصوص حمایت از سیاست‌های جمعیتی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی جلسه مشاوران امور زنان و خانواده وزارت راه و شهرسازی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به دعوت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با حضور مشاوران محترم امور زنان و نمایندگان میز زنان مرکز تحقیقات و خانواده معاونت های حوزه ستادی و سازمان‌های تابعه و وابسته تشکیل شد.

در این جلسه گزارشی توسط زارعیان مشاور رئیس مرکز تحقیقات در امور بانوان، از وضعیت نیروی انسانی در مرکز تحقیقات از لحاظ جنس، فعالیت و سواد و نیز وضعیت زنان در پست‌های مدیریتی، میانی و ارشد ارائه شد.

منا عرفانیان مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان نیز ضمن توجه و تاکید بر درصد بالای زنان تحصیلات عالیه در مرکز تحقیقات، بر اهمیت این مرکز در ارائه آموزش و پژوهش‌های سازنده در حوزه زنان تاکید کرد.

همچنین مشاوران امور بانوان، معاونت‌ها؛ سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی اهم عملکرد و اقدامات دستگاه‌ خود در خصوص حمایت از سیاست‌های جمعیتی را ارائه کردند./

نظر شما